40 houtskeletbouwwoningen te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Deze analyse betreft alleen de nieuwbouw van 40 houtskeletbouwwoningen. Deze woningen vormen een onderdeel van een plan van 51 woningen met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte, fietsenstallingen en tuinen. Bio-ecologisch gebouwde woningen met maximale inbreng van de bewoners in deze milieuvriendelijke gebouwde buurt. Het zijn goedkope en dure huur- en koopwoningen. Een bewonersinitiatief dat wordt begeleid door de woningbouwvereniging Delta Wonen. Het project is ontworpen volgens de principes van de organische architectuur. De laagbouw is een meanderende stroom van rijwoningen van twee woonlagen en een schuin dak.
Een deel van de woningen is gegroepeerd rond een groengebied dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een speelplaats met zandbak voor de kinderen, een buurthuis en fietsenbergingen. Met rondom hoven die zo vrij mogelijk zijn gehouden en waarvan het groen collectief wordt beheerd. Met gemiddeld één parkeerplek per huishouden.

De woningen zijn uitgevoerd in houtskeletbouw met in de buitenwand- en dakpanelen een cellulose vulling. De kozijnen zijn hoog-isolerend. Door dit alles zijn de isolatiewaarden van gevels, vloer en dak hoog. Daardoor kon in deze zeer goed geïsoleerde woningen een eenvoudige installatie geplaats worden. De woningen zijn voorzien van een zonneboiler voor warm-tapwater. In alle woningen is een warmteterugwin-installatie gemonteerd op de douchewaterafvoer.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Delta Wonen te Zwolle

Architect: Organische Architectuur en Stedebouw te Zandvoort

Hoofdaannemer: Kingma Bouw B.V. te Lelystad

 

Peildatum originele kosten: februari 2006

Start uitvoering: juli 2006

Oplevering: januari 2008

Bouwtijd: 16 maanden

Aanbestedingsvorm: enkelvoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 18.244 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,00


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 3.540 m2
Maximale hoogte 10,10 m Dakoppervlakte 3.507 m2
Terrein Dakopeningen 33 m2
Terreinoppervlakte 6.530 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 2.429 m2 Gevelomtrek 629 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 4.101 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.614 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 1.016 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 598 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 6.772 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.970 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.932 m2 Binnenwanden 1.310 m2
Installatieoppervlakte 12 m2 Binnenwandopeningen 660 m2
Verkeersoppervlakte 685 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 4.182 m2 Trappen en hellingen 80 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 53 m2 Balustrades en leuningen 246 m
Tarra-oppervlakte 1.840 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 5.060 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 18.244 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 557 m2 Zonnecollector 4 kW
Binnenwanden (constructief) 928 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 2.429 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 4.343 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.540 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 6.772 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 18.244 / 6.772 = 2,69
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.932 / 6.772 = 0,73
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.840 / 6.772 = 0,27
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.060 / 6.772 = 0,75
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.182 / 6.772 = 0,62
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.429 / 6.772 = 0,36
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.614 / 6.772 = 0,24
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.540 / 6.772 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.154 / 6.772 = 0,76
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.970 / 6.772 = 0,29
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 2.429 / 4.182 = 0,58
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 6.772 / 4.182 = 1,62
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.614 / 4.182 = 0,39
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.540 / 4.182 = 0,85
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 5.154 / 4.182 = 1,23
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.970 / 4.182 = 0,47
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 2.429 / 5.060 = 0,48
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 6.772 / 5.060 = 1,34
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.614 / 5.060 = 0,32
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.540 / 5.060 = 0,70
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 5.154 / 5.060 = 1,02
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.970 / 5.060 = 0,39


