15 appartementen te Kampen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Aan de noordrand van het centrum van Kampen bevindt zich een buurt met veel oude arbeiderswoningen van één en twee verdiepingen, vaak voorzien van een kap.
Op deze locaties is in opdracht van Delta Wonen een woonproject van 15 appartementen gerealiseerd, ingepast in de bestaande woonblokkenstructuur van de wijk. Deze zijn in de plaats gekomen van een aantal kleine arbeiderseengezinswoningen. Het project bestaat uit 15 driekamerwoningen met een open keuken.
Het zijn zelfstandige huurwoningen met een gezamenlijke toegang tot een binnenterrein, waaruit de woningen bereikt kunnen worden. Aan de binnenzijde van beide bouwblokken is een galerijontsluiting voor de woningen op de eerste en tweede verdieping gecreëerd. Het binnenterrein vervangt de achtertuintjes van de oorspronkelijke woningen.
Aan de korte zijde van het blok zijn de fietsenbergingen gesitueerd, inclusief oplaadplaatsen voor scootmobiels. 
Er is een lift aanwezig waardoor de woningen ook geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten.
Het blok sluit aan op de naastliggende bebouwing; in de aansluiting zit een lichte knik waarmee de lijn van de bestaande bebouwing wordt doorgetrokken in een aantal balkons van de nieuwbouw.
Een deel van het nieuwbouwblok neemt ter plaatse van de aansluiting het stucwerk van de bestaande bouw over om aan te geven dat de twee gebouwen iets met elkaar gemeen hebben.
De woningen zijn vrij eenvoudig en voorzien van een standaarduitrusting.
De woningen zijn zodanig ontworpen dat in een deel van de woningen één slaapkamer naast de woonkamer is gelegen; deze kamers kunnen worden samengevoegd. Er is een rechtstreekse toegang vanuit de slaapkamer naar de badkamer.
Het aantal nieuwe appartementen is qua hoeveelheid ongeveer het dubbele geworden ten opzichte van het aantal gesloopte woningen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Woningstichting Delta Wonen te Zwolle

Architect: BDG Architecten Ingenieurs te Zwolle

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Wensink en Prins te Kampen

 

Peildatum originele kosten: februari 2004

Start uitvoering: september 2004

Oplevering: december 2004

Bouwtijd: 200 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 4.287 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,00


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 628 m2
Maximale hoogte 9,40 m Dakoppervlakte 610 m2
Terrein Dakopeningen 18 m2
Terreinoppervlakte 737 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 574 m2 Gevelomtrek 180 m
Onbebouwde oppervlakte 163 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.361 m2
Oppervlakteverharding 163 m2 Buitenwanden 852 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 509 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.437 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.764 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.200 m2 Binnenwanden 1.446 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 318 m2
Verkeersoppervlakte 185 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.011 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 4 m2 Balustrades en leuningen 185 m
Tarra-oppervlakte 237 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.204 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 4.287 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 308 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 356 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 550 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 863 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 625 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 1.469 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.287 / 1.437 = 2,98
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.200 / 1.437 = 0,84
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 237 / 1.437 = 0,16
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.204 / 1.437 = 0,84
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.011 / 1.437 = 0,70
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 574 / 1.437 = 0,40
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.361 / 1.437 = 0,95
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 628 / 1.437 = 0,44
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.989 / 1.437 = 1,38
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.764 / 1.437 = 1,23
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 574 / 1.011 = 0,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.437 / 1.011 = 1,42
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.361 / 1.011 = 1,35
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 628 / 1.011 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.989 / 1.011 = 1,97
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.764 / 1.011 = 1,74
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 574 / 1.204 = 0,48
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.437 / 1.204 = 1,19
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.361 / 1.204 = 1,13
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 628 / 1.204 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.989 / 1.204 = 1,65
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.764 / 1.204 = 1,47


