Monteren dakgoot, standaard

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Standaard goot voor afvoer van hemelwater.

Uitgangspunten
Er is gerekend met 1 expansiestuk, 2 uitlopen Ø 80 mm, 2 kopschotten en 24 beugels per 12 m goot.

Tabel

MateriaalType gootKosten per m
Zink B 37 x,xx
B 44 x,xx
M 37 x,xx
M 44 x,xx
Koper B 333 x,xx
B 400 x,xx
M 333 x,xx
M 400 x,xx

Afbeeldingen

Toelichting en condities


Het calculatiebestand Bouw van www.bouwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een calculatie op STABU-bestekspostniveau en bouwdeelniveau voor bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met de calculatiesoftware op www.bouwkosten.nl. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, indien in de kostentabellen niet iets anders vermeld staat. Voor andere situaties dienen de kosten voor steigers, hoogwerkers en dergelijke apart te worden opgenomen;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
 • de kosten zijn exclusief kosten voor materieel, zoals steigerwerk ed, tenzij anders aangegeven;
 • werkzaamheden uitgevoerd op normale werktijden;
 • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen;
 • alle bouwdelen voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Valuta en BTW

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW.


Toelichting kosten


Materiaalprijzen

De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van veel voorkomende fabrikanten en leveranciers waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde bruto/netto-korting. Indien in de kostentabellen sprake is van een kwantum, dan is voor de bepaling van de materiaalprijs rekening gehouden met een kwantumkorting.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurlonentabel bouwkundige bouwdeelboeken

OpslagenWerksoortUurloon
Exclusief Bouwkundig werk 44,00
Inclusief Rietdekker 46,30
Loodgieter 45,70
Loodgieter onderhoud 57,45
Elektrotechnisch monteur 45,25
Elektrotechnisch monteur onderhoud 57,40
Paneelbouwer 36,95
CV- en luchtbehandelingsmonteur 45,70
CV- en luchtbehandeling onderhoudsmonteur 57,45
Koeltechnisch monteur 46,50
Koeltechnisch monteur onderhoud 57,60
Meet- en regeltechnisch monteur 55,75
Meet- en regeltechnisch monteur onderhoud 62,45
Beveiligingsmonteur 57,40
Datacommunicatiemonteur 57,40
Liftmonteur 47,05
Schilder, glaszetter 38,15
Behanger 38,15
Zonweringsmonteur 40,60
GWW-monteur 47,55
Stratenmaker, ploeg 3 personen 45,30
Stratenmaker, ploeg 2 personen 49,30
Grondwerker, sloper, GWW-vakman 44,30

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Staartkosten

De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van de hoofdaannemer.

De kosten van de onderaannemers die in de kosten zijn verwerkt, zijn wel inclusief alle door hen te berekenen opslagkosten.

Zoals in onderstaand calculatieschema is te zien, kan er worden gewerkt met vaste percentages voor de staartkosten.

Deze percentages zijn sterk afhankelijk van de concrete situatie, maar als gangbare toeslagen kunnen de volgende percentages als uitgangspunt worden genomen:

 • algemene kosten: 6%
 • winst en risico: 3%

 

Calculatieschema

OmschrijvingPercentage(Sub)totaalBedrag
Arbeid .... mu x €
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemers € __________
Subtotaal (A)
Algemene bouwplaatskosten 13% van (A) € __________
Subtotaal (B)
Algemene bedrijfskosten 6% van (B) € __________
Subtotaal (C)
Winst en Risico 3% van (C) € __________
Totaal

Algemene bouwplaatskosten

Algemene bouwplaatskosten zijn kosten van de hoofdaannemer die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. Hierbij valt te denken aan kosten voor leidinggevend en ondersteunend personeel, tijdgebonden materieel, keten, loodsen, werkterrein, verbruikskosten, bewaking, verletbestrijding en bereken- en tekenwerk. Als gangbaar percentage voor de bouwplaatskosten kan uitgegaan worden van ongeveer 13%.


Algemene kosten

De kosten van de hoofdaannemer die samenhangen met de algemene leiding van het bedrijf en die van de algemene en administratieve diensten.


