BS Waterhoef Oisterwijk, nieuwbouw

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Brede school Waterhoef, gelegen in de gelijknamige wijk, is een plek waar zoveel mogelijk onderwijs- en wijkvoorzieningen zijn gebundeld. Het gebouw huisvest o.a. scholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een centrum voor yoga en natuurlijke gezondheidszorg. Door deze functies te clusteren kan men profiteren van elkaars deskundigheid en is dubbel ruimtegebruik mogelijk.

Het project is opgedeeld in een nieuwbouwdeel (circa 2.950 m2 BVO) en renovatiedeel (circa 1.400 m2). De nieuwbouw biedt hoofdzakelijk onderdak aan de primaire functies: onderwijs, opvang, sport, recreatie. De renovatie huisvest -naast een kinderdagverblijf op de begane grond- met name onderwijsondersteunende functies zoals kantoren, werk-/spreekkamers, teamruimte (1e verdieping) en opslag (zolder).

Kostenkengetallen op niveau 3 van het hele project (nieuwbouw en renovatie) zouden te gedifferentieerd zijn en daarmee slechts bruikbaar voor een project waarin deze onderdelen in een nagenoeg zelfde verhouding voorkomen. Om tot bruikbare kostengegevens te komen is het project daarom opgedeeld in de twee deelprojecten nieuwbouw en renovatie. Deze projectanalyse omvat alleen de nieuwbouw.

Nieuwbouw
Uitgangspunt voor de nieuwbouw was om de oudbouw niet te laten overstemmen door de nieuwbouw. Dat is opgelost door de maat van de kap te herhalen op de basisschool en het ritme van de vensters van de kapel te herhalen in de gevel. Het gebouwdeel met de peuterspeelzaal verbindt beide gebouwen met elkaar en bevat tevens de entree van de brede school. Het bouwsysteem van het nieuwbouwdeel is gebaseerd op passiefbouw.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk te Oisterwijk

Architect: DAT architecten te Tilburg

Hoofdaannemer: Vannel bouwbedrijf B.V. te Eindhoven

 

Peildatum originele kosten: september 2010

Start uitvoering: januari 2011

Oplevering: januari 2012

Bouwtijd: 1 jaar

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 10.000 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 1,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.732 m2
Maximale hoogte 12,00 m Dakoppervlakte 1.729 m2
Terrein Dakopeningen 3 m2
Terreinoppervlakte 2.900 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.450 m2 Gevelomtrek 189 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.450 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.358 m2
Oppervlakteverharding 1.450 m2 Buitenwanden 915 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 443 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.951 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.795 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.758 m2 Binnenwanden 1.353 m2
Installatieoppervlakte 332 m2 Binnenwandopeningen 442 m2
Verkeersoppervlakte 582 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.611 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 233 m2 Balustrades en leuningen 116 m
Tarra-oppervlakte 193 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.525 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 10.000 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 847 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming 550 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.358 m2 Warmtelichamen 43 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.475 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.732 m2 Liften 2 stuks
Hoofddraagconstructie 2.951 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.000 / 2.951 = 3,39
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.758 / 2.951 = 0,93
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 193 / 2.951 = 0,07
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.525 / 2.951 = 0,86
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.611 / 2.951 = 0,55
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.450 / 2.951 = 0,49
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.358 / 2.951 = 0,46
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.732 / 2.951 = 0,59
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.090 / 2.951 = 1,05
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.795 / 2.951 = 0,61
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.450 / 1.611 = 0,90
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.951 / 1.611 = 1,83
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.358 / 1.611 = 0,84
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.732 / 1.611 = 1,08
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.090 / 1.611 = 1,92
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.795 / 1.611 = 1,11
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.450 / 2.525 = 0,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.951 / 2.525 = 1,17
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.358 / 2.525 = 0,54
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.732 / 2.525 = 0,69
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.090 / 2.525 = 1,22
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.795 / 2.525 = 0,71


