Bedrijfsverzamelgebouw te Emmen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het gebouw is compact, langwerpig, rechthoekig en met circa 9.000 m 2 groot voor de plek waar het nu staat. Het heeft vijf lagen: een ondergrondse parkeerkelder, de begane grond met deels publieke ruimte, twee kantooretages en een kleinere bovenverdieping met onder andere de installaties, een archief, een grote vergaderzaal en een bedrijfsrestaurant met een terras. Het gebouw is 28 m diep, de begane grond en de parkeerkelder hebben een lengte van 95,5 m en de tweede en derde bouwlaag zijn 77 m lang. De bovenste verdieping heeft een lengte van 37,5 m. Op de begane grond is intern een ‘werkplein’ gecreëerd. Rond het werkplein zijn spreekkamers en balies te vinden en daarachter weer de back offices. De entree bevindt zich onder een luifel.

De hoofddraagconstructie bestaat uit betonnen schijven en dragende binnenwanden van kalkzandsteen. De vloeren zijn samengesteld uit kanaalplaten op dwarsgeplaatste T-liggers. De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen, gecombineerd met aluminium vliesgevels. De aluminium kozijnen liggen met een negge van meer dan een halve steen verdiept in de gevel.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement b.v.

Opdrachtgever: Hepart II B.V. te Dalfsen

Architect: OIII Architecten te Amsterdam

Hoofdaannemer: Brands Bouwgroep B.V. te Emmen

 

Peildatum originele kosten: maart 2007

Start uitvoering: maart 2008

Oplevering: augustus 2009

Bouwtijd: 18 maanden

Aanbestedingsvorm: op uitnodiging

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 32.598 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,40 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,00


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.520 m2
Maximale hoogte 14,70 m Dakoppervlakte 2.520 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 4.622 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 2.435 m2 Gevelomtrek 249 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.187 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.640 m2
Oppervlakteverharding 2.187 m2 Buitenwanden 1.438 m2
Aantal parkeerplaatsen 31 stuks Buitenwandopeningen 2.202 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 8.997 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.629 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 8.545 m2 Binnenwanden 2.306 m2
Installatieoppervlakte 339 m2 Binnenwandopeningen 323 m2
Verkeersoppervlakte 967 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 7.218 m2 Trappen en hellingen 10 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 21 m2 Balustrades en leuningen 94 m
Tarra-oppervlakte 452 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 8.505 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 32.598 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 3.640 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 308 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 2.435 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 4.149 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 2.520 m2 Liften 2 stuks
Hoofddraagconstructie 8.997 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 32.598 / 8.997 = 3,62
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.545 / 8.997 = 0,95
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 452 / 8.997 = 0,05
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.505 / 8.997 = 0,95
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.218 / 8.997 = 0,80
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.435 / 8.997 = 0,27
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.640 / 8.997 = 0,40
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.520 / 8.997 = 0,28
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.160 / 8.997 = 0,68
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.629 / 8.997 = 0,29
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 2.435 / 7.218 = 0,34
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 8.997 / 7.218 = 1,25
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.640 / 7.218 = 0,50
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.520 / 7.218 = 0,35
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 6.160 / 7.218 = 0,85
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.629 / 7.218 = 0,36
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 2.435 / 8.505 = 0,29
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 8.997 / 8.505 = 1,06
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.640 / 8.505 = 0,43
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.520 / 8.505 = 0,30
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 6.160 / 8.505 = 0,72
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.629 / 8.505 = 0,31