Winst en risico

Winst: het bedrag dat voor de hoofdaannemer overblijft nadat alle met het werk samenhangende kosten en risico's zijn betaald.

Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's, niet verrekenbare loon- en materiaalkostenstijgingen.


Beschrijving schildersystemen

Bij diverse tabellen worden coderingen gebruikt om de schildersystemen aan te duiden. Onderstaand een beschrijving van handelingen per schildersysteem. De gebruikte coderingen zijn gebaseerd op 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'


NHD 01

 • opzuiveren;
 • reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 02

 • opzuiveren;
 • reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk uitstoppen en plamuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHT 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

NHT 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits. opzuiveren en geheel schuren;

NHV 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag vernis.

NHV 52

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

NKD 01

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NKD 02

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

NKD 51

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NKD 52

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van twee lagen dekverf.

NMS 04

 • plaatselijk ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 05

 • plaatselijk ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 53

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NSD 02

 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 02+

 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 55

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 55+

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSV 01

 • aanstralen en reinigen.

NSV 02

 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel.

NSV 03

 • reinigen;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 04

 • reinigen;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

NSV 05

 • reinigen;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • instrooien van de loopgedeelten;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 50

 • geheel machinaal schuren.

NSV 51

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel.

NSV 52

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • geheel instrooien;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 53

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • geheel instrooien chips;
 • aanbrengen van twee lagen transparante vloercoating.

NSV 54

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

OHD 02

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 03

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 08

 • alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OHD 52

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten, stoppen;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, föhnen of afbijten;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten, stoppen en plamuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 56

 • alle verflagen verwijderen door föhnen of afbijten;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten en voorplamuren;
 • geheel tweemaal plamuren, slijpen;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OHT 01

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

OHT 02

 • plaatselijk beitslagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 05

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 50

 • plaatselijk beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 51

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

OHT 52

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHV 01-

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag vernis.

OHV 01

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 02

 • alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel ontweren en schuren;
 • aanbrengen van één laag vernis, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 50

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag vernis.

OHV 52

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 53

 • alle vernislagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OKD 04

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OKD 05

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OKD 52

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OKD 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OMA 04

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten;
 • intacte lagen reinigen, oxyde verwijderen en plaatselijk schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMA 05

 • alle verflagen verwijderen, ontvetten;
 • oxyde verwijderen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 02

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 03

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 08

 • alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 51

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 54+

 • alle verflagen verwijderen door afföhnen en ontvetten;
 • plaatselijk ontroesten;
 • aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OSD 06

 • plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OSD 07

 • plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 10

 • alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 54

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OSD 55

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 56+

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSV 06

 • alle oude lagen verwijderen door afbijten of stralen;
 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • instrooien van de loopgedeelten;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

OSV 08

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afbijten en stralen;
 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

Beschrijving wandbekledingssystemen


NWB 50

 • opzuiveren;
 • aanbrengen behangpapier.

NWB 51

 • opzuiveren;
 • aanbrengen wandtextiel.

NWB 52

 • opzuiveren;
 • aanbrengen vinyl.

NWB 53

 • opzuiveren;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • narollen met lijm;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

NWB 54

 • opzuiveren;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • narollen met lijm;
 • aanbrengen van één laag muurverf;
 • geheel bespuiten met meerkleurenverf.

NWB 55

 • opzuiveren;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

NWB 56

 • opzuiveren;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OWB 50

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen behangpapier.

OWB 51

 • oude wandbekleding verwijderen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen behangpapier.

OWB 52

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen wandtextiel.

OWB 53

 • oude wandbekleding verwijderen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen wandtextiel.

OWB 54

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen vinyl.

OWB 55

 • oude wandbekleding verwijderen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen vinyl.

OWB 56

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • narollen met lijm;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OWB 57

 • oude wandbekleding verwijderen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • narollen met lijm;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OWB 58

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • narollen met lijm;
 • aanbrengen van één laag muurverf;
 • geheel bespuiten met meerkleurenmuurverf.

OWB 59

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OWB 60

 • reinigen;
 • kleine beschadigingen repareren;
 • afvalstoffen;
 • geheel lijmen;
 • aanbrengen glasweefsel;
 • aanbrengen van twee laag muurverf.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.