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 14,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 17,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 74,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,3 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 21,3 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 120,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 26,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 22,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 74,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 9,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,9 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 120,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.450 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 1.358 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.450 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 6,8 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 847 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.475 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.732 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.951 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 14,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.732 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 3 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.729 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 915 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 443 11,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 17,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.353 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 442 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.621 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 15 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 26 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.358 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.490 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 116 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 4 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.905 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.951 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.951 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.951 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.951 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.951 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 2.951 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 2.951 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.951 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.951 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.951 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.951 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.951 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 21,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.951 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.951 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.951 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 2.951 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.450 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 7,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 120,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput. 200 mm grondverbetering
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer op zand dikte 150 mm, 80 kg/m3 op 200 mm XPS isolatie
Vorstrand ter plaatse van de entree. Verzwaringen onder de vloer op grondslag ter plaatse van de gymzaal
(16) Funderingsconstructies Funderingstroken en poeren 90 kg/m3 met opstortingen ten behoeve van de staalconstructie. Opgaand metselwerk dikte 150 mm
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenblad uitgevoerd in houtskeletbouwelementen Rc = 4,0. De HSB-elementen zijn opgebouwd uit I-liggers, cellulose-isolatie en voorzien van gipsvezelplaat binnen en vezelcementbeplating buiten
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloeren, dikte 200 mm en 290 mm
(27) Daken (constructief) Platte daken uitgevoerd in breedplaatvloer, dikte 290 mm. Ter plaatse van de gymzaal is een stalen dakplaat toegepast. Hellende daken uitgevoerd als prefab scharnierkap, zelfdragende systeemkap Rc = 4,52
(28) Hoofddraagconstructies Stalen hoofddraagsonstructie bestaande uit kolommen en liggers
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Ter plaatse van de aansluiting van het platdak op de met pannen bedekte gevel is een knikpan toegepast
Daar waar het platdak aansluit op profielstrokenbekleding of op een kozijn / pui is de dakrand uitgevoerd met een aluminium daktrim en/of aluminium zetwerk
Overstekken door middel van houten regelwerk en waar nodig aangevuld met staal. Aftimmering met multiplex bekleed met aluminium zetwerk
(37) Dakopeningen Daglichtbuis/-koker opgenomen in het platdak. Daktoegang wordt verkregen middels een geïsoleerd dakluik met schaartrap
(47) Dakafwerkingen Het staaldak (gymzaal, 6.300 + P) is afgewerkt met een tuin-dakbedekkingsysteem bestaande uit foamglas-isolatie, bitumineuze dakbedekking en extensief daktuinsysteem (mos-sedum en kruiden). Rc = 5,0
Het betondak (op 3.650 + P) is voorzien van steenwol-isolatie, bitumineuze dakbedekking en extensief daktuinsysteem (mos-sedum en kruiden). Rc = 5,0
De overige daken (met betonnen onderconstructie) zijn uitgevoerd met steenwol-afschotisolatie en bitumineuze dakbedekking met een ballastlaag
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies De gevels zijn deels afgewerkt met grenen profielstroken 18 x 64 mm, vacuum gelakt (waterbasis). De overige geveldelen zijn uitgevoerd met grootformaat vlakke keramische pannen, kruiselings verwerkt
De maaiveldaansluiting t.p.v. de met gevelpannen beklede gevels wordt gevormd door een prefab betonelement met een reliëfoppervlak in het motief en de kleur van de gevelpannen
De uitwendige gebouwhoeken steken iets door en zijn afgewerkt met aluminium zetwerk
(31) Buitenwandopeningen Ter plaatse van de peuterspeelzaal en de hoofdentree is een vliesgevel toegepast. De hoofdentree is tevens voorzien van horizontaal schuivende entreedeuren in ronde kuip (tourniquet)
De kozijnen t.p.v. de gasruimte en de (nood)uitgangen aan oost- en noordgevel uitgevoerd in hout, overige kozijnen in aluminium kozijnprofiel. Aluminium waterslagen, dagkantafwerking. Lamellenzonwering in aluminium koof
Kozijnvulling bestaande uit letselveilige (grotendeels) zonwerende beglazing (U = 1,1) en geï soleerde glaspanelen. Boven de kozijnen zijn (zelfregelende) ventilatieroosters geplaatst
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Niet-dragende binnenwanden uitgevoerd als systeemwanden, type metal stud. Scheidingswanden tussen toiletten onderling uitgevoerd als sanitaire scheiding van melamineharsplaat (Kupan o.i.d.)