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering x,xx x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet x,xx x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken x,xx x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels x,xx x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden x,xx x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren x,xx x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen x,xx x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds x,xx x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken x,xx x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties x,xx x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties x,xx x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties x,xx x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen x,xx x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen x,xx x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen x,xx x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein x,xx x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten x,xx x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen x,xx x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) x,xx x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties x,xx x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties x,xx x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) x,xx x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein x,xx x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten x,xx x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 574 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 8 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 574 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 574 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 7,0 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 308 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 356 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 550 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 863 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 625 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.437 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 628 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 18 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 610 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 852 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 509 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 852 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 19,3 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.456 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 318 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.476 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 147 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 558 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.010 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 185 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 4,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.237 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 71,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.437 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.437 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.437 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.437 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.437 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 14,3 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.437 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.437 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.437 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.437 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 5,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 5,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 25,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.437 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.437 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.437 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 163 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 163 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 9,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 109,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond
(13) Vloeren op grondslag Liftputvloer, dikte 250 mm
(16) Funderingsconstructies In het werk gestorte balkenfundering, traditionele bekisting
In het werk gestorte poeren, diverse afmetingen
Funderingsmetselwerk van kalkzandsteen, waalformaat
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, diameter 400 mm, lengte tot 14,50 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteen-lijmelementen, type E100 en E214
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen-lijmelementen, type E150 en E300
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 340 mm, t.p.v. appartementen
Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 280 mm, t.p.v. bergingen
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer, dikte 250 mm
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer, dikte 230 mm
Prefab geïsoleerde dakelementen t.p.v. hellend dak
Stalen geprofileerde dakplaten t.p.v. trappenhuis
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie t.p.v. appartementen, trappenhuis en galerijen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Getimmerd rek t.p.v. dakopbouw, multiplex afdekkap
Metalen luifel-element t.p.v. 2e verdieping trappenhuis
(37) Dakopeningen Velux dakvenster t.p.v. hellende daken, 1.140 x 1.400 mm
(47) Dakafwerkingen Afschotisolatie EPS20
2-laags APP-dakbedekking, los gelegd, t.p.v. platte daken
Keramische dakpannenbedekking, type opnieuw verbeterde holle pan
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk halfsteensverband, waalformaat, kleur rood-paars
Voegwerk platvol glad, kleur lichtgrijs
(31) Buitenwandopeningen Kunststof buitenkozijnen. Aluminium vliesgevel
Besam draaideurautomaat t.p.v. entree
Werzalith vensterbanken, dikte 20 mm
(41) Buitenwandafwerkingen Aluminium afdekkers
Schilderwerk van in het zicht blijvende houten delen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Giboblokken, dikte 70 mm
(32) Binnenwandopeningen Houten binnendeurkozijnen t.p.v. algemene ruimten
Stalen binnendeurkozijnen t.p.v. appartementen
Kunststenen rolstoeldorpels t.p.v. badkamer- en wc-deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Blauwpleisterwerk op kalkzandsteen-lijmelementen
Spuitpleisterwerk boven wandtegelwerk
Wandtegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab galerijplaten met isokorf bevestiging, dikte 200 mm
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vezelcementvloerluik met thermisch verzinkte stalen omranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer, dikte 50 en 35 mm
Vloertegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer, dikte 50 en 35 mm
Vloertegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Gesloten prefab betonnen steektrap met bomen
(34) Balustrades en leuningen Thermisch verzinkt spijlenhekwerk met hardhouten leuning
Thermisch verzinkt paneelhek met gehard glaspaneel t.p.v. balkons
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Plafonds voorzien van spuitpleisterwerk
Plafond fabrikaat Heraklith, type Travertin-Micro, t.p.v. berging en trappenhuis
Multipaint buitenplafond, dikte 12 mm
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-ketel in combinatie met zonnecollector
(52) Afvoeren Buitenriolering en afvoergoten
(53) Water Waterinstallatie volgens NEN 1006
(54) Gassen Aardgasinstallatie volgens NEN 1078
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiginstallatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Eenfase-laagspanningsinstallatie t.b.v. woningen
(62) Krachtstroom Driefasen-laagspanningsinstallatie t.b.v. lift
(63) Verlichting Verlichtingsinstallatie t.p.v. algemene ruimte
(64) Communicatie Intercom- en deuropenerinstallatie
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Lift met 3 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblokken met bovenkastjes
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Kristalporseleinen sanitair, kleur wit
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terreinverharding
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 185 15,4
B Sanitaire ruimten 101 8,4
C Keukens 72 6,0
E Opslagruimten 113 9,4
H Technische ruimten 22 1,9
K Verblijfs- en slaapruimten 706 58,8
Totaal 1.200 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdieping2e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 32,1 22,53 16,9 71,5
A02 Hal 24,0 22,1 17,3 63,4
A03 Gang, overloop 33,4 33,4
A05 Trap 7,8 7,6 15,3
A07 Schalmgat, vide 0,5 0,6 1,1
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 5,7 6,8 4,5 17,1
B02 Doucheruimte 28,5 32,6 22,9 84,0
C Keukens C01 Keuken 25,1 29,2 18,2 72,5
E Opslagruimten E02 Berging 55,34 24,9 19,2 99,5
E04 Stalling/parkeerruimte 6,0 6,0
E05 Afval 7,8 7,8
H Technische ruimten H01 Meterkast 2,0 2,07 1,4 5,4
H04 Liftschacht 4,3 4,3 4,3 12,8
H05 Leidingschacht 2,2 1,2 0,7 4,2
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 128,1 153,5 101,6 383,3
K02 Slaapkamer 107,0 130,0 86,0 322,9


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede 1
Dwarsdoorsnede 2

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B03 Badruimte
C01 Keuken
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
E05 Afval
H01 Meterkast
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.