Bedrijfsgebouw met kantoor te Ens

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Aan de rand van het bedrijventerrein van Ens in de Noordoostpolder liggen de bedrijfsgebouwen van machinefabriek Zuidberg Techniek. Het betreft productiehallen, een spuiterij, een hoofdkantoor en sinds kort een opslaghal van 21.800 m 3 met een hoogte van 7 m. Aan de hal is een kantoor met presentatieruimte gekoppeld.

De nieuwe hal heeft een borstwering van metselwerk. Daarop staat een stalen binnendoos bekleed met plaatmateriaal en isolatie. De dakplaten en wandplaten zijn daarom geperforeerd uitgevoerd zodat het geluid van machinale productie gedempt wordt. De hal heeft een zware vloer waarin vloerverwarming is aangebracht die in de toekomst is aan te sluiten op een warmtepomp. Ook het laadperron heeft vloerverwarming, zodat bij vorst en sneeuw doorgewerkt kan worden.

Het bedrijfsgebouw is aan het einde van het bedrijventerrein gelegen. Dit is gedaan met het oog op toekomstige uitbreidingen. Nu zijn inmiddels de naastgelegen landbouwgronden aangekocht en is een nieuwe bedrijfshal in aanbouw.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement B.V.

Opdrachtgever: Emitech Vastgoed B.V. te Ens

Architect: Buro Heetebrij te Steenwijk

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van Egmond B.V. te Ens

 

Peildatum originele kosten: maart 2007

Start uitvoering: maart 2007

Oplevering: februari 2008

Bouwtijd: 11 maanden

Aanbestedingsvorm: onderhands

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 22.522 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 3.336 m2
Maximale hoogte 8,00 m Dakoppervlakte 3.261 m2
Terrein Dakopeningen 75 m2
Terreinoppervlakte 4.064 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 3.298 m2 Gevelomtrek 274 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 766 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.863 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 1.495 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 368 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.515 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 416 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.410 m2 Binnenwanden 321 m2
Installatieoppervlakte 26 m2 Binnenwandopeningen 95 m2
Verkeersoppervlakte 41 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.343 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 22 m
Tarra-oppervlakte 105 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.406 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 22.522 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 520 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 416 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 3.298 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 217 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.336 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 3.515 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 22.522 / 3.515 = 6,41
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.410 / 3.515 = 0,97
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 105 / 3.515 = 0,03
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.406 / 3.515 = 0,97
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.343 / 3.515 = 0,95
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.298 / 3.515 = 0,94
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.863 / 3.515 = 0,53
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.336 / 3.515 = 0,95
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.199 / 3.515 = 1,48
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 416 / 3.515 = 0,12
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 3.298 / 3.343 = 0,99
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.515 / 3.343 = 1,05
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.863 / 3.343 = 0,56
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.336 / 3.343 = 1,00
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 5.199 / 3.343 = 1,56
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 416 / 3.343 = 0,12
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 3.298 / 3.406 = 0,97
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.515 / 3.406 = 1,03
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.863 / 3.406 = 0,55
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.336 / 3.406 = 0,98
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 5.199 / 3.406 = 1,53
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 416 / 3.406 = 0,12


