Basisschool scholencampus te Arnhem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Eind 2018 wordt in Arnhem gestart met de nieuwbouw van de basisschool 'De Ommezwaai' voor kinderen met gedragsproblemen, autisme en het syndroom van Down. Deze school vormt, samen met een nieuwe sporthal en een uit te breiden middelbare school voor speciaal onderwijs, een kleine onderwijscampus.

Het gebouw is driehoekig van vorm, bevat een ronde hoek waar zich de entree bevindt en heeft een uitstekende extra hoek als verst verwijderde punt. De lokalen voor de kleinste kinderen zijn zo gedraaid dat deze lokalen het hele jaar door direct invallende zonlicht hebben.
Het schoolgebouw zelf bestaat uit twee lagen met een open binnenruimte zodat in één oogopslag te zien is hoe groot het gebouw is. Links bevinden zich enkele administratieruimtes, in het verlengde daarvan liggen vier leslokalen. Rechts liggen de zorgkamers en spreekruimtes. Even verder zijn de twee groepsruimtes en een speelruimte te vinden. Het driehoekige binnenplein fungeert als aula waar een tribune annex bergkast staat opgesteld.

De gehele begane grond is voor de onderbouw. Op de bovenverdieping bevinden zich acht groepsruimtes waarvan er twee zijn samen te voegen d.m.v. een schuifwand. Verderop ligt er een handenarbeidatelier, kooklokaal (met dakterras c.q. buitenlokaal), een teamruimte en een kamer voor de teamleider. Tussen de groepsruimtes bevinden zich twee kleine leerpleinen.

De hoofdentree is voor alle leerlingen, maar eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van de tweede entree welke tussen de zorgruimtes en de groepsruimtes ligt. Vanaf de verdieping gaat er een trap direct nar het buitenspeelgebied. De bovenbouwkinderen hoeven dan niet langs de lokalen van de kleinste leerlingen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: De Onderwijsspecialisten te Arnhem

Architect: Theo Kupers Architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Klaassen Groep te Arnhem

 

Peildatum originele kosten: maart 2018

Start uitvoering: oktober 2018

Oplevering: augustus 2019

Bouwtijd: in uitvoering

Aanbestedingsvorm: bouwteam

Risicoregeling van toepassing: nvt

 

Bruto-inhoud: 7.294 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.029 m2
Maximale hoogte 8,57 m Dakoppervlakte 1.017 m2
Terrein Dakopeningen 12 m2
Terreinoppervlakte 5.163 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.030 m2 Gevelomtrek 127 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.796 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 985 m2
Oppervlakteverharding 2.337 m2 Buitenwanden 487 m2
Aantal parkeerplaatsen 23 stuks Buitenwandopeningen 498 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.715 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.806 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.539 m2 Binnenwanden 1.358 m2
Installatieoppervlakte 9 m2 Binnenwandopeningen 448 m2
Verkeersoppervlakte 328 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.193 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 9 m2 Balustrades en leuningen 9 m
Tarra-oppervlakte 176 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.568 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 7.317 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 860 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming 1.800 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.025 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 690 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.029 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.715 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.317 / 1.715 = 4,27
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.539 / 1.715 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 176 / 1.715 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.568 / 1.715 = 0,91
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.193 / 1.715 = 0,70
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.030 / 1.715 = 0,60
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 985 / 1.715 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.029 / 1.715 = 0,60
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.014 / 1.715 = 1,17
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.806 / 1.715 = 1,05
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.030 / 1.193 = 0,86
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.715 / 1.193 = 1,44
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 985 / 1.193 = 0,83
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.029 / 1.193 = 0,86
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.014 / 1.193 = 1,69
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.806 / 1.193 = 1,51
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.030 / 1.568 = 0,66
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.715 / 1.568 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 985 / 1.568 = 0,63
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.029 / 1.568 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.014 / 1.568 = 1,28
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.806 / 1.568 = 1,15