Kopse muurbeëindingen afgetimmerd met meranti koplatten 28 x 120 mm
(32) Binnenwandopeningen Toegang lokalen en PSZ d.m.v. handbediende schuif(glas)deur 3,4 x 3,2 m / 1,7 x 3,2 m. Puien t.p.v. kantoren directie / conciërge, kozijn meterkast en brandwerende puien in de verkeersruimten in hout
Om ruimten te kunnen samenvoegen zijn op diverse plaatsen panelenwanden voorzien. De berging van de gymzaal is afgesloten met een segmenthefdeur
Alle deuren uitgevoerd met tubulaire of hardschuimvulling en HPL toplaag. Schopplaten en hoekbeschermers op mechanisch belaste deuren/kozijnen. Kunststenen (rolstoel)dorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk 150 x 150 mm t.p.v. sanitaire ruimten (plafondhoog) en achter werkbladen van keukens en pantry's. T.p.v. sanitaire ruimten is een kunstharsgebonden plint van 10 mm hoog toegepast
Overige ruimten (gangen, kantoren, lokalen etc.) afgewerkt met scanbehang voorzien van sauswerk. MDF plinten 12 x 70 mm. Wandbelettering tekst 'BREDESCHOOL WATERHOEF' in centrale entree/gang
T.b.v. de akoestiek is in de gymzaal een voorzetwand type 'Sporthalsysteem' toegepast. Dit systeem bestaat uit veerregels voorzien van een absorptieplaat en geperforeerde MDF beplating met vilt
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geïsoleerde verhoogde vloer in de plenumruimte
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Vloerranden ter plaatse van trapgaten en vides zijn voorzien van betimmering. De vrije randen zijn afgewerkt met een rechthoekige betonband
Toegang tot de zolder wordt verkregen d.m.v. vlizo trappen (twee stuks)
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer van 60 mm op 20 mm isolatie. Afgewerkt met een sportvloer (gymzaal), linoleum op kurkement (speelzaal) of linoleum (overige ruimten)
De sanitaire ruimten zijn afgewerkt met 50 mm zwevende cementdekvloer op 20 mm isolatie afgewerkt met een kunsthars antislip gietvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zwevende cementdekvloer van 60 mm op 20 mm isolatie afgewerkt met linoleum. De 2e verdieping (installatieruimten en bergzolder) zijn voorzien van een cementdekvloer 30 mm
De sanitaire ruimten zijn afgewerkt met 50 mm zwevende cementdekvloer op 20 mm isolatie afgewerkt met een kunsthars antislip gietvloer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Hoofdtrappen opgebouwd uit betonnen trapbomen en brugliggers afgewerkt met bamboe traptreden. De (vlucht)trap tegen de noordgevel is in schoonwerk beton
(34) Balustrades en leuningen Hekwerken langs trappen en vides: grotendeels uitgevoerd in een metalen spijlenhekwerk met kunststof leuningprofiel, plaatselijk uitgevoerd als uitgetimmerde dichte balustrade.
De dakranden van het 'natuurleerdak' (op 3.650+ P) zijn voorzien van een spijlenhekwerk
(44) Trap- en hellingafwerkingen De betonnen trapbomen zijn aan de bovenzijde afgewerkt met linoleum
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen De plafonds zijn grotendeels afgewerkt met akoestisch spuitwerk. De sanitaire ruimten zijn voorzien van een verlaagd systeemplafond
Ter plaatse van douches, werkkasten en de toestellenberging van de gymzaal is spuitwerk toegepast. De installatie/bergingszolder heeft geen plafondafwerking (dakplaat in het zicht)
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking De warmte-opwekkingsinstallatie staat opgesteld op zolder en is naar rato van de m2 BVO verdeeld over nieuwbouw en renovatie (zie Bouwmarkt 7/8).
Het gebouw is voorzien van een zgn. bivalent systeem. De eerste warmtevraag wordt geleverd door een elektrische warmtepomp (lucht/water), vervolgens worden HR-ketels bijgeschakeld.
(52) Afvoeren Gescheiden systeem. Hemelwaterafvoeren en binnenriolering uitgevoerd in PVC. Verholen goten en kilgoten uitgevoerd in zink
(53) Water Koud-watertapinstallatie uitgevoerd in twee aparte tracés. Een tracé voor de brandslanghaspels het andere tracé voor de overige tappunten
Warm-watertapinstallatie vanaf het collectieve oplaadsysteem of de lokale elektrische boilers tot aan de tappunten.Alle koud- en warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof
(54) Gassen Lagedruk gasleidingnet ten behoeve van de cv-ketels
(55) Koude-opwekking en -distributie Lokale koelunit ten behoeve van de serverruimte
(56) Warmtedistributie De warmteafgifte in de lokalen geschiedt via convectoren opgesteld onder de gevelkozijnen. Tevens wordt de via de gevelroosters inkomende verse lucht verwarmd
De kleedkamers, het speellokaal en de gymzaal zijn voorzien van vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De luchtbehandelingskast staat opgesteld in de technische ruimte op de zolderverdieping
Via gevelroosters wordt lucht de ruimte ingebracht. Deze lucht wordt over een met water verwarmde ribbenbuis geleid. Op deze manier wordt de inkomende lucht verwarmd. Het systeem is voorzien van WTW
(58) Regeling klimaat en sanitair Digitale regel- en meetapparatuur ten behoeve van klimaat, sanitair en brandbeveiliging
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdaansluiting, hoofdverdeelkasten en hoofdvoeding en -kanalisatie ten behoeve van de elektrotechnische installatie. Wandgoten op plintniveau
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Onderverdeelkasten. Verlichting met (grotendeels) aanwezigheidsensoren. Wandcontactdozen in wandgoot
(64) Communicatie Intercom- en belinstallatie. CAI aansluitpunten. Netwerk categorie 6
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie: detectie door middel van rookmelders, signalering bestaande uit slow-whoop(s) en flitslichten. Kleefmagneten ter plaatse van brandcompartimentscheidende deuren
Brandbestrijding door middel van brandslanghaspels in inbouwkast. Ter plaatse van keuken en technische ruimten zijn tevens draagbare handblussers (CO2) gemonteerd
Inraakdetectie. Noodstroomaggregaat
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Personenlift 630 kg met twee stopplaatsen. Traplift met twee stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Zitbanken kleedruimten
(73) Vaste keukenvoorzieningen Eenvoudige pantry's en keukens (5 stuks)
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Eenvoudig sanitair opgebouwd uit keramische componenten. Ter plaatse van verschoontafels zijn mengautomaten met een temperatuurbegrenzer toegepast. Sifons in chromen uitvoering
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Kastenwanden, werkbladen en wandgarderobes
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Buitenberging (circa 25 m2) en fietsenstalling. Brievenbussen in buitenopstelling
(90.3) Omheiningen Herstel van de metselwerk penanten en de stalenhekwerken van de bestaande omheining. Nieuw hekwerk met draaipoort
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Zolder
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.