Outputprijsindexcijfers, 2005 tot en met 2007

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het CBS berekent en publiceert per kwartaal outputprijsindexcijfers voor nieuwbouwwoningen.
Deze indexcijfers geven het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen.
De reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen.
De bedoelde bouwkosten zijn exclusief grondkosten.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen en aan de fysisch geografische regiokaart van Nederland.
Op basis van deze kaart wordt een indicator voor het type fundering geschat.
Prijsverschillen als gevolg van veranderingen in uitvoering en kwaliteit worden zoveel mogelijk met behulp van regressieanalyse geëlimineerd.

Uitgangspunten
Basisjaar 2005 = 100.

Tabel

JaarKwartaalCBS-indexcijfers
2005 1e kwartaal x,xx
2e kwartaal x,xx
3e kwartaal x,xx
4e kwartaal x,xx
2006 1e kwartaal x,xx
2e kwartaal x,xx
3e kwartaal x,xx
4e kwartaal x,xx
2007 1e kwartaal x,xx
2e kwartaal x,xx
3e kwartaal x,xx
4e kwartaal x,xx

Exclusief

  • BTW.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.