Ontruiming, luidsprekers, inbouw

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De luidspreker is voorzien van 100 V aanpassingstransformator. Frequentiebereik: 60 Hz - 18 kHz of 150 Hz - 20 kHz. Het vermogen is instelbaar voor 6 of 3 of 1,5 Watt.

Uitgangspunten
Inclusief het testen van de luidspreker, maar exclusief bekabeling. 
Bij een gecertificeerde installatie, zoals een ontruimingsinstallatie, is onderhoud verplicht in de vorm van periodiek testen. In dat geval moet altijd onderhoud worden verricht.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
4 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx


Geen onderhoud
x,xx
5 Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx

Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Luidspreker, inbouw

Omschrijving

De luidspreker is voorzien van 100 V aanpassingstransformator. Frequentiebereik: 60 Hz - 18 kHz of 150 Hz - 20 kHz.

Inspectie-aandachtspunten

De aspecten veiligheid en gezondheid zijn heel belangrijk, daar waar de omroepinstallatie in dienst staat van de ontruiming.

Onderhoud heeft weinig invloed op de degradatie, echt 'preventief' onderhoud is ook feitelijk niet mogelijk.

Vervanging heeft ook te maken met de certificering (door brandweer / verzekering), die anders in gevaar zou kunnen komen.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 4% van de luidsprekers Hier en daar treedt vervuiling op. Mogelijk een enkele oppervlakkige beschadiging, of er is sprake van slordige bedrading / bekabeling.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, nagenoeg geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 4 tot 8% van de luidsprekers Geringe gebreken komen meer voor, zoals beschadiging of uitwendige deformatie.
  Serieuze gebreken Tot 4% van de luidsprekers Een serieus gebrek kan voorkomen, zoals slordige of foutief aangebrachte bekabeling.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Geen zwaarwegende directe acties noodzakelijk, wel aandacht voor de veiligheid (ontruiming).

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan klachten, normaal functioneren Tot 1 storing per jaar Tot 1 storing per jaar, die merkbaar is voor de gebruiker van de installatie (tijdens testen). Meestal ook veroorzaakt door veroudering van het systeem.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 8 tot 11% van de luidsprekers Geringe gebreken komen meer voor, zoals vervuiling, beschadiging en slordige bedrading / bekabeling.
  Serieuze gebreken 4 tot 8% van de luidsprekers Er kan sprake zijn van het niet meer verkrijgbaar zijn van onderdelen. Ook kan een enkele luidspreker minder goed functioneren, maar gesproken tekst is nog wel hoorbaar.
  Ernstige gebreken Tot 1% van de luidsprekers afronden naar boven Een ernstig gebrek kan voorkomen, zoals een niet goed functionerende luidspreker. Bij een gecertificeerde installaties (ontruiming) zal een ernstig gebrek verholpen moeten worden.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Bij ontruimingsinstallaties aandacht voor de goede werking.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan meer en meer klachten, bedrijfszekerheid wordt duidelijk minder 1 tot 3 storingen per jaar Bedrijfsonderbrekingen, waardoor klachten meer en meer voorkomen. De veroudering van het systeem en het niet meer verkrijgbaar zijn van onderdelen veroorzaakt (te) veel meldingen en onzekerheid over het functioneren van het systeem.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 11 tot 15% van de luidsprekers Geringe gebreken komen structureel voor, zoals vervuiling, slordige kabelinvoer en oppervlakkige beschadigingen.
  Serieuze gebreken 8 tot 11% van de luidsprekers Serieuze gebreken komen nu structureel voor, zoals vervuiling en beschadigingen. Luidsprekers functioneren niet meer goed en zijn soms ook niet meer goed hoorbaar.
  Ernstige gebreken 1 tot 4% van de luidsprekers Een deel van de luidsprekers is uitgevallen door slecht functioneren, zoals door ernstige vervuiling. Bij ontruimingsinstallatie komt de veiligheid bij ontruiming in gevaar.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Bij keuring zal de installatie worden afgekeurd.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking niet meer gewaarborgd, er ontstaan veel klachten, bedrijfszekerheid is sterk verminderd >3 storingen per jaar Meer dan 3 bedrijfsonderbrekingen per jaar, waardoor uitval ontstaat. Het systeem is sterk verouderd en onbetrouwbaar en daardoor onveilig.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >15% van de luidsprekers Geringe gebreken, zoals beschadiging en vervuiling, komen algemeen voor.
  Serieuze gebreken >11% van de luidsprekers Diverse serieuze gebreken bepalen de staat, zoals corrosie en werking van de luidspreker. Het niet meer beschikbaar zijn van reserve-onderdelen maakt de situatie onomkeerbaar. Diverse luidsprekers functioneren niet meer.
  Ernstige gebreken >4% van de luidsprekers Ernstige gebreken beperken de juiste werking, waardoor luidsprekers onbetrouwbaar zijn. Bij het deel uitmaken van een ontruimingsinstallatie is de veiligheid direct in gevaar.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De installatie wordt zeker afgekeurd. Bij certificering zal de brandweer direct eisen stellen.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Bedrading, rommelig
Bekabeling, rommelig
Beschadiging, uitwendig oppervlakkig, waardoor geringe afwijking weergave
Kabel, slordig ingevoerd
Vervuiling, uitwendig, zonder beïnvloeding van de werking
Serieus Bedrading/bekabeling, verkeerd aangebracht
Behuizing, gedeformeerd
Bevestiging, zit los
Corrosie
Onderdelen, reserve, niet meer verkrijgbaar
Weergave, verslechterd, wel verstaanbaar
Ernstig Deformatie, ernstig, werking wordt belemmerd
Luidspreker, defect
Slechte algemene werking
Weergave, slecht, niet verstaanbaar

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 6 6
3 12 12 12
4 17 18 19
5 22 24 25
6 24 27 30

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.