7 appartementen te Boskoop

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In de Oranjebuurt in Boskoop (provincie Zuid-Holland) is een complex met 7 appartementen gerealiseerd. Het complex bestaat uit 2 lagen met centraal de entreehal, een bergingsruimte en de lift. De appartementen op de verdieping worden ontsloten middels een galerij welke zich aan de achterzijde bevindt. Er zijn terrassen en deels een parkeerterrein aangelegd.
De fundering bestaat uit mortelschroefpalen en funderingsbalken. De beganegrondvloeren zijn ribcassettevloeren, de dragende binnenwanden bestaan uit kalkzandsteenelementen en de verdiepingsvloeren uit breedplaatvloeren. Het hellend dak bestaat uit kanaalplaten, isolatie en keramische pannen als dakbedekking. De gevel is een baksteengevel met houten gevelkozijnen, voorzien van draaiende delen. De binnenwanden zijn uitgevoerd als gipsblokken met stalen binnendeurkozijnen. Alle vloeren zijn voorzien van een cementdekvloer op isolatie. In de natte cellen is tegelwerk toegepast. De plafonds zijn deels panelen, deels gipsplaten. Er is een eenvoudige woningbouwinstallatie toegepast en voor de keuken en het sanitair is een stelpost opgenomen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Trifolium Woondiensten te Boskoop

Architect: Venster Architekten bv te Moordrecht

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf J en W Verweij BV te Boskoop

 

Peildatum originele kosten: juli 2007

Start uitvoering: oktober 2008

Oplevering: november 2009

Bouwtijd: 13 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 2.935 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,80


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 449 m2
Maximale hoogte 8,10 m Dakoppervlakte 437 m2
Terrein Dakopeningen 12 m2
Terreinoppervlakte 819 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 429 m2 Gevelomtrek m
Onbebouwde terreinoppervlakte 390 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 672 m2
Oppervlakteverharding 249 m2 Buitenwanden 474 m2
Aantal parkeerplaatsen 10 stuks Buitenwandopeningen 198 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 816 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 816 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 363 m2 Binnenwanden 609 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 207 m2
Verkeersoppervlakte 158 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 205 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 77 m
Tarra-oppervlakte 453 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 556 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 2.935 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 359 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 322 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 395 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 360 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 449 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 816 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.935 / 816 = 3,60
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 363 / 816 = 0,44
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 453 / 816 = 0,56
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 556 / 816 = 0,68
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 205 / 816 = 0,25
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 429 / 816 = 0,53
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 672 / 816 = 0,82
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 449 / 816 = 0,55
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.121 / 816 = 1,37
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 816 / 816 = 1,00
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 429 / 205 = 2,09
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 816 / 205 = 3,98
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 672 / 205 = 3,28
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 449 / 205 = 2,19
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.121 / 205 = 5,47
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 816 / 205 = 3,98
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 429 / 556 = 0,77
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 816 / 556 = 1,47
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 672 / 556 = 1,21
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 449 / 556 = 0,81
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.121 / 556 = 2,02
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 816 / 556 = 1,47


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 10,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 20,2 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 19,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 78,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 5,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 18,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 10,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 41,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 11,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 78,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,6 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 429 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 9 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 429 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 429 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 10,0 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 359 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 322 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 395 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 360 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 449 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 816 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 20,2 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 449 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 12 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 437 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 474 9,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 198 9,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 19,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 592 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 207 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.302 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 207 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 19 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 404 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 567 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 77 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 861 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 78,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 816 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 816 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 816 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 816 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 816 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 816 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 816 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 816 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 816 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 4,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 5,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 18,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 816 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 816 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 816 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 390 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 3,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 117,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Liftputvloer
(16) Funderingsconstructies Gevel- en bouwmuurbalken voor paalfundering
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad, kalkzandsteenlijmelementen L150
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenwanden kalkzandsteenlijmelementen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Ribcassettevloer, overspanning circa 7,20 m
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer, overspanning circa 7,20 m
(27) Daken (constructief) Kanaalplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie en betonnen kolommen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Daktrim hout. Zinken goot
(37) Dakopeningen Houten dakvensters
(47) Dakafwerkingen Keramische dakpannen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwblad, metselwerk
(31) Buitenwandopeningen Buitenkozijnen, hout met glas, draaiende delen, vensterbanken e.d.
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatiewanden, gipsblokken
(32) Binnenwandopeningen Stalen binnenkozijnen
(42) Binnenwandafwerkingen Geen element
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Balkon- en galerijplaten
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer op isolatie en tegelwerk
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer op isolatie en tegelwerk
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Binnentrap in entreehal, metalen vaste steektrap
Buitentrap, metalen wenteltrap
(34) Balustrades en leuningen Hekwerk en privacyschermen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Panelenplafonds en gipsplaten, bergingen timmerwerk
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Basisinstallatie
(53) Water Basisinstallatie
(54) Gassen Basisinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Basisinstallatie
(57) Luchtbehandeling Basisinstallatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Basisinstallatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Basisinstallatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Basisinstallatie
(64) Communicatie Basisinstallatie
(65) Beveiliging Basisinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Lift met 2 stops
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukeninrichting
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Eenvoudige woningbouw sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Tuinmuur steenswerk
(90.4) Terreinafwerkingen Verharding voor terrassen en parkeren
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering en hwa
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 207,78 27,4
B Sanitaire ruimten 47,32 6,2
C Keukens 94,56 12,4
E Opslagruimten 49,6 6,5
H Technische ruimten 29,16 3,8
K Verblijfs- en slaapruimten 331,23 43,6
Totaal 759,65 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 60,7 37,1 97,8
A03 Gang, overloop 16,0 15,2 31,2
A05 Trap 4,6 7,2 11,7
A06 Lift 5,2 5,2 10,3
A07 Schalmgat, vide 4,4 4,4
A21 Galerij 52,3 52,3
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 3,4 4,6 8,1
B02 Doucheruimte 16,0 23,3 39,3
C Keukens
C01 Keuken 37,7 56,9 94,6
E Opslagruimten
E02 Berging 42,0 42,0
E05 Afval 7,6 7,6
H Technische ruimten
H01 Meterkast 6,5 6,5
H02 Installatieruimte 8,3 14,4 22,6
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 60,7 81,7 142,4
K02 Slaapkamer 66,7 101,7 168,4
K22 Balkon/bordes 20,4 20,4


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Recgchterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang / overloop
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
A21 Galerij
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K22 Balkon / bordes


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.