Dakraam, kunststof, tuimel, dubbele beglazing, afmeting 780 x 890 mm

Omschrijving

Omschrijving
Dakraam, uitgevoerd als tuimelraam. Het tuimelraam bestaat uit een houten kern, is afgewerkt met naadloos polyurethaan en voorzien van dubbele beglazing, afmeting 780 x 890 mm. De buitenzijde is van gemoffeld aluminium. Het tuimelraam is aangebracht in een hellend dak, inclusief een aluminium gootstuk voor aansluiting van dakpan of lei. De aftimmering aan de binnenzijde van de daksparing bestaat uit een prefab geïsoleerde kunststof afwerkrand. Het kozijn is uitgevoerd in metaal.

Uitgangspunten
Het aanbrengen van het dakraam is inclusief het maken van een sparing.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Dakraam, kunststof, tuimel, dubbele beglazing

Omschrijving

Dakraam met grenen tuimelraam en voorzien van dubbele beglazing. Het tuimelraam is aangebracht in een hellend dak, inclusief een aluminium gootstuk voor aansluiting van dakpan. De aftimmering aan de binnenzijde van de daksparing bestaat uit een berken multiplex afwerkrand.

Inspectie-aandachtspunten

Onderhoud valt of staat met een verantwoorde bouwfysische constructie en de waterdichtheid van de dakopeningen en dakafwerkingen. Uitgegaan moet worden van normale bereikbaarheid zonder hulpmiddelen.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang en sluitwerk Functioneert uitstekend Raam is normaal te bedienen en open te zetten.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang- en sluitwerk Functioneert goed Raam is normaal te openen, de borging kan wat stroef zijn.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Weersinvloeden worden zichtbaar. Geringe gebreken, zoals verkleuring en oppervlakkige verwering, beginnen waarneembaar te worden. Deze zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang- en sluitwerk Functioneert voldoende Het raam is normaal te openen. Scharnierwerk kan iets stroever lopen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak De meeste gebreken, zoals verkleuring en verdroging van kunststof delen, zijn esthetisch van aard. De nieuwbouwkwaliteit is er af, er is duidelijk sprake van wat lichte scheurvorming of lichte vervorming.
  Serieuze gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak Een enkel serieus gebrek, zoals het wijken van de kunststof profielen ter plaatse van de aansluiting of scheurvorming, is mogelijk aanwezig en zichtbaar. Dit leidt nog niet tot gevolgschade, maar vereist wel de nodige aandacht.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang- en sluitwerk Functioneert matig Het scharnier- en sluitwerk loopt stroever, de borging kan defect zijn.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 3 tot 5 gebreken of 10 tot 15% van het oppervlak Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Een aantal gebreken, zoals een losgekomen handgreep, mechanische beschadigingen en een slordige aansluiting op het dak, zijn esthetisch van aard, maar komen vaker voor.
  Serieuze gebreken 2 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. De aansluiting op het dak (pannen) kan slechter geworden zijn, maar ook aantasting of beschadiging van het kozijnwerk kan zichtbaar zijn.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces is een enkel ernstig gebrek, zoals een beschadigde scharnierverbinding of een ontbrekende loodslabbebevestiging, mogelijk zichtbaar. Lekkage komt echter nog niet voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen er afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang- en sluitwerk Functioneert onvoldoende Scharnier- en sluitwerk lopen duidelijk stroever en het sluitwerk moet met kracht bediend worden. De borging is veelal defect. Het raam kan nog met moeite bediend worden.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken of 15 tot 20% van het oppervlak Allerlei verouderingsverschijnselen, zoals een mechanische beschadiging, onregelmatig oppervlak en vewering, zijn goed waarneembaar. Dit geeft een ‘verlopen’ aanzien.
  Serieuze gebreken 3 tot 5 gebreken of 10 tot 15% van het oppervlak Serieuze gebreken, zoals beschadigingen aan kunststof delen en wijkende profielen, komen steeds meer voor en dit type gebrek begint de staat te domineren. Kleinere lekkages komen voor en veroorzaken gevolgschade. Dit kan zowel via de raamopsluiting als via de dakaansluiting.
  Ernstige gebreken 2 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak Ernstige gebreken, zoals aangetaste, slechte of ontbrekende loodslabbebevestigingen, kunnen leiden tot bijvoorbeeld het losraken of loszitten van loodslabben, vervormingen en lekkages.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen te worden genomen; veelal zijn dit noodreparaties of noodmaatregelen om te voorkomen dat bijvoorbeeld regeninslag lekkage veroorzaakt.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Hang- en sluitwerk Functioneert slecht Het raam is niet meer normaal te bedienen. Het sluitwerk werkt niet meer of slechts ten dele. Het scharnierwerk is defect.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >7 gebreken of >20% van het oppervlak De voorziening ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn gebreken zoals verwering en oppervlakkige plaatselijke beschadigingen zichtbaar.
  Serieuze gebreken >5 gebreken of >15% van het oppervlak Serieuze gebreken zoals kunststof verbrossing, afgebroken handgreep en verwongen raamwerk komen algemeen voor en bepalen in hoge mate de slechte staat. Gevolgschade is voorgekomen en hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd lijkt dit nu nagenoeg niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken >3 gebreken of >10% van het oppervlak Ernstige gebreken zoals losraken of -zittende loodslabbe veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Lekkages komen voor en kunnen leiden tot overlast.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De situatie is onacceptabel voor de veiligheid en leidt tot gevolgschade.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Aansluiting op dakbeschot slordig
Handgreep los
Kromming, onregelmatig
Kunststof, mechanische beschadiging, plaatselijk
Leksporen
Lichte scheurvorming
Lichte vervorming
Onregelmatig oppervlak
Verkleuring
Vervuiling
Serieus Aansluiting op dak onvoldoende (geen lekkage)
Aantasting, kozijnwerk
Beschadiging, kozijnwerk
Borging (open stand) defect
Glasbreuk
Handgreep afgebroken/afwezig
Kunststof, beschadiging structureel, geen lekkage
Kunststof, verbrossing
Kunststofprofielen wijken ter plaatsen van aansluiting
Lekkage, druppels
Loodslabbe, ingescheurd
Loodslabbe, losgewerkt
Loodslabbe, zit los
Raamwerk verwrongen
Scharnierverbinding lokaal beschadigd
Schimmelvorming, oppervlakkig
Tuimelraam, mechanise gaat stroef
Tuimelraam, standenborging defect
Uitzetmechanisme, gaat stroef/functioneert niet goed
Verwering
Ernstig Glas, dubbel, condensvorming
Glas, gelaagd, foliolaag, aangetast
Glas, gelaagd, lijmlaag, aangetast
Kromtrekking
Kunststof, beschadiging structureel, lekkages
Kunststof, inwatering via (hoek) verbindingen
Lekkage
Loodslabbe, afgescheurd
Loodslabbe, bevestiging, aangetast
Loodslabbe, bevestiging, ontbreekt
Loodslabbe, ontbreekt
Scharnierverbinding structureel beschadigd
Scheurvorming
Schimmelaantasting
Tuimelraam, mechanisme defect
Uitzetmechanisme, defect
Vervorming

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 9 11 13
3 14 16 23
4 22 27 35
5 30 40 50
6 37 50 63

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Normaal
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.