30 appartementen en winkels te Winterswijk

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Een voormalig terrein van Gemeentewerken aan de Spoorstraat Winterwijk heeft een nieuwe bestemming gekregen. Er is plaatsgemaakt voor een supermarkt van 1.490 m2, een aantal winkels en daarboven twee lagen met koop- en huurappartementen en zelfstandige woningen voor bewoners met een zorgindicatie.
Naast dit gebouw is een parkeerterrein aangelegd. De locatie is gedeeltelijk afgezoomd met een muur die de achtertuinen van de omliggende woningen afschermt van dit parkeerterrein. De winkels op de begane grond worden casco opgeleverd. De constructie bestaat in hoofdzaak uit betonkolommen, betonschijven en enkele betonwanden op de begane grond met betonbalken onder de eerste verdiepingsvloer. Op de verdieping woningscheidende betonwanden. De beganegrondvloer is een kanaalplaatvloer. De verdiepings- en dakvloeren zijn bekistingsplaatvloeren. Op de tweede verdieping prefab betonnen galerijplaten. Op de eerste verdieping worden de woningen bereikt door looppaden op het dak. Het middengebied van het dak op de eerste verdieping wordt ingericht als daktuin.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: De Woonplaats Woningcorporatie te Groenlo

Architect: Architectenburo Ghijsen Partners B.V. te Deventer

Hoofdaannemer: Bouwcombinatie WAM en Van Duren / Thomasson Dura V.O.F. te Winterswijk

 

Peildatum originele kosten: mei 2003

Start uitvoering: mei 2003

Oplevering: november 2004

Bouwtijd: 250 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 19.910 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,75 / 2,15


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.451 m2
Terrein Dakoppervlakte 2.440 m2
Terreinoppervlakte 7.260 m2 Dakopeningen 11 m2
Bebouwde oppervlakte 2.451 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 4.809 m2 Gevelomtrek 206 m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.554 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 1.938 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 616 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 5.661 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.820 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.521 m2
Installatieoppervlakte 52 m2 Binnenwanden 1.672 m2
Verkeersoppervlakte 603 m2 Binnenwandopeningen 849 m2
Nuttige oppervlakte 4.165 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 11 stuks
Tarra-oppervlakte 841 m2 Balustrades en leuningen 168 m
Gebruiksoppervlakte 4.735 m2 Installaties
Bruto-inhoud 19.910 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.233 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 2.451 m2 Vloerverwarming 1.949 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 3.210 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 2.451 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 5.661 m2 Liften 2 stuks


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 19.910 / 5.661 = 3,52
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.820 / 5.661 = 0,85
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 841 / 5.661 = 0,15
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.735 / 5.661 = 0,84
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.165 / 5.661 = 0,74
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.451 / 5.661 = 0,43
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.554 / 5.661 = 0,45
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.451 / 5.661 = 0,43
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.005 / 5.661 = 0,88
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.521 / 5.661 = 0,45
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 2.451 / 4.165 = 0,59
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 5.661 / 4.165 = 1,36
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.554 / 4.165 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.451 / 4.165 = 0,59
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 5.005 / 4.165 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.521 / 4.165 = 0,61
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 2.451 / 4.735 = 0,52
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 5.661 / 4.735 = 1,20
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.554 / 4.735 = 0,54
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.451 / 4.735 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 5.005 / 4.735 = 1,06
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.521 / 4.735 = 0,53


