Overzicht wijzigingen schilderwerk

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Tabel

CategorieOmschrijvingEenheidSituatie perWijziging
31-12-201817-6-2019
Garantieuurloon Verhoging % x,xx x,xx
Sociale verzekeringswetten Werkloosheidswet (Wachtgeld) Lang % x,xx x,xx =
Werkloosheidswet (Wachtgeld) Kort % x,xx x,xx =
Werkloosheidsverzekering (AWF) % x,xx x,xx =
WIA/WAO, basispremie % x,xx x,xx =
Zorgverzekeringswet (Zvw) % x,xx x,xx =
Bedrijfstakeigen regelingen WAO, gedifferentieerde premie % x,xx x,xx =
Whk, gedifferentieerde premie (werknemer) % x,xx x,xx =
Whk, gedifferentieerde premie (werkgever) % x,xx x,xx =
Aanvullingsregeling werknemer % x,xx x,xx =
Aanvullingsregeling werkgever % x,xx x,xx =
Uitvoeringsregeling werknemer % x,xx x,xx =
Uitvoeringsregeling werkgever % x,xx x,xx =
Ongevallenverzekering €/dag x,xx x,xx =
Regeling extra verlof oudere werknemers 55+ €/dag x,xx x,xx =
Administratiekosten €/dag x,xx x,xx =
Individuele budgetrekening (IBR) % x,xx x,xx =
Pensioenpremie Ouderdomspensioen werknemer % x,xx x,xx =
Ouderdomspensioen werkgever % x,xx x,xx =
Franchise ouderdomspensioen x,xx x,xx =
Maximum pensioenloon x,xx x,xx =
Maximum dagloon WAO, Werkloosheidswet en opleiding en ontwikkeling x,xx x,xx =
Zorgverzekeringswet (Zvw) x,xx x,xx =
Premievrije voet Werkloosheidsverzekering (AWF) €/dag x,xx x,xx =
Loongrens Zorgverzekeringswet (Zvw) €/jaar x,xx x,xx =
Sociale wetten €/jaar x,xx x,xx =
Uitrustingvergoeding Kleding, schoenen, schoonmaakmiddel €/dag x,xx x,xx =
Reiskostenvergoeding Rijwiel €/dag x,xx x,xx =
Bromfiets tot 20 km, minimum €/dag n.v.t. n.v.t.
Kilometervergoeding Bromfiets vanaf 20 km, per extra kilometer €/km n.v.t. n.v.t.
Bromfiets €/km x,xx x,xx =
Motor €/km x,xx x,xx =
Auto onbelast €/km x,xx x,xx =
Auto belast €/km x,xx x,xx =

ToelichtingUitgangspunten

De tabellen met uurtarieven en loonkosten zijn gebaseerd op de uurlonen en vergoedingen volgens de verschillende CAO's en de wettelijke sociale premies.


Bij elke CAO worden tabellen gepresenteerd voor uurtarieven, productieve dagen en uren, en een overzicht van wijzigingen in de premies e.d. Voor de bepaling van het aantal feestdagen worden standaard 6 feestdagen per jaar gehanteerd.

Alle uurtarieven zijn gebaseerd op het gemiddelde uurtarief van een ploeg bestaande uit 1 of meerdere personen.

De ploegsamenstelling wordt in elke tabel vermeld.


Alle gepubliceerde tarieven zijn exclusief BTW.

In de berekeningen is rekening gehouden met een reisafstand van 35 km.


Alle uurtarieven zijn geproduceerd in samenwerking met CBBS Salarisservice in Den Haag.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.