Kosten > Installatiekosten communicatie, beveiliging en transport

Kosten besteksposten (STABU 2)  

Volgende

Kosten besteksposten (STABU 2) | 202 resultaten

  • Blusser54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.30 Draagbaar blustoestel
  • Blusser54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.30 Draagbaar blustoestel
  • Aanbrengen hydraulische lift80 Liftinstallaties > 80.00 Algemeen > 80.00.10 Begrippen: algemeen
  • Aanbrengen machinekamerloze lift80 Liftinstallaties > 80.00 Algemeen > 80.00.10 Begrippen: algemeen
  • Monteren luidspreker75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.45 Licht-+geluidsignaalapparatuur > 75.45.41 Luidspreker
  • Monteren hoornluidspreker75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.45 Licht-+geluidsignaalapparatuur > 75.45.41 Luidspreker
  • Monteren installatiebuis70 Elektrotechnische installaties > 70.42 Buisleidingen en slangen > 70.42.10 Buis voor elektrische installaties
  • Monteren meng- en eindversterker75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties > 75.42 Signaalbehandelingsapparatuur > 75.42.11 Signaalversterker
  • Monteren brandslanghaspel54 Brandbestrijdingsinstallaties > 54.40 Brandblustoestellen > 54.40.11 Brandslanghaspel
  • Monteren aardingsleiding70 Elektrotechnische installaties > 70.88 Aardings- en bliksemafleidermaterialen > 70.88.21 Aardrail