Hoofdverdeelinrichting, kunststof, met hoofdschakelaar 1.000 A, 4 groepen 160 A en 8 groepen 250 A

Omschrijving

Omschrijving
Kunststoffen hoofdverdeelinrichting bestaande uit een voedingspaneel met lastscheider en panelen met afgaande groepen (veilighedenlastscheider). De lastscheider is geschikt voor 1.000 A.

Uitgangspunten
Inclusief zekeringmateriaal, het invoeren van afgaande kabels en het aansluiten van aders.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 15% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx


Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx

Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Hoofdverdeelinrichting, kunststof

Omschrijving

Kunststoffen hoofdverdeelinrichting bestaande uit een voedingspaneel met lastscheider en panelen met afgaande groepen (veilighedenlastscheider).

Inspectie-aandachtspunten

Sommige handelingen worden alleen in spanningsloze toestand uitgevoerd, zoals het meten van de  isolatieweerstand en het natrekken van bevestigingen.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten Geen.
  Werking Voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, geen klachten, geen storingen en geen bedrijfsonderbreking Geen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek Geen.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Geen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften Geen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten Geen.
  Werking Voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Geen bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 15 afgaande groepen Geen.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Geen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften Geen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten Geen.
  Werking Voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Eén keer per twee jaar een gedeeltelijke bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 10 afgaande groepen Geen.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 20 afgaande groepen Geen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de oorspronkelijke voorschriften en ten dele aan de huidige voorschriften Geen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet juist aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten Geen.
  Werking Juist voldoende gewaarborgd, een enkele keer een bedrijfsonderbreking van een groep, geen klachten Maximaal 2 storingen per jaar Eén keer per jaar een gedeeltelijke bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 7 afgaande groepen Geen.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 15 afgaande groepen Geen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften maar vertoont meerdere afwijkingen ten opzichte van de huidige voorschriften Enkele kleine afwijkingen komen voor Geen gevaarlijke situaties (direct levensgevaar).

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet niet meer geheel aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten Geen.
  Werking Werking niet meer voldoende gewaarborgd, toenemende kans op grotere bedrijfsonderbrekingen van een of meerdere groepen, klachten over spanningsuitval (onderbrekingen) Maximaal 6 storingen per jaar Drie keer per jaar een gedeeltelijke bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 5 afgaande groepen Geen.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 10 afgaande groepen Geen.
  Ernstige gebreken 1 gebrek per 20 afgaande groepen Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften Enkele kleine afwijkingen komen voor Plaatselijk gevaarlijke situaties (direct levensgevaar). Directe correctieve actie is noodzakelijk.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet niet meer aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten. Problemen met stroomdoorgang (vermogen).
  Werking Werking niet meer gewaarborgd, grote kans op algehele bedrijfsonderbrekingen van meerdere groepen, diverse klachten over spanningsuitval (onderbrekingen) Maximaal 10 storingen per jaar Drie keer per jaar een gedeeltelijke en twee keer per jaar een algehele bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 2 afgaande groepen Geen.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 5 afgaande groepen Geen.
  Ernstige gebreken 1 gebrek per 10 afgaande groepen Geen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de oorspronkelijke en huidige voorschriften Meerdere afwijkingen komen voor Gevaarlijke situaties komen structureel voor (direct levensgevaar). Afkeuring van de installatie. Direct ingrijpen is vereist.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Behuizing, bevestigingsbout, zit los
Beveiliging, niet gelijkwaardig uitgevoerd
Leiding, invoering niet gebruikt, niet afgedicht
Omkasting, mechanische beschadiging
Serieus Aansluiting, bedrading, rommelig
Aansluiting, overmatige warmte-ontwikkeling
Bedrading, inwendig, vertoont warmte-ontwikkeling
Bedrading, rommelig
Beplating, mechanische beschadiging
Beschermingsgraad, niet in overeenstemming met uitwendige invloeden
Beschermplaat, ontbreekt
Corrosie
Deksel, sluit niet
Kabelschoen, verkeerd toegepast
Kroonsteen, in plaats van aansluitklemmen
Passchroef, ingebrand
Relais, overmatige warmte-ontwikkeling
Schakelaar, beveiliging, verkeerd gedimensioneerd
Schakelaar, heeft onvoldoende schakelmoment
Schakelkast, bedrading, rommelig
Smeltpatroon, vertoont warmte-ontwikkeling
Ernstig Aansluiting, verbrand / verbrandingsverschijnselen
Apparatuur, overmatige warmte-ontwikkeling
Bedrading, inwendig, diverse aders verbrand
Beschermingsleiding, onderbroken
Deksel, ontbreekt
Hoofdschakelaar, sleutel voor vergrendeling ontbreekt
Koppelschakelaar, sleutel voor vergrendeling ontbreekt
Oppervlakte, vervuild
Railsysteem, beveiliging, verkeerd gedimensioneerd
Railverbinding, verbrandingsverschijnselen
Schakelaar, defect
Schakelaar, ontbreekt
Warmte-ontwikkeling, overmatig

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 8 10 12
3 15 20 25
4 28 35 40
5 35 42 48
6 40 48 55

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Belangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.