Inputprijsindexcijfers, jaarcijfers vanaf 2008

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Maandelijks berekent het CBS de reeks Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet begrepen.
De basisverlegging heeft tevens tot gevolg dat de oude wegingschema's van de materialen, van de verhouding tussen het loon en materiaal alsmede van de aandelen van de verschillende woningtypen zijn aangepast aan de situatie van 2012.

Uitgangspunten
Basisjaar 2010 = 100.

Tabel

JaarCBS-indexcijfers
LoonMateriaalTotaal
2008 x,xx x,xx x,xx
2009 x,xx x,xx x,xx
2010 x,xx x,xx x,xx
2011 x,xx x,xx x,xx
2012 x,xx x,xx x,xx
2013 x,xx x,xx x,xx
2014 x,xx x,xx x,xx
2015 x,xx x,xx x,xx
2016 x,xx x,xx x,xx

Exclusief

  • BTW.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.