Resultaat asbestinventarisatie, kantoor

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften SC-530.

Tabel

MonstercodeFotonummerLocatieRuimteOmschrijving materiaalGeschatte hoeveelheidBevestigingRisicocategorie
A01 5, 49 t/m 51 Binnenzijde gevel Kantoorruimten vanaf bouwlaag 1 t/m 5 Plaatmateriaal boven kozijnen 260 m2, waarvan 175 m2 geïmpregneerd Geschroefd 3
A02 2, 3, 13, 52 Buitenzijde gevel en achterwand convectoren Vanaf de 1e bouwlaag Gevelplaten, sandwich Buiten opdracht In frame 1
A03 15 t/m 17 Nabij gevelplaten Galerij naast trappenhuis, 2e bouwlaag Resten plaatmateriaal Minder dan 0,1 m2 Los 1
A04 18, 21, 22, 59 t/m 61 Rond brandschotten Hallen voor liften, bouwlaag 1 t/m 5 Koord (a) 135 m, waarvan 75 m afgeschermd Geklemd 3
Als A04 47, 48 Bouwlaag 0, tussen renvooi 14 en 15 Boven systeemplafond Koord (b) 2 m Los 3
B01 33 t/m 37, 62 Rond leidingschachten Bouwlaag 1 t/m 4 Sandwichplaten 230 m2 Geschroefd 1
B02 42, 47 Boven systeemplafond Bouwlaag 0, entreehallen Sandwichpanelen 30 m2 Geschroefd 2
B03 43 t/m 46 In luifels en geveloverstek buitenzijde Horizontaal achter betimmering onderzijde Plaatmateriaal 250 m2 Geschroefd 3

TOELICHTING VERWIJDEREN RESTSTOFFEN


Hier vindt u de tarieven voor het afvoeren van vervuilde en niet-vervuilde materialen naar een puinrecycling, groenrecycling, sorteerinrichting, afvalverbranding of stortplaats. Deze tarieven kunnen per provincie sterk verschillen. Daarom geven de tabellen per bestemming voor elke provincie zowel de gemiddelde als de hoogste en laagste tarieven weer. Onder elke tabel staat ook vermeld wat de gemiddelden voor heel Nederland zijn.


Puinrecycling en sorteerinrichting

Bouwafvalstoffen die voor hergebruik of verwerking in aanmerking komen, mogen niet meer gestort worden. Deze afvalstoffen moeten voor reiniging en/of bewerking aan een recyclingsinstallatie of sorteerinrichting aangeboden worden. Vaak gelden hiervoor bepaalde voorwaarden -zoals de afmetingen van puin- zodat vooraf overleg raadzaam is. Alleen verontreinigde materialen mogen, indien het onmogelijk is deze te reinigen of te hergebruiken en de uitloogwaarde boven de grenswaarde U2 ligt, gestort worden. Uitzondering hierop vormen afvalstoffen die dusdanig behandeld en/of verwerkt kunnen worden dat uitloging van gevaarlijke stoffen onder de wettelijk gestelde grenswaarden blijft.


Groenrecycling

Groenafval dat niet kan worden hergebruikt op de plaats waar het vandaan komt, kan worden afgevoerd naar een groenrecyclingsinstallatie. In de tarieven is onderscheid gemaakt tussen GFT-, tuin- en plantsoenafval, snoeihout en stobben en tussen maaisel van sloten en bermen.


Afvalverbranding en stortplaats

De afvalstoffen die op geen enkele manier voor hergebruik of hoogwaardige verwerking in aanmerking komen, moeten zoveel mogelijk worden verbrand. Bij de verbranding kan dan energie teruggewonnen worden. De niet-brandbare materialen kunnen op stortplaatsen aangeboden worden. Niet alle materialen kunnen overal gestort worden.


Asbest

Asbest mag alleen door gecertificeerde bedrijven verwijderd en afgevoerd worden. De door deze bedrijven gerekende kosten zijn meestal inclusief stortkosten. Asbest kan zich zowel binnen als buiten bevinden. De asbest in het gebouw kan met de containment- of met de couveusemethode verwijderd worden. De containmentmethode is onder andere bestemd voor asbest aan plafonds, vloerbedekking, dakbeschotten en de op zichzelfstaande kleine elementen. De couveusemethode is hoofdzakelijk gericht op asbest bij leidingen en kokers. In de tabel zijn nadrukkelijk alleen de storttarieven vermeld.


Condities

De kosten zijn exclusief transport en BTW.

De kosten gelden voor hoeveelheden tot circa 50 ton.

Voor grotere hoeveelheden zijn individuele afspraken mogelijk met de recycling-, sorteer-, verbrandingsinstallaties of stortplaatsen. De prijzen worden dan projectmatig vastgesteld.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.