Kosten > Installatiekosten communicatie, beveiliging en transport

Kosten besteksposten (STABU 2)  

Volgende

Kosten besteksposten (STABU 2) | 192 resultaten

  • Blusser54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.30 Draagbaar blustoestel
  • Blusser54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.30 Draagbaar blustoestel
  • Aanbrengen hydraulische lift80 Liftinstallaties > 80.00 Algemeen > 80.00.10 Begrippen: algemeen
  • Aanbrengen machinekamerloze lift80 Liftinstallaties > 80.00 Algemeen > 80.00.10 Begrippen: algemeen
  • Monteren brandmelder, automatisch75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.52 Meld-+detectie-apparatuur > 75.52.12 Brandmelder
  • Monteren haspelkast54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.12 Brandslanghaspelkast
  • Monteren intercom75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.46 Communicatie-apparatuur > 75.46.31 Intercom
  • Monteren luidspreker75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.45 Licht-+geluidsignaalapparatuur > 75.45.41 Luidspreker
  • Monteren doormelding brandalarm75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.46 Communicatie-apparatuur > 75.46.63 Telefoondoorkiezer
  • Monteren aardingsleiding70 Elektrotechnische installaties > 70.88 Aardings- en bliksemafleidermaterialen > 70.88.21 Aardrail