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,8 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 18,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 16,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 64,7 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 31,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 29,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 14,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 64,7 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.030 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.030 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.030 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,8 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 860 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.025 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 690 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.029 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.715 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.029 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 12 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.017 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 487 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 498 11,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 17,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.358 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 448 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.203 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 50 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.025 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 690 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 9 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 2 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.749 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.715 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.715 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.715 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.715 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.715 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.715 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 17,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.715 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.715 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.715 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.715 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.715 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.715 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 30,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.715 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.715 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.715 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.715 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.796 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 6,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 119,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Bronbemaling, ontgravingen en aanvullen grond, buitenriolering
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Balkenfundering 650 x 500 mm, poeren, stiepen, opstortingen
(17) Paalfunderingen Prefab funderingspalen Ø 320 mm, lengte circa 12 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenlijmblokken 150 mm ter plaatse van rondingen. Prefab betonnen binnenspouwbladen, dikte 200 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 260 mm, Rc = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm. Stalen dakplaten ter plaatse van overstek entree
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakranden kalkzandsteenlijmblokken 150 mm
(37) Dakopeningen RVS dakluik inclusief ladder. Daklichtkoepels Ø 1.500 mm
(47) Dakafwerkingen Witte PVC dakbedekking op drukvaste isolatie, Rc = 6 m2.K/W. Dakterras afgewerkt met betontegels op tegeldragers. Platte daken voorzien van valbeveiligingsysteem
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk 240 x 90/115 x 71 mm, rollagen, koudebrugonderbrekingen. Isolatie minerale wol Rc = 4,5 m2.K/W. Steigerwerk, diverse roosters, afdichten naden
(31) Buitenwandopeningen Aluminium gevelkozijnen, HR++ beglazing, Aansluiting maaiveld door middel van kantplanken. Dagkantafwerking binnenzijde geschilderd. Kunststenen vensterbanken.
Buitenzijde voorzien van zonneschermen
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud binnenwanden, dikte 125 mm. Inclusief steigerwerk vide. Metalstud voorzetwanden toiletten
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen (Oregon Pine) geschilderd, inclusief aftimmering en beglazing. Deuren HPL. Schuifwand tussen groepsruimten
(42) Binnenwandafwerkingen Scan en sauswerk. Tegelwerk sanitaire ruimten. MDF plinten geschilderd ter plaatse van vloeraansluiting
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken, gasdicht. Matomranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Betimmering vloerranden
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende anhydrietvloer (20 + 80 mm), gietvloeren PU 50/50 voor verkeersruimten en lokalen, schoonloopmat voor entree. Inclusief holpinten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zwevende anhydrietvloer (20 + 80 mm), gietvloeren PU 50/50 voor verkeersruimten en lokalen, schoonloopmat voor entree. Inclusief holpinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trappen met tussenbordes. Treden en stootborden van hout. Inclusief stalen hekwerk
(34) Balustrades en leuningen Stalen hekwerken dakterras, gelaste kokers
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Akoestisch Rigitone gipsplafond op houten regelwerk. Gipsvinyl systeemplafond in natte ruimten. Akoestisch spuitwerk in lokalen en functieruimten
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarmingsinstallatie en koelinstallatie op basis van warmtepomp. Vloerverwarming en -koeling
(52) Afvoeren Binnen- en buitenriolering, schoon en vuil. Hemelwaterafvoeren Pluvia / LoroX gevelafvoeren
(53) Water Waterinstallatie. Brandbestrijdingsinstallatie
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Decentrale koelunits
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatie-installatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallaties voorzien van GBS
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen E-installatie inclusief buisleidingen, kabelgoten, aardingsvoorzieningen. PV-installatie plat dak
(62) Krachtstroom E-installatie warmtepompen, LBK
(63) Verlichting LED-verlichting, lokalen dimbaar
(64) Communicatie Toegangscontrolesysteem, Camera-observatiesysteem, ICT / netwerkinstallatie, geluidsinstallatie
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Regelinstallaties voorzien van GBS. Zonweringregeling
3C Lift en transport
(66) Transport Plateaulift 500 kg. 60 minuten brandwerend
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering, belettering op de gevel
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Tribune ter plaatse van de aula. Diverse posten interieurbouw. Garderobe-elementen in lokaalpuien
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantryopstelling met bovenkastjes ter plaatse van het kooklokaal
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitaire cabines in toiletgroepen. Sanitair ten behoeve van natte ruimten
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terreininrichting schoolplein, inclusief afrastering
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Doorsnede A-A
Doorsnede B-B

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.