Basisschool te Raalte

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Katholieke basisschool De Linderte te Raalte is een van de ruim twintig schoolgebouwen in beheer bij de Stichting Christelijk Onderwijs Salland. Het is een gebouw voor zo'n tweehonderd leerlingen en bestaat uit drie hoofdelementen: twee vleugels, onder een hoek van 110° ten opzichte van elkaar geplaatst en deels in elkaar geschoven, en een gemeenschapszaal. De langs de openbare weg gelegen vleugel bestaat uit twee lagen.
Waar de twee vleugels in elkaar grijpen zijn de directie- en personeelsruimte, spreekkamers en keuken te vinden. Tussen de vleugels en de gemeenschapszaal bevinden zich enkele technische ruimten, toiletten en bergruimte. De zaal kan worden opgedeeld in een speelzaal en een overblijfruimte.
Vanuit het hart van het gebouw kun je via de zaal naar boven en verder door naar de verdieping. Daar is een grote overloop waar je zitjes hebt en de zaal in kunt kijken. Daar zijn ook een ICT-ruimte en meanderende verkeersruimten waar de leerlingen kunnen werken. De zaal en alle andere ruimten achter de vleugels worden bekroond met een gebogen, naar één punt hellend dak.
Het gebouw ligt tussen een waterpartij en een sporthal. In het verlengde van een van de vleugels wordt momenteel een gebouw voor buitenschoolse opvang gebouwd. Aan de kopgevel van de vleugel met twee lagen zouden, indien nodig, nog twee klaslokalen gebouwd kunnen worden.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Onderwijs Salland te Raalte

Architect: Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV te Deventer

Hoofdaannemer: Hegeman Bouw Vriezeveen BV te Almelo

 

Peildatum originele kosten: september 2004

Start uitvoering: oktober 2004

Oplevering: juli 2005

Bouwtijd: 160 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 5.868 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,98


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.070 m2
Maximale hoogte 7,75 m Dakoppervlakte 1.070 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 2.805 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 947 m2 Gevelomtrek 158 m
Onbebouwde oppervlakte 1.858 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 970 m2
Oppervlakteverharding 1.217 m2 Buitenwanden 659 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 311 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.703 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.116 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.557 m2 Binnenwanden 870 m2
Installatieoppervlakte 12 m2 Binnenwandopeningen 246 m2
Verkeersoppervlakte 390 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.155 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 19 m
Tarra-oppervlakte 146 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.583 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 5.868 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 172 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 267 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 947 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 756 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.070 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 1.703 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.868 / 1.703 = 3,45
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.557 / 1.703 = 0,91
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 146 / 1.703 = 0,09
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.583 / 1.703 = 0,93
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.155 / 1.703 = 0,68
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 947 / 1.703 = 0,56
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 970 / 1.703 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.070 / 1.703 = 0,63
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.040 / 1.703 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.116 / 1.703 = 0,66
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 947 / 1.155 = 0,82
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.703 / 1.155 = 1,47
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 970 / 1.155 = 0,84
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.070 / 1.155 = 0,93
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 2.040 / 1.155 = 1,77
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.116 / 1.155 = 0,97
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 947 / 1.583 = 0,60
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.703 / 1.583 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 970 / 1.583 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.070 / 1.583 = 0,68
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 2.040 / 1.583 = 1,29
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.116 / 1.583 = 0,70


