Basisschool De Kleine Prins te Doetinchem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In opdracht van TRAJECT Vastgoed Management is VDH Architekten uit Ede verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp van de Kleine Prins. Het schoolgebouw moet aansluiten op de visie en uitgangspunten van de vrijeschool. Met respect voor de natuur en met gebruik van natuurlijke materialen moet het gebouw een omhullend effect hebben op de kinderen. Het gebouw voegt iets toe aan zijn omgeving en staat open naar zijn omgeving en de natuur. In het ontwerp is daarom gebruik gemaakt van organische vormen.
Het gebouw is keer op keer een ontdekking voor de gebruiker.
Het gebouw heeft een karakteristieke en moderne uitstraling en past in de bestaande omgeving.

Het eindresultaat is een gebouw met een heldere routing en oriëntatie. Op het niveau van het kind moet het gebouw de balans vinden tussen geborgenheid en levendigheid. In de lokalen zijn speelse vormen waarneembaar met enkele niet-rechte hoeken. Zachte kleuren en het gebruik van lichtinval maken dat er op natuurlijke wijze altijd iets gebeurt in het gebouw. Met name de lokalen van de kleuterklassen moeten een omhullende uitwerking hebben op de leerlingen.

Duurzaamheid en het respect voor de natuur komen terug in het gebruik van duurzame materialen. In het interieur zijn alle materialen zichtbaar en tastbaar om de ontdekking hiervan te stimuleren.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: TRAJECT Vastgoed Management b.v.

Opdrachtgever: Stichting Vrije scholen Athena te Deventer en de gemeente Doetinchem

Architect: VDH Architekten te Ede

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf EBU Doetinchem b.v. te Doetinchem

 

Peildatum originele kosten: september 2010

Start uitvoering: november 2011

Oplevering: juli 2011

Bouwtijd: 8 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudige onderhandse aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 4.098 m³

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 5,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,79


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 911 m2
Maximale hoogte 5,80 m Dakoppervlakte 909 m2
Terrein Dakopeningen 2 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 804 m2 Gevelomtrek 141 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 496 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 324 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 172 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 804 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 799 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) m2 Binnenwanden 740 m2
Installatieoppervlakte 18 m2 Binnenwandopeningen 59 m2
Verkeersoppervlakte 157 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 550 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte 2 m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 0 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 0 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 4.098 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 45 kW
Skelet Warmtepomp 17 kW
Buitenwanden (constructief) 563 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming 739 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 739 m2 Warmtelichamen 14 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 921 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 804 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.098 / 804 = 5,10
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 727 / 804 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 77 / 804 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 725 / 804 = 0,90
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 550 / 804 = 0,68
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 804 / 804 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 496 / 804 = 0,62
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 911 / 804 = 1,13
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.407 / 804 = 1,75
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 799 / 804 = 0,99
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 804 / 550 = 1,46
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 804 / 550 = 1,46
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 496 / 550 = 0,90
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 911 / 550 = 1,66
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.407 / 550 = 2,56
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 799 / 550 = 1,45
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 804 / 725 = 1,11
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 804 / 725 = 1,11
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 496 / 725 = 0,68
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 911 / 725 = 1,26
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.407 / 725 = 1,94
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 799 / 725 = 1,10


