Monteren zonneboiler met naverwarmer

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het monteren van een zonneboiler, in twee verschillende systemen, met naverwarmer in nieuwbouwsituatie.

Een terugloopsysteem heeft een terugloopvat in het collectorcircuit, waarin het water terugloopt bij een te lage of te hoge temperatuur. Het collectorcircuit is gevuld met gewoon leidingwater. De collectorleidingen dienen onder afschot geplaatst te worden.

Het verdringingssysteem heeft een continu volledig gevuld collectorcircuit, waarin het water rondgepompt wordt. Aan het water, in het collectorcircuit, is zonneboilervloeistof toegevoegd om bevriezing te voorkomen. Bij oververhitting vangt het expansievat de uitzetting van de vloeistof op. De plaats van de collector ten opzichte van de pomp en het voorraadvat zijn zelf te bepalen.

Uitgangspunten
Elk systeem bestaat uit een zonnecollector(s), boiler, wel/geen pomp, wel/geen zonneboilervloeistof, regeling en appendages.
De naverwarmer heeft een vermogen van 25 kW, de boiler een inhoud van 100 - 150 liter en het collectoroppervlak is 2 - 3 m2.

Tabel

NaverwarmerSysteemUitvoeringKosten per stuk
HR ketel Terugloop Plat dak / in schuin dak x,xx
Op schuin dak x,xx
Verdringing Plat dak / in schuin dak x,xx
Op schuin dak x,xx
Hybride ketel Terugloop Plat dak / in schuin dak x,xx
Op schuin dak x,xx
Verdringing Plat dak / in schuin dak x,xx
Op schuin dak x,xx

Exclusief

  • appendages en rookgasafvoer;
  • kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen

Toelichting en conditiesUitgangspunten

De gegevens zijn bedoeld voor iedereen die op snelle en accurate wijze de installatiekosten van nieuwbouw- en renovatieprojecten wil berekenen. Het beschikken over deze kostengegevens alleen is niet de garantie dat men de juiste kosten kan bepalen. Een duidelijk inzicht in de installatietechniek en het installeren op zich is noodzakelijk. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de installateur niet in de kosten zijn opgenomen voor werksoorten.


Condities

Bij het vaststellen van de kosten is gekozen voor de volgende uitgangspunten:


Valuta en BTW

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW.Technische kwaliteit

De kostengegevens zijn zo samengesteld dat de gebruikte materialen voldoen aan de gestelde technische en kwalitatieve eisen.Projectgrootte

Kleinschalige en middelgrote projecten zonder seriematigheid.Situering

Centrum van het land. De aanvoer van personeel, materiaal en dergelijke binnen een straal van 50 km.Werkomstandigheden

Het project is goed bereikbaar voor aan- en afvoer van het materiaal en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, indien in de kostentabellen niet iets anders vermeld staat. Voor andere situaties dienen de kosten voor steigers, hoogwerkers en dergelijke apart te worden opgenomen.


Arbeid

Bij de berekening van het uurloon voor de installatietechnische werkzaamheden is overeenkomstig de functie-indeling van de CAO van de installatietechnische branche uitgegaan van gemiddelde ploegtarieven werknemers per branche. Er is gerekend met een markttoeslag van 20% op het CAO-loon. De arbeidsnormen in deze publicatie zijn calculatienormen. De normen zijn gegeven in manuren, exclusief ontwerpkosten.


Uurtarieven

De uurtarieven zijn gemiddelde ploegtarieven, gebaseerd op de CAO voor installatietechnische branche. Hierbij is een gemiddelde ploeg samengesteld en daarvan het gemiddeld uurtarief vastgesteld. De uurtarieven zijn exclusief improductieve uren, algemene kosten, winst en risico. In de markt komt het voor dat de functies in een hogere loonschaal worden ingedeeld dan volgens de CAO voorgeschreven wordt.


Uurloon exclusief opslagen:

 

Uurtarief installatiekosten

FunctieUurtarief
Monteur elektrotechnische installatie 38,65
Monteur CV- en luchtbehandelingsinstallatie 39,05
Monteur loodgietersinstallatie 39,05
Monteur koeltechnische installatie 39,75
Monteur meet- en regeltechnische installatie 47,65
Monteur datacommunicatie-installatie 49,15
Monteur beveiligingsinstallatie 49,15
Paneelbouwer 31,75
Programmeur junior 36,15
Programmeur senior 43,50

Materiaalkosten

De materiaalprijzen waarmee gerekend wordt zijn exclusief toeslag voor de installateur. In de kostentabellen is voor sommige materialen bij diverse kwantums een percentage opgegeven.


Materieelkosten

De directe materieelkosten van de aannemer of installateur die aan het betreffende onderdeel zijn toe te wijzen.


Onderaannemerskosten

De kosten die onderaannemers aan de installateur in rekening brengen. Deze onderaannemerskosten zijn inclusief de voor de betreffende onderaannemer geldende opslagen voor algemene uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.


Staartkosten

De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de installateur.


Exclusief

De kosten en prijzen in deze publicatie zijn exclusief:

  • BTW;
  • kosten voor werk buiten de normale arbeidsuren.

Installatiekosten elektra en verlichting

De kostentabellen onder 'Installatiekosten' zijn verdeeld in Bouwdeelkosten en/ of Kosten besteksposten. Met 'Kosten besteksposten' kunt u calculaties maken op gedetailleerd niveau. Met 'Bouwdeelkosten' kunt u calculeren met totaalbedragen per eenheid. Hiermee is het mogelijk om een begroting op bouwdeelniveau te maken en aan te vullen met onderdelen vanuit het bestekspostenniveau.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Jan van den Brink de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.