Aanbrengen stalen raamwerk ten behoeve van opstorting

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Aanbrengen van een raamwerk van hoekstaal, gegalvaniseerd (40 x 40 x 5 mm).

Tabel

OmschrijvingAfmeting in mmKosten per m
L-staal 40 x 40 x 5 x,xx

Afbeeldingen

Toelichting en condities


De serie 'MKB-datasets' is bedoeld voor het gedetailleerd calculeren van kleinschalige werkzaamheden in de bouwsector. De serie richt zich met name op de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren en daar calculaties/offertes voor opstellen. De reeks bestaat uit 12 bestanden, waarbij u als gebruiker per bestand de volgende mogelijkheden krijgt:

 • gebruik in de online calculatiesoftware voor het maken van calculaties en offertes.
 • toegang tot website www.bouwkosten.nl; alle informatie is hier te raadplegen waarbij van ieder kostengegeven de specificatie inzichtelijk is.

De MKB-datasets bestaan uit 12 databestanden:

Bouw:

 • Aannemerswerk;
 • Stut- en sloopwerk;
 • Metselwerk;
 • Timmerwerk;
 • Afbouw- en schilderwerk;
 • Dakdekkerswerk.

Installaties

 • CV- en loodgieterswerk;
 • Elektrotechnisch werk;
 • Koeling- en luchtbehandeling.

Infra en groen:

 • Straatwerk;
 • Hovenierswerk;
 • Grondwerk en riolering.

Iedere dataset is afzonderlijk aan te schaffen en te gebruiken via de website en in de calculatiesoftware. De kostentabellen bevatten eenheidsbedragen per gebouwonderdeel. In deze bedragen zijn alle direct aan dit onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren en loonkosten, materieelkosten, materiaal- en onder- aannemersprijzen. De bedragen zijn exclusief de indirecte kosten van de hoofdaannemer, dus zonder zijn algemene kosten, winst en risico.


Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (op de website en in de calculatiesoftware worden de prijzen maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, tenzij in de kostentabel anders vermeld staat;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten exclusief staartkosten;
 • de kosten zijn exclusief kosten voor materieel, zoals steigerwerk e.d., tenzij anders aangegeven;
 • stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de kostenberekening.
 • werkzaamheden uitgevoerd op normale werktijden;
 • stabiele markt: plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen;
 • alle bouwdelen voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Valuta en BTW

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW.


Toelichting kosten


Materiaalprijzen

De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van veel voorkomende fabrikanten en leveranciers waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde bruto/netto-korting. Indien in de kostentabellen sprake is van een kwantum, dan is voor de bepaling van de materiaalprijs rekening gehouden met een kwantumkorting.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de datasets gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen en gebaseerd op kleine ploegsamenstellingen van maximaal 3 personen. De uurtarieven zijn exclusief Algemene kosten, winst en risico en er is gerekend met een gemiddeld ziekteverzuim van 5%.


Uurtarief

 

MKB_Uurlonentabel aanneemwerk

WerksoortUurloon
Alle werkzaamheden 49,15

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening en exclusief aan- en afvoerkosten, tenzij anders vermeld.


Staartkosten

De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de hoofdaannemer.

Bij de data in dit databestand wordt ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden door de aannemer zelf en er verder geen onderaannemers ingehuurd worden.

Alle kosten zijn dan ook berekend met een bouwkundig uurtarief.

Zoals in onderstaand calculatieschema is te zien, kan er worden gewerkt met vaste percentages voor de staartkosten. Deze percentages zijn sterk afhankelijk van de concrete situatie, maar als gangbare toeslagen kunnen de volgende percentages als uitgangspunt worden genomen:

 • algemene kosten: 6%
 • winst en risico: 3%

 

Calculatieschema

OmschrijvingPercentage(Sub)totaalBedrag
Arbeid .... mu x €
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemers € __________
Subtotaal (A)
Algemene bouwplaatskosten 13% van (A) € __________
Subtotaal (B)
Algemene bedrijfskosten 6% van (B) € __________
Subtotaal (C)
Winst en Risico 3% van (C) € __________
Totaal

Algemene bouwplaatskosten

Algemene bouwplaatskosten zijn kosten van de hoofdaannemer die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. Hierbij valt te denken aan kosten voor leidinggevend en ondersteunend personeel, tijdgebonden materieel, keten, loodsen, werkterrein, verbruikskosten, bewaking, verletbestrijding en bereken- en tekenwerk. Als gangbaar percentage voor de bouwplaatskosten kan uitgegaan worden van ongeveer 13%.


Algemene kosten

De kosten van de hoofdaannemer die samenhangen met de algemene leiding van het bedrijf en die van de algemene en administratieve diensten.


Winst en risico

Winst: het bedrag dat voor de hoofdaannemer overblijft nadat alle met het werk samenhangende kosten en risico's zijn betaald.

Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's, niet verrekenbare loon- en materiaalkostenstijgingen.


Contactgegevens

Wanneer u een vraag heeft over het gebruik van de kostengegevens, suggesties heeft voor aanpassingen en/of uitbreidingen, of vragen heeft over de werking van de website of de calculatiesoftware, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar het e-mailadres redactie@igg.nl. Onze redactie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.