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 8,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 23,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 18,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 6,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 3,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 69,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 9,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 29,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 8,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 31,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 12,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 69,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 11,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.435 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 3,1 x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 2.435 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 2.435 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 8,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 3.640 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 308 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 2.435 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 4.149 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.520 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 8.997 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 23,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 2.520 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 2.520 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.438 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 2.202 14,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.438 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 19,3 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1,4 x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 323 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.054 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 6,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 0,1 x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.435 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 4.149 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 3,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 10 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 94 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 10 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 69,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 8.997 10,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 8.997 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 8.997 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 8.997 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 8.997 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 17,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 8.997 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 8.997 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 8.997 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 8.997 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 8.997 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 9,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 28,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 8.997 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 8.997 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 8.997 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 8.997 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.187 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 4,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 113,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Maatvoering en bouwraam
Grond ontgraven, aanvullen en afvoeren
(13) Vloeren op grondslag Keldervloer en vloer hellingbaan
(16) Funderingsconstructies Liftput. Put ten behoeve van het trafohuis. Poeren. Betonnen wanden naast de hellingbaan
(17) Paalfunderingen Boorpalen
Damwanden drukken/trekken, gedeeltelijk definitieve damwanden
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kelderwanden hollewandsysteem, opbouw 60-130-60 mm
Prefab betonnen binnenspouwbladen
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandstenen binnenwanden, types L100, L150, V100 en V214
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaat, dikte 320 mm, met een druklaag, dikte 80 mm, op Alphaliggers AL320-500-8-15-6
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaat, dikte 320 mm, met een druklaag, dikte 80 mm, op Alphaliggers AL320-500-8-15-6
(27) Daken (constructief) Kanaalplaat, dikte 320 mm, met een druklaag, dikte 80 mm, op Alphaliggers AL320-500-8-15-6
Staalplaatbetonvloer, Comflor-100. Breedplaatvloer, dikte 200 mm, op de liftschacht. Uniplex dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Kolommen kelder C35/45 met behulp van kolomtubes, diameter 300 en 500 mm
Hoofddraagconstructie, prefab betonnen kolommen en balken
Hoofddraagconstructie, staalskelet
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking, inclusief afschotisolatie Rc = 3,0 m2K/W
Betontegels. Bankirai vlonders ter plaatse van de buitenterassen. Aluminium afdekkers
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk uitgevoerd in waalformaat, wildverband. Spouwisolatie Rockwool 433 plus, Rc = 3,0 m2K/W
EPS-isolatie waar nodig. Steigerwerk. Kantplanken. HSB-buitenwanden ter plaatse van open technische ruimte. Prefab betonen stootbanden
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen. Sectionaldeur, garageroldeur. Hardstenen buitendorpels. Hardstenen vensterbanken, breedte 200 en 300 mm. Diverse gevelroosters
(41) Buitenwandafwerkingen Aluminium zetwerk ter plaatse van vloerranden
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Geen element
(32) Binnenwandopeningen Houten en stalen binnenkozijnen. Muliplex binnendeuren met HPL-deklaag. Hang- en sluitwerk. Hardstenen dorpels en neuten
(42) Binnenwandafwerkingen Promatect H, brandwerende betimmering staalconstructie
Affilmen betonnen en kalkzandstenen wanden
Wandtegelwerk 100 x 100 mm en 150 x 150 mm
Schilderwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Randafwerkingen vloeropeningen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren: dikte 50 mm, kwaliteit D20 / dikte 70 mm, kwaliteit D30, wapening 3,5 kg/m2.
Rockwool vloerplaat 504, dikte 120 mm. Schoonloopmat met omranding
Vloertegelwerk: 100 x 100 mm ter plaatse van de sanitaire ruimtes / 600 x 600 mm ter plaatse van de begane grond
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegelwerk, 100 x 100 mm, ter plaatse van de sanitaire ruimtes
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betonnen trap ter plaatse van vluchttrappenhuis
Prefab betonnen bloktreden
Stalen trappen, inclusief balustrades
(34) Balustrades en leuningen Stalen balustrades, stalen muurleuningen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Eiken vloerdelen op stalen trappen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafond Fermacell Powerpanel, dikte 15 mm
Systeemplafonds
Getimmerde plafonds
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Bouwkundige voorzieningen
VRV-heat-recovery, fabrikant Daikin
Warmteafgiftepunten
(52) Afvoeren PVC-hemelwaterafvoeren
PVC-binnenriolering, waar nodig geïsoleerd
Vuilwaterpomp
(53) Water Waterleidingen, drukverhogingsinstallatie, elektrische boilers
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskast, verzinkte plaatstalen kanalen
Ventilatie stallingsgarage
(58) Regeling klimaat en sanitair Gebouwbeheersysteem, bekabeling en meetorganen
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Bouwkundige voorzieningen
Elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichtingsarmaturen
(64) Communicatie Intercominstallatie. Toegangbeheersysteem. Miva-installatie. Data-installatie
(65) Beveiliging Brandslanghaspels, poederblussers. Brandmeldingsysteem. Gasdetectie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Bedieningspaneel
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie, 1 x 4 stopplaatsen, 1 x 5 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruiksvoorzieningen Brievenbus met belpaneel. Spiegels in toiletruimte
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair, standaard wit
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Gevelonderhoudsinstallatie
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig Rijwielhekken
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties Geen element
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 1.094,4 11,7
B Sanitaire ruimten 179,9 1,9
C Keukens 28 0,3
E Opslagruimten 2.301 24,7
F Administratieve ruimten 4.709,5 50,5
H Technische ruimten 359,3 3,9
K Verblijfs- en slaapruimten 651,7 7,0
Totaal 9.323,8 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingKelderBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 85,9 85,9
A03 Gang, overloop 32,2 264,4 175,9 176,5 78,3 727,3
A05 Trap 14,9 32,0 32,0 22,0 100,9
A06 Lift 5,2 12,0 12,0 12,0 12,0 53,2
A23 Hellingbaan 127,1 127,1
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 55,9 41,4 41,4 31,7 170,4
B06 Werkkast 1,1 1,1 1,1 6,2 9,5
C Keukens
C02 Pantry 14,0 14,0 28,0
E Opslagruimten
E04 Stalling/parkeerruimte 2.301,0 2.301,0
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 1.835,0 1.260,2 1.260,2 354,1 4.709,5
H Technische ruimten
H01 Meterkast 3,7 3,7
H02 Installatieruimte 53,0 13,3 233,1 299,4
H04 Liftschacht 9,4 2,6 2,6 2,6 2,6 19,8
H05 Leidingschacht 4,1 11,6 6,9 6,9 6,9 36,4
K Verblijfs- en slaapruimten
K21 Terras 521,9 129,8 651,7


Afbeeldingen

Parkeerkelder
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Westgevel
Zuidgevel
Oostgevel
Noordgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A23 Hellingbaan
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E04 Stalling/parkeerruimte
F01 Kantoorruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht
K21 Terras
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.