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 7,5 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 28,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 27,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 9,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 0,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 83,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 7,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 14,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 15,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 130,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 7,5 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 44,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 83,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 7,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 6,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 101,9 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 15,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 130,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.451 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 126 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 2.451 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 7,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.233 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 2.451 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 3.210 9,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.451 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 5.661 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 28,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2 11 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 2.440 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.938 12,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 616 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.938 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 27,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.672 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 849 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 7.748 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 8 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.577 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 3.210 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 11 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 168 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.538 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 83,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 5.661 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 5.661 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 5.661 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 5.661 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 5.661 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 7,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 5.661 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 5.661 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 3,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 2 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 14,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 5.661 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 5.661 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 5.661 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 4.809 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 4.809 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 15,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 130,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput. Gesloten grondbalans. Open bemaling
(13) Vloeren op grondslag Stelconplaten in laad-/losruimte
(16) Funderingsconstructies Fundering op staal. Betonstroken en -poeren. Opgaand funderingswerk in kalkzandsteen
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Betonschijven/-kolommen opgenomen in (28)
(22) Binnenwanden (constructief) Wanden trappenhuizen (stabiliteitswanden) van beton, dikte 300 mm. Woningscheidende wanden, verdiepingen, beton, dikte 300 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 260 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Prefab galerijplaten. Hoofdzakelijk bekistingsplaatvloer, dikte 230 mm. Klein gedeelte kanaalplaatvloer, dikte 200 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 230 mm. Stalen dakplaten voor laad-/losruimte
(28) Hoofddraagconstructies Betonkolommen begane grond. Betonbalken onder verdiepingsvloeren. Plaatselijk staalwerk. Staalconstructie voor laad-/losruimte
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Lichtstraat bij bergingsgang
(47) Dakafwerkingen Dampremmende laag, isolatie EPS, 2-laagse APP bedekking. Betontegels voor beloopbare delen langs woningen. Dak deels voorzien van vegetatiedak. Opsluitband tussen tegels en vegetatiedak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Binnenspouwbladen van kalkzandsteen. De niet-dragende binnenspouwbladen van de woningen bestaan uit houten binnenspouwbladen. Betonnen gevelkaders t.p.v. woningen
(31) Buitenwandopeningen 2 overheaddeuren voor laad-/losruimte.Aluminium kozijnen begane grond. Meranti kozijnen bij woningen met Premax dorpels t.p.v. buitendeuren. Isolatieglas HR++. Holonite vensterbanken. Loggia's afgesloten met Solarlux vouwramen
(41) Buitenwandafwerkingen Diverse gevelafwerkingen: Ornimat voor de zuidgevel en zink voor de gevels van de woningen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatiewanden woningen van cellenbeton. Overige binnenwanden van kalkzandsteenlijmblokken
(32) Binnenwandopeningen Plaatstalen binnenkozijnen. In de woningen zijn opdekdeuren toegepast, voor de rest stompe deuren. Waar vereist 30 minuten respectievelijk 60 minuten brandwerend. De houten 'binnen'puien van de loggia's zijn meegenomen bij de binnenkozijnen
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels toiletten tot 1.200+; badkamers tot 1.800/2.100+. Keuken tot 1.500+. Spuitwerk boven de wandtegels. De woningen zijn voorzien van behang
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 14 vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Appartementen: vloertegels in sanitaire ruimten en hoofdentree. Winkels: geen vloerafwerking. Deze moet door de gebruiker worden aangebracht. Overige ruimten: cementdekvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Appartementen: vloertegels in sanitaire ruimten en hoofdentree. Overige ruimten: cementdekvloer. Meranti vloerplinten in de woningen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Trappen van prefab beton
(34) Balustrades en leuningen Vangrail in de laad-/losruimten. Stalen buisleuningen langs de betontrappen. Metalen spijlenbalustrades langs de vrije zijden van trappen en vides
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Hoofdentree: Herakustik plafond. Woningen: plafonds spuitwerk. Winkels: geen plafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CLV-kanalen en schoorsteenkappen. Warmte-opwekking vindt plaats door derden. Kosten zijn niet opgenomen
(52) Afvoeren Regenwaterafvoeren door Pluvia-systeem. Binnenriolering in PVC en PPC. Kosten in (53)
(53) Water Koud- en warmwaterleidingen in koper. In winkels alleen aansluitpunt
(54) Gassen Aansluitpunt aardgas voor winkels. Kosten in (53)
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming in appartementen, aangesloten op collectieve warmte-opwekkingsvoorziening
(57) Luchtbehandeling Woningen: ventilatie met WTW
(58) Regeling klimaat en sanitair Klokthermostaat met weekprogramma. Kosten in (56)
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Aansluitpunten voor liften. Kosten in (63)
(63) Verlichting Installatie woningen volgens NEN 1010. Verlichting gemeenschappelijke ruimten. Winkels geen installatie; alleen aansluitpunt
(64) Communicatie Deuropener/intercominstallatie voor appartementen. Voorbereiding voor uitbreiding met beeld (videofoon). Losse leiding t.b.v. telefoon en CAI
(65) Beveiliging Brandslang in laad- en losruimte. Kosten in (53)
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport 2 liftinstallaties, elk 1.000 kg
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Huisnummers en verwijsborden
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Stelpost voor 30 keukenblokken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Standaard sanitair. Douche voorzien van thermostatische mengkraan. Uitstortgootsteen in werkkast op de begane grond. Kosten in (53)
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Meterkasten voor woningen, winkels en algemene voorzieningen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Op erfgrens belendingen gemetselde tuinmuren met draaipoorten
(90.4) Terreinafwerkingen Niet opgenomen; wordt door derden aangelegd
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Riolering in PVC tot 0,5 m buiten de gevel. Overige terreinriolering door derden
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 714 14,5
B Sanitaire ruimten 177 3,6
C Keukens 183 3,7
E Opslagruimten 231 4,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 165 3,3
H Technische ruimten 52 1,1
K Verblijfs- en slaapruimten 1.424 28,9
P Verkoop- en expositieruimten 1.985 40,3
Totaal 4.931 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdieping2e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 40,0 40,0
A02 Hal 117,0 110,0 227,0
A03 Gang, overloop 52,0 73,0 125,0
A05 Trap 29,0 17,0 12,0 58,0
A06 Lift 9,0 9,0 9,0 27,0
A21 Galerij 111,0 111,0
A24 Laad- en losruimte 126,0 126,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 9,0 9,0 18,0
B02 Doucheruimte 76,0 83,0 159,0
C Keukens C01 Keuken 91,0 92,0 183,0
E Opslagruimten E02 Berging 81,0 91,0 172,0
E04 Stalling/parkeerruimte 59,0 59,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G05 Recreatieruimte 165,0 165,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 6,0 5,0 5,0 16,0
H02 Installatieruimte 14,0 10,0 24,0
H05 Leidingschacht 6,0 6,0 12,0
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 352,0 358,0 710,0
K02 Slaapkamer 288,0 239,0 527,0
K23 Loggia 93,0 94,0 187,0
P Verkoop- en expositieruimten P01 Verkoopruimte 1.985,0


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede AA
Doorsnede BB

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A21 Galerij
A24 Laad- en losruimte
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
G05 Recreatieruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K23 Loggia
P01 Verkoopruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.