Faalkosten probleem bouw- en installatiesector

dinsdag 2 februari 2010


amsterdam

 

Bron: Persbericht USP Marketing Consultancy d.14 januari 2010

 

Op dit moment schatten aannemers de totale faalkosten in op bijna 11% van de totale omzet, terwijl dit percentage in 2001 nog op ruim 6% lag. Ook architecten en installateurs zien in faalkosten nog steeds een groot knelpunt in de bedrijfsvoering. Dit komt volgens de onderzochte partijen vooral doordat de bouw geen lering trekt uit voltooide projecten om toekomstige projecten beter voor te kunnen bereiden en uit te voeren. Hiermee samenhangend vinden vooral aannemers, dat projecten slecht voorbereid worden, waardoor er tijdens de uitvoeringsfase veel technische aanpassingen nodig zijn. Ook in 2005 vormden deze punten de belangrijkste oorzaken voor faalkosten. Er kan dus gesteld worden dat er in de afgelopen jaren nog weinig tot niets veranderd is om de faalkosten succesvol aan te pakken. Dit alles blijkt uit onderzoek wat USP Marketing Consultancy het afgelopen kwartaal heeft uitgevoerd in opdracht van printerfabrikant Océ. Océ is tevens wereldmarktleider op het gebied van systemen en software voor het produceren van grootformaat technische tekeningen.

 

Faalkosten blijven stijgen

Op dit moment schatten de onderzochte partijen, te weten architecten, aannemers B&U en installateurs de faalkosten in op respectievelijk 11,3%, 10,9% en 10,1%. Onder aannemers is dit een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorige jaren. Echter ook architecten en aannemers schatten de faalkosten nu hoger in dan voorheen. Alleen installateurs laten ten opzichte van 2008 een lichte daling zien. Architecten zijn het meest kritisch over de faalkosten: bijna een kwart denkt dat de faalkosten meer dan 10% van de totale omzet in beslag nemen. Vooral onder installateurs (12%), maar ook onder aannemers (19%) is dit percentage een stuk lager. Door de jaren heen zien we de faalkosten stijgen. De vraag is echter wel of de daadwerkelijke faalkosten zijn gestegen of dat de bewustwording rondom faalkosten is gestegen. Door de gestegen bewustwording wordt er meer over gesproken en ook kritischer gekeken naar de faalkosten binnen de organisatie.

 

'De bouw leert niet van gemaakte fouten'

Bijna zes op de tien ondervraagden geeft aan dat de bouwsector niet naar verbeterpunten uit eerdere projecten kijkt om toekomstige projecten beter te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast vindt de meerderheid van de aannemers en installateurs dat projecten slecht voorbereid worden, zodat er in de uitvoeringsfase nog veel technische aanpassingen nodig zijn. Architecten zijn deze mening in mindere mate toegedaan, omdat zij doorgaans niet bij de uitvoeringsfase betrokken zijn en dit dus minder goed in kunnen schatten. In 2005 werden deze stellingen ook al door een groot deel van de partijen beaamd. Verder valt op dat er nu beduidend meer aannemers zijn die aangeven dat partijen in de bouwsector de gemaakte afspraken niet nakomen dan in 2005.

 

Betrouwbare kosteninformatie kunt u vinden (door in te loggen) op deze website, u kunt hier een uitgewerkt voorbeeld opvragen van projectanalyses, bijvoorbeeld de projectanalyse Gezondheidscentrum te Amsterdam. .

In het maandblad Bouwmarkt zijn een tweetal artikelen gewijd die raakvlakken hebben met Faalkosten in bouw- en installatiesector (zie pdf).

 

PDF-icon    

 Naar het archief