Aanbrengen cementschuurwerklaag, buitenwand, groep 1

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Afwerking met een fijn geschuurd oppervlak dat, indien gewenst, verder kan worden afgewerkt.
Wordt vaak gebruikt in omstandigheden waar vervuiling aan de orde is.
Plaatselijke onregelmatigheden toegestaan volgens proefvlak.
Kleurverschillen minerale pleisters zijn toegestaan, indien veroorzaakt door ongelijkmatige verharding en/of droging.
Kleurverschillen kunstharsgebonden pleisters zijn niet toegestaan.
Vlakheidstolerantie in mm bij een onderlinge afstand tussen twee meetpunten van:

 • 0,4 m: 2 mm;
 • 1 m: 3 mm;
 • 2 m: 4 mm;
 • 4 m: 8 mm;
 • 10 m: 12 mm.


Tabel

Soort ondergrondOmschrijving product cementpleisterlaagDikte in mmKosten per m2
Tot 300 m2Vanaf 300 m2
HandmatigMachinaalHandmatigMachinaal
Bestaande situatie, cementgebonden stucwerk Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond, speciegroep P III.d 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Beton, enigszins zuigend Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond, speciegroep P III.d 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Cementgebonden, voorbehandelingslaag, raap- of basislaag Waterafstotend, fijne structuur, speciegroep P II.b.8 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Waterafstotend, mechanisch belastbaar, speciegroep P II.b.8 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Lichtgewicht, geschikt voor alle basispleisters, waterafstotend, speciegroep P II.b.9 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Lichtgewicht, spanningsarm, waterafstotend, speciegroep P II .d 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Zandcementpleister, waterafstotend, mechanisch belastbaar, speciegroep P III .b.3 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond, speciegroep P III.d 5 x,xx x,xx x,xx x,xx

Exclusief

 • schoonborstelen;
 • wapeningsgaas;
 • voorbehandelingslaag;
 • uitvlak-basislaag;
 • profielen;
 • steigerwerk.
 

Toelichting en condities


De serie 'MKB-datasets' is bedoeld voor het gedetailleerd calculeren van kleinschalige werkzaamheden in de bouwsector. De serie richt zich met name op de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren en daar calculaties/offertes voor opstellen. De reeks bestaat uit 12 bestanden, waarbij u als gebruiker per bestand de volgende mogelijkheden krijgt:

 • gebruik in de online calculatiesoftware voor het maken van calculaties en offertes.
 • toegang tot website www.bouwkosten.nl; alle informatie is hier te raaadplegen waarbij van ieder kostengegeven de specificatie inzichtelijk is.
 • zakboekje met alle kostengegevens (zonder de specificaties), handig in het gebruik onderweg.

De MKB-datasets bestaan uit 12 databestanden:

Bouw:

 • Aannemerswerk;
 • Stut- en sloopwerk;
 • Metselwerk;
 • Timmerwerk;
 • Afbouw- en schilderwerk;
 • Dakdekkerswerk.

Installaties

 • CV- en loodgieterswerk;
 • Elektrotechnisch werk;
 • Koeling- en luchtbehandeling.

Infra en groen:

 • Straatwerk;
 • Hovenierswerk;
 • Grondwerk en riolering.

Iedere dataset is afzonderlijk aan te schaffen en te gebruiken via de website en in de calculatiesoftware. De kostentabellen bevatten eenheidsbedragen per gebouwonderdeel. In deze bedragen zijn alle direct aan dit onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren en loonkosten, materieelkosten, materiaal- en onder- aannemersprijzen. De bedragen zijn exclusief de indirecte kosten van de aannemer, dus zonder zijn algemene kosten, winst en risico.


Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (op de website en in de calculatiesoftware worden de prijzen maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, indien in de kostentabellen niet iets anders vermeld staat. Voor andere situaties dienen de kosten voor steigers, hoogwerkers en dergelijke apart te worden opgenomen;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten exclusief staartkosten;
 • de kosten zijn exclusief kosten voor materieel, zoals steigerwerk e.d, tenzij anders aangegeven;
 • stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de kostenberekening.
 • werkzaamheden uitgevoerd op normale werktijden;
 • stabiele markt: plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen;
 • alle bouwdelen voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Valuta en BTW

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW.


Peildatum

De peildatum van de bouwkosten is januari 2019.


Toelichting kosten


Materiaalprijzen

De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van veel voorkomende fabrikanten en leveranciers waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde bruto/netto-korting. Indien in de kostentabellen sprake is van een kwantum, dan is voor de bepaling van de materiaalprijs rekening gehouden met een kwantumkorting.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de datasets gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen en gebaseerd op kleine ploegsamenstellingen van maximaal 3 personen. De uurtarieven zijn exclusief algemene kosten, winst en risico en er is gerekend met een gemiddeld ziekteverzuim van 5%.


Uurtarief

 

MKB_Uurlonentabel afbouw - en schilderswerk

WerksoortUurloon
Bouwkundig werk 41,30
Schilderswerk 34,60
Systeemplafond/wandmonteur 40,10
Stukadoor 44,75

Staartkosten

De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de aannemer. We gaan er bij de data in dit databestand vanuit dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden door de aannemer zelf en er verder geen onderaannemers ingehuurd worden.

Zoals in onderstaand calculatieschema is te zien, kan er worden gewerkt met vaste percentages voor de staartkosten. Deze percentages zijn per bedrijf verschillend en sterk afhankelijk van de concrete situatie.

 

Calculatieschema

OmschrijvingPercentage(Sub)totaalBedrag
Arbeid .... mu x €
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemers € __________
Subtotaal (A)
Algemene bouwplaatskosten ..% van (A) € __________
Subtotaal (B)
Algemene bedrijfskosten ..% van (B) € __________
Subtotaal (C)
Winst en Risico ..% van (C) € __________
Totaal

Algemene kosten

De kosten van de aannemer die samenhangen met de algemene leiding van het bedrijf en die van de algemene en administratieve diensten.


