Uitvoeren risico-analyse en opstellen beheersplan legionella in water

Omschrijving

Omschrijving
Het uitvoeren van risico-analyse en het opstellen van een beheersplan legionella-preventie in leidingwater.
Er moet worden voldaan aan regeling legionella-preventie welke valt onder het hoofdstuk IIIC van het Waterleiding-besluit. In het aangepaste Waterleiding-besluit is de verplichting opgenomen om periodiek vast te stellen of aan de gestelde norm voldaan wordt. Deze normwaarde is gesteld op maximaal 100 kve/l (legionella), wat in houdt dat twee maal per jaar monsters moeten worden genomen en geanalyseerd op een aantal meetpunten. Deze meetverplichting is van toepassing op de locaties waar de preventieve voorschriften gelden.
Eigenaren van de hierna genoemde collectieve leidingwaterinstallaties moeten aan het in deze regeling gestelde voldoen:

  • ziekenhuisvoorzieningen en daarmee vergelijkbare inrichtingen;
  • gebouwen met logiesfunctie (hotels, motels, kampeerboerderijen, bungalowparken, groepsaccommodaties e.d.);
  • opvangcentra voor asielzoekers;
  • gebouwen met celfunctie (penitentiaire inrichtingen, TBS-inrichtingen e.d.);
  • badinrichtingen (zwembaden);
  • kampeerterreinen (campings);
  • jachthavens (met daarbij behorende grond).

Voor de overige installaties geldt de zorgplicht.
Voor eigenaren van deze installaties geldt dat in geval van verwaarlozing van de zorgplicht, deze eigenaren privaatrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Uitgangspunten
De installatie is goed aangelegd, waardoor wachttijden acceptabel zijn.
De vermelde bedragen zijn zeer indicatief en kunnen in de praktijk sterk afwijken.
De monstername wordt nu gerelateerd aan het aantal tappunten dat in een installatie aanwezig is, terwijl het aantal meetpunten afhankelijk is van het aantal tappunten in de installatie.
Het aantal tappunten in de installatie geeft bij benadering de omvang van de installatie weer.

Tabel

Aantal tappunten (bij benadering)Meetpunten (monstername legionella)Kosten per eenheid
Tot 30 2 x,xx
31 - 50 2 x,xx
51 - 100 4 x,xx
101 - 200 6 x,xx

Exclusief

  • kosten hak- en breekwerk;
  • kosten inspectie VROM;
  • voorrijkosten.

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.