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 27,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 26,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 9,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 83,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 14,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 43,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 83,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 6,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,3 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.429 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 2.429 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 2.429 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 557 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 928 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 2.429 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 4.343 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.540 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 6.772 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 27,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 3.540 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 33 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 3.507 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.016 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 598 17,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.016 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 26,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.970 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 660 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 6.812 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 24 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.429 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 4.343 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 80 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 80 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3.042 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 83,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 6.772 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 6.772 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 8,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 6.772 6,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 6,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 14,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 6.772 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 6.772 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 4.101 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 10,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 121,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Maatvoering. Ontgraven en aanvullen bouwput. Grondwerk buitenriolering
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken, 300 x 400 mm en 350 x 400 mm
Ventilatiekokers
(17) Paalfunderingen Prefab betonpalen, 220 x 220 mm, lengte 3,00 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) HSB buitenwanden en muurplaten. HSB pakket tuinkasten
(22) Binnenwanden (constructief) HSB woningscheidende- en stabiliteitswanden
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Ribcassettevloer. Prefab vloer tuinkast
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) HSB verdiepingsvloeren
(27) Daken (constructief) Prefab houten dakconstructie. Gordingen en extra voorzieningen dakkap. Prefab dak tuinkast
(28) Hoofddraagconstructies Gelamineerde liggers, diverse afmetingen. Houten spanten en nokgordingen.
Prefab kolom, rond 250 mm.
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Knieschotten. Voorzieningen zonnecollectoren. HSB dakranden. Windveren t.p.v. zijgevels
(37) Dakopeningen Velux dakramen GGL-C01
(47) Dakafwerkingen EPDM dakbedekking met isolatie. Keramische dakpannen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk, baksteen WF. Keramische muurafdekkers. Steigerwerk
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen in HSB wanden, incl. hang- en sluitwerk. Houten vensterbanken. Raamdorpelstenen
(41) Buitenwandafwerkingen WRC geveldelen. Zonneschermen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal-studwanden. Timmerwerk leidingkokers
(32) Binnenwandopeningen Binnendeurkozijnen, opdekdeuren met diverse afmetingen. Glaspanelen in bovenlichten
(42) Binnenwandafwerkingen Gipsplaat 15 mm op alle binnenwanden. Wandtegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik met omranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Anhydrietvloer, dikte 50 mm. Vloerplinten, gelakt
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Opstorting badkamer. Vloertegelwerk. Kimafdichting
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Vurenhouten trappen
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Trapgatbetimmeringen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Gipsplafonds inclusief isolatie
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CV-ketel. Zonnecollectoren
(52) Afvoeren Dakbedekking goten. HWA
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Radiatoren
(57) Luchtbehandeling Mechanische ventilatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Prefab meterkast, type jonka. Elektrische installatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Intercomsysteem, telefoon- en CAI-installatie
(65) Beveiliging Rookmelders op lichtnet
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Huisnummerplaatjes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Stellen en inrichten keukenblok
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Pergola's, betonpoeren en beuken zitjes
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 685,25 13,9
B Sanitaire ruimten 187,68 3,8
C Keukens 406,25 8,2
E Opslagruimten 801,87 16,3
H Technische ruimten 64,8 1,3
K Verblijfs- en slaapruimten 1.816,99 36,8
X Diverse onbenoembare ruimten 970,1 19,7
Totaal 4.932,94 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e verdieping
A Verkeersruimten
A02 Hal 286,8 286,8
A03 Gang, overloop 174,4 174,4
A05 Trap 112,0 112,0 224,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 36,3 36,3
B02 Doucheruimte 151,4 151,4
C Keukens
C01 Keuken 406,3 406,3
E Opslagruimten
E02 Berging 58,0 743,9 801,9
H Technische ruimten
H01 Meterkast 12,0 12,0
H05 Leidingschacht 17,6 17,6 17,6 52,8
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 747,2 747,2
K02 Slaapkamer 1.069,8 1.069,8
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 494,5 475,6 970,1


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Zolder
Voorgevel
Achtergevel
Zijgevel
Doorsnede

Legenda

A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
H01 Meterkast
H05 Leidingschacht
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.