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 9,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 15,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 5,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 20,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 16,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 3,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 77,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 20,3 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 9,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 26,3 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 16,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 25,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 77,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 102,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 947 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 157 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 947 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 9,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 172 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 267 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 947 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 756 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.070 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.703 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 15,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.070 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 659 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 311 8,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 659 8,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 20,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 870 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 246 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.933 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 16,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 947 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 756 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 19 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 3,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 389 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken proj 1 77,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.703 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.703 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.703 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.703 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 1.703 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.703 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.703 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 8,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.703 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.703 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.703 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.703 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.703 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 8,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties proj 1 20,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.703 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.703 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 1.703 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) proj 1 99,4 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) proj 1 101,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten proj 1 3,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten proj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico proj
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) proj 1 109,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Keldervloer beton op Floormate
(16) Funderingsconstructies Fundering op staal bestaande uit betonstroken, liftput en opgaand funderingsmetselwerk van kalkzandsteenblokken
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Betonsteen, dikte 100 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Betonsteen, dikte 214 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) PS combivloer, Rc = 3,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren
(27) Daken (constructief) Geprofileerde staalplaat. Kanaalplaatvloeren
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie. Gelamineerde houten liggers
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse dakopstanden. Dakrandbetimmering dakopbouw
(37) Dakopeningen Dubbelwandige lichtkoepel
(47) Dakafwerkingen Beloopbaar steenwol dakisolatie. Tweelaagse APP dakbedekking
Sedum groendaksysteem op gebogen dak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk van strengperssteen, 2 kleuren. Spouwisolatie Rockwool normplaat
Stalen en betonnen lateien boven gevelopeningen
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen, dekkend geschilderd, voorzien van HR++ glas
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelbekleding van glasisolatiepanelen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Binnenwanden van betonsteen
(32) Binnenwandopeningen Vuren blankgelakte binnenkozijnen
(42) Binnenwandafwerkingen Acryllatex muurverf
Sanitaire ruimen wandtegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 2 stuks geïsoleerde vezelcement vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering trapgaten
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer
Elastische vloerbedekking
Gietvloer in sanitaire ruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer
Elastische vloerbedekking
Gietvloer in sanitaire ruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Trappen van prefab betonelementen
(34) Balustrades en leuningen Stalen leuningen en balustrades
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Akoestische plafondeilanden, vrijhangend
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-ketel 257 kW
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren van verzinkt staal
Binnenriolering in PE
(53) Water Waterleidingen in kunststof en koper
Warmwatervoorzieningen d.m.v. lokale close-in/up boilers
(54) Gassen Stalen leidingen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming in speellokalen
Overige ruimten radiatoren
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandeling in overblijf- en speellokaal
Overige ruimten mechanische afzuiging
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeling op basis van buitentemperatuur
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Aardingsinstallatie. Verdeelinrichting
Kabelgoten en leidingwegen
(62) Krachtstroom Aansluiting t.b.v. W-installaties
(63) Verlichting Verlichting in hoofdzaak d.m.v. TL-armaturen
Noodverlichting volgens voorschrift. Wandgoten t.b.v. werkplekken
(64) Communicatie Alarmering toilet mindervaliden. Ontruimingsinstallatie
Aansluitingen telefoon en CAI
(65) Beveiliging Brandslanghaspels volgens voorschrift
Poederblusser in de technische ruimte
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport 1 lift 400 kg, 4 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Garderobevoorzieningen
(73) Vaste keukenvoorzieningen 11 aanrechtblokjes in de lokalen. 1 pantry. 1 keukeninrichting
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Vrijhangende closets met inbouwreservoir. Kleuterclosets t.b.v kinderdagverblijf
Aangepast sanitair (toilet) voor mindervalide
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Schappen in bergingen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Rijwielklemmen
(90.3) Omheiningen Hekwerk rond speelterrein
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Buitenriolering in PVC
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 390 25,0
B Sanitaire ruimten 44 2,8
C Keukens 14 0,9
E Opslagruimten 192 12,3
F Administratieve ruimten 59 3,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 134 8,6
H Technische ruimten 12 0,7
L Educatieve ruimten 701 45,0
Q Sportruimten 12 0,8
Totaal 1.558 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 22,6 22,6
A03 Gang, overloop 174,9 137,7 312,6
A04 Garderobe 22,3 8,2 30,5
A05 Trap 7 12,8 19,8
A06 Lift 2,2 2,2 4,4
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 26,7 16,9 43,6
C Keukens C01 Keuken 10,2 10,2
C02 Pantry 4,2 4,2
E Opslagruimten E02 Berging 176,3 15,5 191,8
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 42,4 16,7 59,1
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 65,6 65,6
G05 Recreatieruimte 68,8 68,8
H Technische ruimten H02 Installatieruimte 9,2 9,2
H03 Communicatieruimte 2,4 2,4
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 306 306,0 612,0
L02 Speellokaal 88,7 88,7
Q Sportruimten
Q04 Tribune 12,1 12,1


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
C01 Keuken
C02 Pantry
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G05 Recreatieruimte
H02 Installatieruimte
H03 Communicatieruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
Q04 Tribune


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.