6 aaneengebouwde woningen te Dinteloord

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft de nieuwbouw van 6 eengezinswoningen bestaande uit 3 lagen, waarvan zich 2 lagen in de kap bevinden. Iedere woning heeft een achtertuin met een berging. De achtertuinen zijn op het noorden gesitueerd.

De constructie bestaat uit een fundering op mortelschroefpalen. De beganegrondvloer is uitgevoerd in geïsoleerde kanaalplaatvloeren. De verdiepingsvloeren bestaan uit breedplaatvloeren. De zoldervloer is opgebouwd uit een houten balklaag met vloerbeschot. De dragende binnenspouwbladen en binnenwanden bestaan uit kalkzandsteenelementen.

Het hellend dak bestaat uit prefab elementen met betonpannen. Op de daken zijn dakkapellen en dakramen aanwezig. Het hellend dak van de kopwoningen staat haaks op het hellend dak van de tussenwoningen.

De gevels zijn opgebouwd uit een bakstenen buitenspouwblad, isolatie en een binnenspouwblad van kalkzandsteenelementen. De gevelkozijnen zijn van hout. Op de noordgevel lopen de kozijnen tot aan de grond.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket B.V. te Roosendaal

Opdrachtgever: Woningstichting Dinteloord te Dinteloord

Architect: Architectenbureau J.C. KAS te Sprundel

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Haast te Roosendaal

 

Peildatum originele kosten: november 2008

Start uitvoering: januari 2009

Oplevering: september 2009

Bouwtijd: 32 kalenderweken

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

 

Bruto-inhoud: 2.295 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 5,19 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,80


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 607 m2
Maximale hoogte 8,20 m Dakoppervlakte 562 m2
Terrein Dakopeningen 45 m2
Terreinoppervlakte 756 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 407 m2 Gevelomtrek 898 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 349 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 462 m2
Oppervlakteverharding 99 m2 Buitenwanden 324 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 138 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 919 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 402 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 609 m2 Binnenwanden 294 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 108 m2
Verkeersoppervlakte 82 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 527 m2 Trappen en hellingen 6 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 8 m
Tarra-oppervlakte 310 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 632 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 2.295 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 396 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 260 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 369 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 332 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 178 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 919 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.295 / 919 = 2,50
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 609 / 919 = 0,66
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 310 / 919 = 0,34
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 632 / 919 = 0,69
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 527 / 919 = 0,57
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 407 / 919 = 0,44
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 462 / 919 = 0,50
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 607 / 919 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.069 / 919 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 402 / 919 = 0,44
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 407 / 527 = 0,77
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 919 / 527 = 1,74
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 462 / 527 = 0,88
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 607 / 527 = 1,15
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.069 / 527 = 2,03
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 402 / 527 = 0,76
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 407 / 632 = 0,64
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 919 / 632 = 1,45
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 462 / 632 = 0,73
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 607 / 632 = 0,96
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.069 / 632 = 1,69
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 402 / 632 = 0,64


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 9,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 28,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,0 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 21,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 6,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 81,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 9,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 4,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 9,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 43,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 18,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 9,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 81,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 9,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 5,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,8 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 407 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 407 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 407 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 9,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 396 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 260 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 369 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 332 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 178 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 919 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 28,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 607 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 45 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 562 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 324 8,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 138 13,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 324 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 21,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 294 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 108 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.432 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 6,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 19 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 369 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 332 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,0 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 6 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 882 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 81,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 919 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 919 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 919 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 919 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 919 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 919 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 9,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 919 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 3,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 12,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 919 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 919 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 349 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 111,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Het grondwerk, aan- en afvoer van grond. Leggen van folie onder de vloeren. Plaatsen van damwanden
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonnen gevelbalken 350 x 500 mm, bouwmuurbalken 550 x 500 mm
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad kalkzandsteenelementen E100
(22) Binnenwanden (constructief) Ankerloze spouwmuren kalkzandsteenelementen E120
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloeren, Rc = 4,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Verdiepingsvloeren, breedplaat 220 mm dik. Zoldervloer, balkenlagen 71 x 221 mm met underlayment 19 mm dik
(27) Daken (constructief) Prefabelementen Rc = 4,5 m2K/W
(28) Hoofddraagconstructies Stalen liggers en spanten in de kopwoningen. Brandwerend afgetimmerd
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Hellend dak t.p.v. de kopgevel met overstek. Kunststof bakgoot
(37) Dakopeningen Per woning twee dakkapellen en twee dakramen
(47) Dakafwerkingen Hellende daken betonnen dakpannen, Enternit Concreto
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Baksteen metstelwerk en Kooltherm spouwplaten Rd isolatie = 4,76
(31) Buitenwandopeningen Houten gevelkozijnen, inclusief glas- en schilderwerk, latei, vensterbank en dorpel
(41) Buitenwandafwerkingen Eindgevels deels bekleed met werzalitdelen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatiewanden gipsblokken dikte 70 mm
(32) Binnenwandopeningen Metalen binnenkozijnen met bovenlichten en opdekdeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Afwerking natte ruimte met tegels
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Trapgaten met hout afgewerkt
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Beganegrondvloeren: afdekvloer van 60 mm
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Verdiepingsvloeren: afdekvloer van 50 mm. Afwerking natte ruimte met tegels
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Per woning twee trappen en een vlizotrap
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Afwerking gipsplaten op rachels
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Invoerhulpstuk nuts
(52) Afvoeren Basisinstallatie
(53) Water Basisinstallatie
(54) Gassen Basisinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Basisinstallatie
(57) Luchtbehandeling Basisinstallatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Basisinstallatie
(64) Communicatie Basisinstallatie
(65) Beveiliging Basisinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Basisinstallatie
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Basisinstallatie
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Buiten- en terreinriolering
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Erfafscheiding achterzijde: steens gemetselde tuinmuur van 1.750 mm hoog. Twee stalen poorten. Erfafscheiding tussen de achtertuinen: gewolmaniseerde schermen 1.800 x 1.800 mm
(90.4) Terreinafwerkingen Afwerking betontegels
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 84,26 14,4
B Sanitaire ruimten 45,06 7,7
C Keukens 35,82 6,1
E Opslagruimten 41,04 7,0
H Technische ruimten 1,8 0,3
K Verblijfs- en slaapruimten 378,54 64,5
Totaal 586,52 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 38,4 38,4
A03 Gang, overloop 21,0 21,0
A05 Trap 8,1 16,7 24,8
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 7,1 7,1
B02 Doucheruimte 38,0 38,0
C Keukens
C01 Keuken 35,8 35,8
E Opslagruimten
E02 Berging 41,0 41,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 1,8 1,8
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 196,5 196,5
K02 Slaapkamer 182,0 182,0


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
H01 Meterkast
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.