Basisschool te Wapenveld

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De locatie van de bestaande Ds. Wesseldijkschool aan het Apeldoorns kanaal maakt onderdeel uit van het centrum van Wapenveld. De nieuw-gebouwde school maakt dan ook een wezenlijk onderdeel uit van dit centrum. In de toekomst is het mogelijk de basisschool te combineren met een multifunctionele accommodatie. Het totale gebouwencomplex zal dan onderdeel uit maken van een toekomstig centrumplan. Ook als het centrumplan niet door gaat en de multifunctionele accommodatie niet of later wordt gerealiseerd is er sprake van een goed functionerende school op een mooie locatie.

Ontdekken, leren, creatief zijn en spelen zijn belangrijke elementen voor de vorming van de kinderen. In de ontwerpvoorstellen vormen deze elementen een wezenlijk onderdeel. Een stimulerend schoolgebouw dat uitdaagt en het creatief zijn ontwikkelt. In het ontwerp is deze visie verwerkt tot een volwaardige en toekomstgericht schoolgebouw voor de kinderen en de leerkrachten. Het ontwerp is gerealiseerd op de huidige schoollocatie. Tijdelijke huisvesting was niet mogelijk waardoor de kinderen tijdens de bouwwerkzaamheden elders op het grote schoolterrein moesten spelen.

De klaslokalen zijn in 2 bouwlagen op het oosten gesitueerd aan het Apeldoorns kanaal. Tussen de lokalen liggen zones voor toiletten, bergingen en trappen. In twee losse volumes liggen tussen de lokalen en het schoolplein de kantoorruimten, de orthotheek, het speellokaal en het open leercentrum. Tussen de losse volumes en de klaslokalen liggen de gemeenschappelijke gangzones, de galerijen, de centrale hal en de vide. De centrale hal en het speellokaal kunnen aan elkaar worden gekoppeld zodat een gemeenschapsruimte ontstaat van 127 m2. Mocht in de toekomst worden besloten tot een uitbreiding van de school met een MFA dan kan dit gebouwdeel worden aangesloten op de dan reeds functionerende school.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement BV

Opdrachtgever: Gemeente Heerde te Heerde

Architect: Ebbens Architecten te Epe

Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Reurink BV te Epe

 

Peildatum originele kosten: juli 2007

Start uitvoering: oktober 2007

Oplevering: juni 2008

Bouwtijd: 155 werkbare dagen

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 4.435 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,78


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 624 m2
Maximale hoogte 8,00 m Dakoppervlakte 617 m2
Terrein Dakopeningen 7 m2
Terreinoppervlakte 4.460 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 580 m2 Gevelomtrek 129 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 3.880 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.391 m2
Oppervlakteverharding 1.400 m2 Buitenwanden 975 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 415 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.141 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 816 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.018 m2 Binnenwanden 597 m2
Installatieoppervlakte 5 m2 Binnenwandopeningen 219 m2
Verkeersoppervlakte 311 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 702 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 103 m
Tarra-oppervlakte 123 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.024 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 4.435 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 355 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 317 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 518 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 507 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 584 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.141 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.435 / 1.141 = 3,89
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.018 / 1.141 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 123 / 1.141 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.024 / 1.141 = 0,90
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 702 / 1.141 = 0,61
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 580 / 1.141 = 0,51
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.391 / 1.141 = 1,22
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 624 / 1.141 = 0,55
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.015 / 1.141 = 1,77
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 816 / 1.141 = 0,72
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 580 / 702 = 0,83
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.141 / 702 = 1,63
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.391 / 702 = 1,98
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 624 / 702 = 0,89
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.015 / 702 = 2,87
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 816 / 702 = 1,16
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 580 / 1.024 = 0,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.141 / 1.024 = 1,11
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.391 / 1.024 = 1,36
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 624 / 1.024 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.015 / 1.024 = 1,97
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 816 / 1.024 = 0,80