Winst en risico

Winst: het bedrag dat voor de aannemer overblijft nadat alle met het werk samenhangende kosten en risico's zijn betaald.

Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's, niet verrekenbare loon- en materiaalkostenstijgingen.


Beschrijving schildersystemen

Bij diverse tabellen worden coderingen gebruikt om de schildersystemen aan te duiden. Onderstaand een beschrijving van handelingen per schildersysteem. De gebruikte coderingen zijn gebaseerd op 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'

 

Nieuwbouwsystemen binnenschilderwerk, hout, kunststof, staal, steenachtig

Bewerkingen / handelingenNieuwbouwsystemen binnenschilderwerk
HoutKunststofStaalSteenachtig
NHDNHTNHVNKDNMSNSD
505150515052515251535555+
Opzuiveren X X X
Opzuiveren en geheel schuren X X X X X X X
Reinigen en geheel schuren X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag vernis X
Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis X
Plaatselijk uitstoppen X X X X X
Plaatselijk uitstoppen en plamuren X
Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van één laag hechtprimer X X
Aanbrengen van één laag grondverf X X
Aanbrengen van één laag dekverf X X X X X
Aanbrengen van één laag transparante beits X
Aanbrengen van twee lagen dekverf X
Aanbrengen van twee lagen muurverf X X
Aanbrengen van twee lagen transparante beits X
Aanbrengen van twee lagen vernis X

 

Nieuwbouwsystemen buitenschilderwerk, hout, kunststof, staal, steenachtig

Bewerkingen / handelingenNieuwbouwsystemen buitenschilderwerk
HoutKunststofStaalSteenachtig
NHDNKDNMSNSD
0102010204050202+
Opzuiveren X X
Reinigen X X
Reinigen en geheel schuren X X X X
Plaatselijk ontroesten en ontvetten X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X
Plaatselijk repareren X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer X
Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf X X X
Plaatselijk uitstoppen X X
Aanbrengen van één laag hechtprimer X X
Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van één laag grondverf X X
Aanbrengen van één laag dekverf X X X X X
Aanbrengen van één laag dekverf of twee lagen dekverf X
Aanbrengen van twee lagen muurverf X X

 

Onderhoudsystemen binnenschilderwerk, hout

Bewerkingen / handelingenOnderhoudsystemen binnenschilderwerk
VerfTransparante beitsVernis
OHDOHTOHV
525356505152505253
Plaatselijk schrapen X X
Plaatselijk lagen verwijderen schrapen, afföhnen of afbijten X X
Plaatselijk vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten X
Alle (verf-/ beits en vernis) lagen verwijderen door afföhnen of afbijten X X X X
Losse stopverf /kit verwijderen X X X X X X X X X
Geheel schuren X X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag verf, transparante beits c.q. vernis X X X
Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf X
Aanbrengen van één laag grondverf X
Aanbrengen van één laag transparante beits X X
Aanbrengen van één laag vernis X
Plaatselijk afkitten, uitstoppen X X X X X X X
Plaatselijk afkitten, uitstoppen en plamuren X
Plaatselijk afkitten en voorplamuren X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf X
Geheel tweemaal plamuren, slijpen X
Aanbrengen van één laag grondverf X
Aanbrengen van één laag dekverf c.q. transparante beits of vernis X X X X
Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf X
Aanbrengen van twee lagen transparante beits c.q. vernis X X X X

 

Onderhoudsystemen binnenschilderwerk, kunststof, staal en steenachtig

Bewerkingen / handelingenOnderhoudsystemen binnenschilderwerk
KunststofStaalSteenachtig
OKDOMSOSD
5253515354+545556+
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X X
Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken X X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X
Intacte lagen reinigen X X X
Plaatselijk ontroesten X
Plaatselijk repareren X X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf X X
Aanbrengen één laag corrosiewerende primer X
Aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van één laag grondverf X X
Aanbrengen van één laag dekverf X X X X
Aanbrengen van één laag muurverf X
Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf X
Aanbrengen van twee lagen muurverf X X

 

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, hout

Bewerkingen / handelingenVerfTransp. beitsVernis
OHDOHTOHV
02030801020501-0102
Alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X
Alle beits c.q. vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X X
Plaatselijk schrapen X X
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X
Plaatselijk beits c.q. vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X X X
Losse stopverf / kit verwijderen X X X X X X X X X
Geheel schuren X X
Geheel ontweren en schuren X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X
Aanbrengen van één laag transparante beits c.q. vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten X X X X X X X X X
Aanbrengen van één laag grondverf X
Aanbrengen van één laag dekverf c.q. transparante beits of vernis X X X X
Aanbrengen van twee lagen transparante beits c.q. vernis X X X X
Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf X

 

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, kunststof, staal en steenachtig

Bewerkingen / handelingenKunststofStaalSteenachtig
OKDOMSOSD
0405020308060710
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken X X
Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X
Alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X
Intacte lagen reinigen X X
Plaatselijk repareren X X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer X X
Plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf X
Plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf X X
Aanbrengen van één laag corrosiewerende primer X
Aanbrengen van één laag grondverf X X
Aanbrengen van één laag dekvef X X X X
Aanbrengen van één laag muurverf X
Aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf X
Aanbrengen van twee lagen muurverf X X

Contactgegevens

Wanneer u een vraag heeft over het gebruik van de kostengegevens in dit boekje, suggesties heeft voor aanpassingen of uitbreidingen, of vragen heeft over de werking van de website en/of de calculatiesoftware, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar het e-mailadres redactiebouwkosten@vakmedianet.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.