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 20,8 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 25,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 19,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 4,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 81,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 20,8 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 30,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,2 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 81,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 3.298 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 3.037 13,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 3.298 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 3.298 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 20,8 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 520 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 416 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 3.298 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 217 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.336 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.515 17,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 25,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 3.336 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 75 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 3.261 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.495 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 368 11,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.495 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 19,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 12 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 95 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.352 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 4,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 19 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 8 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 6.335 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 236 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,0 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 412 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 81,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 3.515 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 3.515 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.515 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.515 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 3.515 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 3.515 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.515 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.515 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 8,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.515 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 3.515 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.515 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.515 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 16,9 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.515 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.515 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.515 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 766 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 766 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 114,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Bouwraam en uitzetten. Open bemaling. Grondwerk t.b.v. buitenriolering
(13) Vloeren op grondslag Monolithisch afgewerkte betonvloer dikte 300 mm, met toplaag Lonsicar en carborundum
EPS-200 vloerisolatie, dikte 80 mm
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken EPS-bekisting, hoogte 500 mm, verschillende breedtes
Funderingspoeren, traditionele bekisting
(17) Paalfunderingen Prefab betonpalen, afmeting 250 x 250 mm
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen betonsteen, dikformaat, halfsteensverband
Binnenwand kalkzandsteen L100, L150 en L214
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenwand betonsteen, dikformaat, halfsteensverband
Binnenwand kalkzandsteen L100, L150 en L214
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, Rc = 2,5 m2 K/W
Breedplaatvloer t.p.v. technische ruimte
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer dikte 200 mm met druklaag t.p.v. kantoor
Breedplaatvloer op technische ruimten
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer dikte 200 mm t.p.v. kantoor
Stalen dakplaat geperforeerd, t.p.v. bedrijfshal
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie. Brandwerende betimmering staalconstructie
Betonwerk dock en traforuimte. Dilatatieprofielen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Getimmerde rekjes t.b.v. dakopstanden. Prefab aluminium schoorstenen
(37) Dakopeningen Daklichtstraten enkelwandig polycarbonaat. Inspectieluik
(47) Dakafwerkingen Cannelurevulling t.b.v. stalen dakplaat. Dakisolatie dikte 100 mm, kunststof dakbedekking
Nooduitlopen en betontegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk WF verblendsteen, halfsteensverband, incl. voegwerk, t.p.v. kantoor
Gevelmetselwerk WF betonsteen, halfsteensverband, incl. voegwerk, t.p.v. bedrijfshal
Spouwisolatie steenwol, dikte = 90 mm. Getimmerde rekjes boven en naast kozijnen. Prefab betonnen kantplanken
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen, thermisch geïsoleerd. Meranti stelkozijnen
Stalen segmenthefdeuren, 4,50 x 4,50 m en 3,00 x 3,00 m, dockshelters met stalen inveerbaar frame
Stalen buitendeur en roosters t.p.v. transformatorstation. Multiplex dagkantbetimmering
Kunststenen en kunststof vensterbanken, dikte 20 mm. Aluminium lamellenzonneroosters
(41) Buitenwandafwerkingen Stalen wandplaat SAB + binnendoos, isolatiedikte 130 mm. Alphaton keramische gevelbekleding
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Rekjes boven en naast kozijnen. Diverse brandwerende doorvoeringen. Voorzetwanden t.b.v. toiletten
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met hardstenen onderdorpels. Stompe binnendeuren, 30 en 60 minuten brandwerend
Deurdrangers op zelfsluitende (brandwerende) binnendeuren. Beglazing, hang- en sluitwerk
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk in sanitaire ruimten. Scan + sauswerk t.p.v. kantoor
Scan glasweefsel + sauswerk t.p.v. kantoor
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Hydraulische dockleveller t.b.v. laad-losperron
(33)a Vloeropeningen, begane grond Kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Trapgatbetimmering
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D30. Vloertegelwerk, zachte vloerbedekking en schoonloopmat. Kitwerk t.b.v. aansluitingen wand-vloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer D30. Vloertegelwerk en zachte vloerbedekking. Kitwerk t.b.v. aansluitingen wand-vloer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trappen t.b.v. hoofdentree, bedrijfshal en dock
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond t.p.v. kantoor
Aluminium buitenplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR CV-ketel
(52) Afvoeren Binnenriolering, hemelwaterafvoeren
(53) Water Waterinstallatie
Brandblusvoorzieningen
Koud- en warmwaterinstallatie
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Airconditioning
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Mechanische ventilatie en luchtbehandelingskast
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeltechnische installatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Elektrische installatie hal en kantoor. Kabel- en wandgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichting hal en kantoor
(64) Communicatie Netwerkinstallatie. Intercominstallatie en omroepinstallatie
(65) Beveiliging Inbraakmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Garderobe
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Vloerverwarming t.p.v. laad- en loskuil. Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Wielgeleiders
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
A Verkeersruimten 48 1,4
B Sanitaire ruimten 48,4 1,4
F Administratieve ruimten 162,7 4,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 24 0,7
H Technische ruimten 26,4 0,8
J Technische werkruimten 3.006,1 88,2
P Verkoop- en expositieruimten 93,2 2,7
Totaal 3.408,8 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 23,7 23,7
A03 Gang, overloop 5,2 5,2
A05 Trap 6,8 10,0 16,8
A07 Schalmgat, vide 2,3 2,3
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 7,0 5,3 12,3
B02 Doucheruimte 7,0 7,0
B04 Was- en toiletruimte 24,1 24,1
B06 Werkkast 5,0 5,0
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 7,8 154,9 162,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 24,0 24,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 15,2 15,2
H02 Installatieruimte 11,2 11,2
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 3.006,1 3.006,1
P Verkoop- en expositieruimten
P02 Expositieruimte 93,2 93,2


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
J01 Werkplaats
P02 Expositieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.