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 14,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 31,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 80,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,0 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 17,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) 117,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 34,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 24,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 80,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) 117,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 580 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 580 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 580 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,0 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 355 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 317 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 518 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 507 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 584 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.141 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 14,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 624 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 7 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 617 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 975 16,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 415 14,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 975 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 31,5 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 383 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 219 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.376 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 518 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 507 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 103 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.022 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken proj 1 80,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.141 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.141 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.141 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.141 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.141 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.141 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 9,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.141 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.141 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.141 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.141 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 5,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties proj 1 17,6 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.141 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.141 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.141 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) proj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 3.880 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 3.880 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) proj 1 103,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten proj 1 8,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten proj 1 4,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico proj 1 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) proj 1 117,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Peilen en uitzetten. Ontgraven en aanvullen van grond
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsbalken, diverse afmetingen. Betonkwaliteit C28 en C35
Funderingsmetselwerk, gevelsteen
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen E150 en E214
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen E150, E214 en E300
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, druklaag 60 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, druklaag 60 mm en breedplaatvloer, druklaag 210 mm
Stalen loopbrug
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer
(28) Hoofddraagconstructies Beton, kolommen, balken en wanden. Staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Luifelconstructies, balklaag 75 x 200 mm met underlayment 18 mm
Dakrandconstructies, multiplex 18 mm met aluminium deklijst
(37) Dakopeningen Lichtkoepels, 5 stuks
Dakluik 760 x 915 mm, inclusief ladder
(47) Dakafwerkingen Kunststof EPDM dakbedekking met isolatie 120 mm eps op afschot en tegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Betonnen gevelelementen en kolommen. Gevelmetselwerk. Isolatie. Steigerwerk
Gevelbekleding zink. HSB wandelementen De Mar
(31) Buitenwandopeningen Buitenkozijnen, meranti. Roosters, buva sunstream 170
Houten stelkozijnen met kunststof buitenkozijnen, deuren en ramen
Kunststof vliesgevel. Aluminium deklijsten en waterslagen
Schellekens zonneluifels, type MK II
(41) Buitenwandafwerkingen Gedenksteen aanbrengen (vanaf bestaande school)
Naambord/letters, thermisch verzinkt
Betonnen gevelkolommen wit keimen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Kalkzandsteenelementen E100 en E120
Toiletten in timmeren met Lariks 16 mm, inclusief afdekkers, gipsplaten BIG gyptone 12,5 mm
De achterwand van de meterkast
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen, lariks 67 x 139 mm, blank gelakt met deuren en hang- en sluitwerk
Holonite dorpels en neuten
(42) Binnenwandafwerkingen Gipsspuiten (blauwpleister), kalkzandsteen en fermacell wanden behangklaar afwerken
Wanden spuitpleisterwerk groen en rood. Wandtegels, Mosa global collection
G-rail, zwart geluidsabsorberend en balbestendig. Schilderwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken 61 x 61 cm geïsoleerd (gorter). Vloerrooster (persrooster)
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegels, Mosa global collection. Cementdekvloeren 50 mm. Vloerplinten, meranti
Vloerbedekking, tapijt, marmoleum en coral mattaen
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegels, Mosa global collection. Cementdekvloeren 50 mm. Vloerplinten, meranti
Vloerbedekking, tapijt, marmoleum en coral mattaen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Betontrappen
(34) Balustrades en leuningen Stalen hekwerken / balustraden. Trapleuningen van iroko
(44) Trap- en hellingafwerkingen Hardhouten vloerdelen 50 mm
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Herakustik Star, RAL 6017
Systeemplafond, Rockfon Krios, Rockfon Sonar, gipsvinyl, polycarbonaat en Derako
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking HR + VR ketels. Warmtedistributie radiatoren
(52) Afvoeren Dakgoten, hemelwaterafvoeren en binnenriolering
(53) Water Koud- en warmtapwatervoorziening
Brandslanghaspels en poederblussers
(54) Gassen Gasinstallaties
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingkasten
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie centraal
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Kracht- en lichtinstallatie, hoofdaansluiting, voedingsleidingen en verdeelinrichtingen
Kabelgootinstallatie, wandgootinstallatie, aardingsinstallatie en doorvoeringen
Lichtschakelsysteem, armaturen (nood)
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Buitenverlichting
(64) Communicatie Deurbel, CAI, MIVA
Lestijdensignalering, data-installatie
Voorzieningen zonwering/verduistering
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Plateaulift 2 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Post-/boodschappenkast. Wandgarderobe, lengte 800 mm, 8 stuks
Meubilair voor leesplekken op de gang
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantries
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair. Scheidingswanden voor toilet
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Egaliseren terrein en aanbrengen zand voor bestrating
Verplaatsen zandbak en nieuw zand aanbrengen
(90.2) Opstallen Beton voor lichtmasten
(90.3) Omheiningen Hekwerken
(90.4) Terreinafwerkingen Aanbrengen tegel- en klinkerbestrating met trottoirband en molgoot
Aanbrengen rubbertegels om de zandbak met valhoogte 1,50 m
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering en drainage


Ruimtesoorten, totaal
A Verkeersruimten 366,975 34,2
B Sanitaire ruimten 36,81 3,4
C Keukens 0 0,0
D Restauratieve ruimten 0 0,0
E Opslagruimten 52,6 4,9
F Administratieve ruimten 24,68 2,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 56,96 5,3
H Technische ruimten 4,76 0,4
J Technische werkruimten 8,06 0,8
L Educatieve ruimten 522,57 48,7
Totaal 1.073,415 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 33,4 33,4
A02 Hal 114,7 114,7
A03 Gang, overloop 107,8 107,8
A05 Trap 25,7 25,3 51,0
A06 Lift 2,1 2,3 4,3
A07 Schalmgat, vide 55,8 55,8
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 20,5 13,9 34,3
B02 Doucheruimte 2,5 2,5
E Opslagruimten
E02 Berging 38,2 14,4 52,6
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 24,7 24,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 35,0 35,0
G06 Multifunctionele zaal 21,9 21,9
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,5 0,5
H02 Installatieruimte 4,3 4,3
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 8,1 8,1
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 152,6 278,1 430,7
L02 Speellokaal 76,3 76,3
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 15,6 15,6


Afbeeldingen

Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Extra projectfoto Basisschool Wapenveld
Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L04 Bibliotheek/documentatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.