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 24,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 8,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 13,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 0,5 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 69,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 28,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 14,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 37,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 12,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 69,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 14,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 804 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 804 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 804 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 563 8,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 739 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 921 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 804 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 25,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2 2 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 909 7,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 8,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 324 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 172 7,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 324 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 13,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 739 7,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 59 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.802 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 77 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 12 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 739 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 77
Totaal vloeren 6,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 70 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 69,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 804 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 804 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 804 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 804 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 804 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 804 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 804 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 17,0 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 804 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 804 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 804 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 804 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 28,6 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 804 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 804 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 804 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 14,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 114,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk en uizetten en maatvoering
(13) Vloeren op grondslag Niet van toepassing
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken 400 x 600 mm en 500 x 600 mm incl. opgaand metselwerk
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen rond 350, gemiddelde lengte 7,35 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenbladen van dragend hout skeletbouw
(22) Binnenwanden (constructief) Niet van toepassing
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, Rc = 4,0 m2 K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Niet van toepassing
(27) Daken (constructief) Houten gordingen met underlayment dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Gelakte staalconstructie. Gelamineerde liggers
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Zie ruwbouw
(37) Dakopeningen Solartube, diameter 650 mm
(47) Dakafwerkingen EPDM dakbedekking met een deel vegetatiedak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Schoonmetselwerk, strengperssteen, Aston Daas. Vuilwerk metselwerk
Decopanel maplewood, gelijmd
(31) Buitenwandopeningen Meranti gevelkozijnen
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelstucwerk met sauswerk. Platowood planken. Trespa bekleding 8 mm
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal Studwanden 100 mm en 150 mm. Sanitaire wanden. Vouwwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten inmetselkozijnen en stompe binnendeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels 150 x 150 mm gelijmd. Sauswerk. Epoxycoating
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Houten balklaag met underlayment plaat
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken 600 x 800 mm. Bouwkundige convectorputten
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Niet van toepassing
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Gewapend-cementdekvloeren D30 dikte 70 mm.
Marmoleum. Schoonloopmat. Epoxycoating. Houten dekdelen
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Niet van toepassing
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Niet van toepassing
(34) Balustrades en leuningen Niet van toepassing
(44) Trap- en hellingafwerkingen Niet van toepassing
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond, Plagyp met sauswerk
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmtepomp en cv-ketel. Bodemwisselaar
(52) Afvoeren Dakgoten en hemelwaterafvoeren voorzien van regenton. Binnenriolering PVC
(53) Water Flex buis kunststof instort. 10 liter-boiler in keuken
(54) Gassen Roodkoperen buis. Kunststof buis gas flex
(55) Koude-opwekking en -distributie Niet van toepassing
(56) Warmtedistributie Luchtverhitting middels convector 2.800 x 21. Vloerverwarming/vloerkoeling
(57) Luchtbehandeling Overstroom systeem lokaal-gang met CO2-regeling
(58) Regeling klimaat en sanitair Eenvoudige regel- en meetinstallatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Verdeler 22 groepen en 2 krachtgroepen. Kabelgoten en ladderbanen
(62) Krachtstroom Zie centrale elektrotechnische voorzieningen
(63) Verlichting Verlichtingsarmaturen 28 W en 4 x 14 W opbouw aan pendels
Verlichtingsarmaturen met lichtsensor inbouwdownlighter 1 x 18 W
Noodverlichting binnen en buiten
(64) Communicatie CAI, data en telefoon aansluiting
Zusteroproepinstallatie MIVA toilet
(65) Beveiliging Brandmeldcentrale met handmelders, alarmgevers en flitslicht. Brandslanghaspel in inbouwkast
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Niet van toepassing
3C Lift en transport
(66) Transport Niet van toepassing
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Meterkast achterwanden
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Niet van toepassing
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Wandcloset. MIVA combinatie. Enkele en dubbele wastafels
Kranen en aansluitingen aanrecht/pantry. Uitstortgootsteen met emmerrooster
Vulpunt CV
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Niet van toepassing
(76) Vaste opslagvoorzieningen Niet van toepassing
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Niet van toepassing
(90.2) Opstallen Niet van toepassing
(90.3) Omheiningen Niet van toepassing
(90.4) Terreinafwerkingen Niet van toepassing
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Niet van toepassing
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Niet van toepassing
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Niet van toepassing
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Niet van toepassing


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 156,6 21,3
B Sanitaire ruimten 40,9 5,6
C Keukens 6,3 0,9
E Opslagruimten 27,5 3,7
F Administratieve ruimten 38,9 5,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 131,7 17,9
H Technische ruimten 17,8 2,4
J Technische werkruimten 4,7 0,6
L Educatieve ruimten 301,7 41,0
X Diverse onbenoembare ruimten 10 1,4
Totaal 736,1 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond
A Verkeersruimten
A01 Entree 0,0
A02 Hal 147,0 147,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 0,0
B06 Werkkast 2,6 2,6
C Keukens
C02 Pantry 6,3 6,3
E Opslagruimten
E02 Berging 27,5 27,5
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 38,9 38,9
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 11,5 11,5
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 31,2 31,2
G06 Multifunctionele zaal 89,0 89,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,0
H02 Installatieruimte 16,8 16,8
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 4,7 4,7
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 278,2 278,2
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 23,5 23,5
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 10,0 10,0


Afbeeldingen

Begane grond
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L04 Bibliotheek/documentatieruimte
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.