Terreinheftruck

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Diesel, LPG of elektrisch.

Uitgangspunten
Minimumperiode 1 dag.

Tabel

TypeMaximaal hefvermogenHuurprijs per dag
1 dag1 week
Elektrisch 2.500 x,xx x,xx
Diesel of LPG 1.500 x,xx x,xx
2.500 x,xx x,xx
3.000 x,xx x,xx
3.500 x,xx x,xx
4.000 x,xx x,xx
5.000 x,xx x,xx
6.000 x,xx x,xx

Afbeeldingen

Toelichting en condities


'Huurtarieven Materieel' is ingedeeld volgens de Materieel Codering (MACO).


Inhoud van dit databestand

'Huurtarieven Materieel' bevat richtprijzen van een groot assortiment van gangbare huurtarieven van veel gebruikt bouwmaterieel. De redactie stelt deze richtprijzen samen op basis van enquêtes onder materieelverhuurbedrijven en gebruikers.


Algemene prijscondities

De richtprijzen in dit databestand zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities.


Peildatum

Het prijsniveau van de gepubliceerde richtprijzen voor het huren van materieel is niet meer gebaseerd op een vaste peildatum, maar wordt zo spoedig mogelijk aangepast als er prijswijzigingen bekend zijn. Hierdoor zijn de prijzen altijd actueel.


Algemene condities huurtarieven materieel

De huurtarieven van materieel betreffen de gangbare prijzen waarvoor het genoemde materieel kan worden gehuurd van de op de Nederlandse markt opererende materieelverhuurbedrijven.


Er is bij het samenstellen van de tarieven geen rekening gehouden met langere huurperioden dan aangegeven, specifieke bindingen met de materieelverhuurder en met projectgebonden aanpassingen. De langere huurperioden kunnen de uiteindelijke hoogte van het huurtarief wel beïnvloeden.

Bij het bepalen van het te huren materieel is het noodzakelijk om rekening te houden met de aard van het werk, de werkomstandigheden, de capaciteiten en de kosten zoals:

 • aan- en afvoer c.q. laden en lossen;
 • verzekeringen;
 • brandstof en smeermiddelen;
 • bediening;
 • onderhoud;
 • motorvermogen;
 • gronddruk;
 • bakinhoud (voor graafmachines, draglines en laadschoppen);
 • werkbelasting;
 • hijsvermogen (kranen).

Ook moet men er zich bij het aangaan van een huurovereenkomst van verzekeren dat het materieel voldoet aan de eisen die door de arbeidsinspectie worden gesteld en dat het in een goede staat verkeert.


Tenzij bij de tabellen uitdrukkelijk anders vermeld staat, zijn de huurtarieven gebaseerd op de volgende standaard condities.


Algemeen

 • werkdagen van 8 uur;
 • werkweken van 5 werkdagen;
 • afwijking van de minimum huurperiode alleen mogelijk na overleg;
 • start huurperiode: bij verlaten depot van het materieel;
 • einde huurperiode: bij terugkomst depot van het materieel;
 • eventuele kosten bediening zijn gebaseerd op de volgens de CAO vastgestelde werktijden.

De huurtarieven materieel zijn inclusief:

 • verzekering tegen brand;
 • schade en diefstal tijdens transport en gebruik.

De huurtarieven materieel zijn exclusief:

 • aan- en afvoer;
 • montage en demontage;
 • plaatsen;
 • bediening, tenzij anders vermeld;
 • brandstoffen;
 • BTW.

Brandstofverbruik dieselmotoren

Voor het bepalen van het brandstofverbruik van dieselmotoren is er gemiddeld 1 liter dieselolie nodig voor iedere 3,67 belaste kW of 5 Pk.

Bij zelfrijdend materieel kunt u rekenen met een belastinggraad van circa 75%, aangezien motoren nooit continue voor de volle 100% belast worden.

Een voorbeeld: een laadschop met een dieselmotor van 88 kW zal per uur (88 x 0,75) : 3.67 = 18 liter dieselolie verbruiken.

Indien het vermogen in Pk gegeven is, in dit geval 120 Pk, wordt de berekening als volgt: (120 x 0,75) : 5 = 18 liter.

Als indicatie voor de kosten van smeermiddelen kunt u rekenen met 12% van de brandstofkosten.

Op dezelfde wijze kunt u het verbruik berekenen van alle grondverzet- en wegenbouwmachines, pompen, trilplaten, vrachtwagens en dergelijke.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.