Monteren prefab meterkast

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Meterkasten met kozijn van FSC MIX 70%.
Deuren, panelen en wanden van gemelamineerd spaanplaat 16 mm.
Kasthoogte 2.650 mm.
Kozijn en regelwerk afgelakt (eventueel in kleur).

Tabel

OnderdeelTypeDeurtypeAfmeting in mmSoortKosten per stuk
Kast Zonder leidingkoker Enkel 814 x 350 Hoek x,xx
3-zijdig x,xx
4-zijdig x,xx
Nis x,xx
Voor- en achterzijde x,xx
Dubbel 814 x 350 Hoek x,xx
3-zijdig x,xx
4-zijdig x,xx
Nis x,xx
Voor- en achterzijde x,xx
Met leidingkoker Enkel 1.110 x 350 Hoek x,xx
3-zijdig x,xx
4-zijdig x,xx
Nis x,xx
Voor- en achterzijde x,xx
Dubbel 1.110 x 350 Hoek x,xx
3-zijdig x,xx
4-zijdig x,xx
Nis x,xx
Voor- en achterzijde x,xx
Stadsverwarming 2 x enkel 1.246 x 450 x 2.650 Hoek x,xx
2-zijdig x,xx
3-zijdig x,xx
Nis x,xx
Meterschot Achterwand 18 x 750 x 2.440 Radiplex grenen x,xx
Muurregel Vuren 19 x 46 x,xx

Inclusief

 • bevestigingsregels;
 • hang- en sluitwerk.

Toelichting en condities


De serie 'MKB-datasets' is bedoeld voor het gedetailleerd calculeren van kleinschalige werkzaamheden in de bouwsector. De serie richt zich met name op de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren en daar calculaties/offertes voor opstellen. De reeks bestaat uit 12 bestanden, waarbij u als gebruiker per bestand de volgende mogelijkheden krijgt:

 • gebruik in de online calculatiesoftware voor het maken van calculaties en offertes.
 • toegang tot website www.bouwkosten.nl; alle informatie is hier te raadplegen waarbij van ieder kostengegeven de specificatie inzichtelijk is.

De MKB-datasets bestaan uit 12 databestanden:

Bouw:

 • Aannemerswerk;
 • Stut- en sloopwerk;
 • Metselwerk;
 • Timmerwerk;
 • Afbouw- en schilderwerk;
 • Dakdekkerswerk.

Installaties

 • CV- en loodgieterswerk;
 • Elektrotechnisch werk;
 • Koeling- en luchtbehandeling.

Infra en groen:

 • Straatwerk;
 • Hovenierswerk;
 • Grondwerk en riolering.

Iedere dataset is afzonderlijk aan te schaffen en te gebruiken via de website en in de calculatiesoftware. De kostentabellen bevatten eenheidsbedragen per gebouwonderdeel. In deze bedragen zijn alle direct aan dit onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren en loonkosten, materieelkosten, materiaal- en onder- aannemersprijzen. De bedragen zijn exclusief de indirecte kosten van de aannemer, dus zonder zijn algemene kosten, winst en risico.


Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (op de website en in de calculatiesoftware worden de prijzen maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, tenzij in de kostentabel anders vermeld staat;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten exclusief staartkosten;
 • de kosten zijn exclusief kosten voor materieel, zoals steigerwerk e.d, tenzij anders aangegeven;
 • stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de kostenberekening.
 • werkzaamheden uitgevoerd op normale werktijden;
 • stabiele markt: plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen;
 • alle bouwdelen voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Valuta en BTW

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW.


Toelichting kosten


Materiaalprijzen

De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van veel voorkomende fabrikanten en leveranciers waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde bruto/netto-korting. Indien in de kostentabellen sprake is van een kwantum, dan is voor de bepaling van de materiaalprijs rekening gehouden met een kwantumkorting.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de datasets gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen en gebaseerd op kleine ploegsamenstellingen van maximaal 3 personen. De uurtarieven zijn exclusief algemene kosten, winst en risico en er is gerekend met een gemiddeld ziekteverzuim van 5%.


Uurtarief

 

MKB_Uurlonentabel afbouw - en schilderswerk

WerksoortUurloon
Bouwkundig werk 49,15
Schilderswerk 40,35
Systeemplafond/wandmonteur 47,95
Stukadoor 53,15

Staartkosten

De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de aannemer.

Bij de data in dit databestand wordt ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden door de aannemer zelf en er verder geen onderaannemers ingehuurd worden.

Zoals in onderstaand calculatieschema is te zien, kan er worden gewerkt met vaste percentages voor de staartkosten. Deze percentages zijn per bedrijf verschillend en sterk afhankelijk van de concrete situatie.

 

Calculatieschema

OmschrijvingPercentage(Sub)totaalBedrag
Arbeid .... mu x €
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemers € __________
Subtotaal (A)
Algemene bouwplaatskosten ____ % van (A) € __________
Subtotaal (B)
Algemene bedrijfskosten ____ % van (B) € __________
Subtotaal (C)
Winst en Risico ____ % van (C) € __________
Totaal

Algemene kosten

De kosten van de aannemer die samenhangen met de algemene leiding van het bedrijf en die van de algemene en administratieve diensten.


Winst en risico

Winst: het bedrag dat voor de aannemer overblijft nadat alle met het werk samenhangende kosten en risico's zijn betaald.

Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's, niet verrekenbare loon- en materiaalkostenstijgingen.


Beschrijving schildersystemen

Bij diverse tabellen worden coderingen gebruikt om de schildersystemen aan te duiden. Onderstaand een beschrijving van handelingen per schildersysteem. De gebruikte coderingen zijn gebaseerd op 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'

 

Nieuwbouwsystemen binnenschilderwerk, hout, kunststof, staal, steenachtig

Bewerkingen / handelingenHoutKunststofStaalSteen
NHDNHTNHVNKDNMSNSD
5051505052515251535555+
Opzuiveren X X X
Opzuiveren en geheel schuren X X X X X X X
Reinigen en geheel schuren X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag transparante beits X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag vernis X
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen vernis X
Plaatselijk uitstoppen X X X X X
Plaatselijk uitstoppen en plamuren X
Aanbrengen van 1 laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van 1 laag hechtprimer X X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X X
Aanbrengen van 1 laag dekverf X X X X X
Aanbrengen van 1 laag transparante beits X
Aanbrengen van 2 lagen dekverf X
Aanbrengen van 2 lagen muurverf X X
Aanbrengen van 2 lagen transparante beits X
Aanbrengen van 2 lagen vernis X

 

Nieuwbouwsystemen buitenschilderwerk, hout, kunststof, staal, steenachtig

Bewerkingen / handelingenHoutKunststofStaalSteen
NHDNKDNMSNSD
121245202+
Opzuiveren X X
Reinigen X X
Reinigen en geheel schuren X X X X
Plaatselijk ontroesten en ontvetten X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X
Plaatselijk repareren X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag corrosiewerende primer X
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf X X X
Plaatselijk uitstoppen X X
Aanbrengen van 1 laag hechtprimer X X
Aanbrengen van 1 laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X X
Aanbrengen van 1 laag dekverf X X X X X
Aanbrengen van 1 of 2 lagen dekverf X
Aanbrengen van 2 lagen muurverf X X

 

Onderhoudsystemen binnenschilderwerk, hout

Bewerkingen / handelingenVerfTransp. beitsVernis
OHDOHTOHV
525356505152505253
Plaatselijk schrapen X X
Plaatselijk lagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten X X
Plaatselijk vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten X
Alle (verf/beits/vernis) lagen verwijderen door afföhnen of afbijten X X X X
Losse stopverf/kit verwijderen X X X X X X X X X
Geheel schuren X X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag verf, transparante beits c.q. vernis X X X
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen vernis X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X
Aanbrengen van 1 laag transparante beits X X
Aanbrengen van 1 laag vernis X
Plaatselijk afkitten, uitstoppen X X X X X X X
Plaatselijk afkitten, uitstoppen en plamuren X
Plaatselijk afkitten en voorplamuren X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf X
Geheel tweemaal plamuren, slijpen X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X
Aanbrengen van 1 laag dekverf c.q. transparante beits of vernis X X X X
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf X
Aanbrengen van 2 lagen transparante beits c.q. vernis X X X X

 

Onderhoudsystemen binnenschilderwerk, kunststof, staal en steenachtig

Bewerkingen / handelingenKunststofStaalSteen
OKDOMSOSD
5253515354+545556+
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X X
Plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken X X X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X
Intacte lagen reinigen X X X
Plaatselijk ontroesten X
Plaatselijk repareren X X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag hechtprimer X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag muurverf X X
Aanbrengen 1 laag corrosiewerende primer X
Aanbrengen van 1 laag voorstrijkmiddel X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X X
Aanbrengen van 1 laag dekverf X X X X
Aanbrengen van 1 laag muurverf X
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf X
Aanbrengen van 2 lagen muurverf X X

 

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, hout

Bewerkingen / handelingenVerfTransp. beitsVernis
OHDOHTOHV
02030801020501-0102
Alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X
Alle beits c.q. vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X X
Plaatselijk schrapen X X
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X
Plaatselijk beits c.q. vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen X X X
Losse stopverf / kit verwijderen X X X X X X X X X
Geheel schuren X X
Geheel ontweren en schuren X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag transparante beits inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X
Aanbrengen van 1 laag transparante beits c.q. vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf / kit is verwijderd X X
Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten X X X X X X X X X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X
Aanbrengen van 1 laag dekverf c.q. transparante beits of vernis X X X X
Aanbrengen van 2 lagen transparante beits c.q. vernis X X X X
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf X

 

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, kunststof, staal en steenachtig

Bewerkingen / handelingenKunststofStaalSteen
OKDOMSOSD
0405020308060710
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X X
Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken X X
Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten X
Alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen X
Intacte lagen reinigen en geheel schuren X X X X
Intacte lagen reinigen X X
Plaatselijk repareren X X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag hechtprimer X X
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer X X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf X
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag muurverf X X
Aanbrengen van 1 laag corrosiewerende primer X
Aanbrengen van 1 laag grondverf X X
Aanbrengen van 1 laag dekvef X X X X
Aanbrengen van 1 laag muurverf X
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf X
Aanbrengen van 2 lagen muurverf X X

Contactgegevens

Wanneer u een vraag heeft over het gebruik van de kostengegevens, suggesties heeft voor aanpassingen en/of uitbreidingen, of vragen heeft over de werking van de website of de calculatiesoftware, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar het e-mailadres bouwkosten@igg.nl. Onze redactie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.