Plaatsen semi-permanente unit, kantoor met keuken en toilet

Omschrijving

Uitgangspunt:

 • tijdelijke huisvesting van kantoor met keukenblok en toilet met afzonderlijke kantoor-/vergaderruimte;
 • grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

 • unit voorzien van geïsoleerde wanden, dak en vloer;
 • deur met hang- en sluitwerk;
 • ramen met geïsoleerd glas en schuiframen;
 • elektrische installatie;
 • wandcontactdozen, schakelaars en TL-verlichting;
 • verwarming door elektrische radiator;
 • telecomaansluiting;
 • eenvoudig keukenblok en toilet;
 • drinkwateraansluiting;
 • DWA en hemelwaterafvoer;
 • funderingstegels 400 x 600 x 50 mm;
 • ontgraven en afvoeren teelaarde, laagdikte 300 mm;
 • cunet aanvullen en verdichten met zand;
 • profileren zand en stellen funderingstegels;
 • stellen unit op funderingstegels;
 • aansluiten hemelwaterafvoer op riool of greppel;
 • aansluiten DWA op riolering.

Tabel

Afmeting in mKosten per stuk
6 x 3 x,xx
6 x 6 x,xx
6 x 9 x,xx

Inclusief

 • inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

 • bekabeling buiten de unit;
 • aansluiting elektra, water en telecom;
 • opbreken en herstellen wegverharding;
 • stortkosten.

Opmerking

 • onderzijde vrij houden van grondslag;
 • eventueel boeiboord met isolatie aan onderzijde toepassen;
 • aanvragen bouwvergunning;
 • KLIC-melding.

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.