Bedrijfsverzamelgebouw te Veendam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Van de vijf ingestuurde ontwerpen voor een nieuw Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen (BWI) te Veendam is het ontwerp van I'M architecten gekozen.
Het gebouw staat aan de noordzijde van de Sorghvliethal aan de Sorghvlietlaan. Het plan omvat ongeveer 3.000 m2 kantooroppervlak, waarbij op de begane grond een driehoekige eerste laag is gerealiseerd en daarbovenop een kleiner volume van vijf verdiepingen. De vorm volgt de verkeersstromen van de aangrenzende allee en de gevel van het sportcomplex. Het horizontaal georiënteerde patroon van ramen en vlakken van de vliesgevel aan de zichtzijde van het gebouw benadrukken het 'streamer' effect.

In dit gebouw worden onder andere de sector Maatschappelijke Zaken, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de afdeling Sport en Recreatie gehuisvest. Op de begane grond bevinden zich de publieksruimte, de receptie en bijbehorende kantoorruimten. De kantoorruimten erboven zijn gereserveerd voor het CWI en gerelateerde uitzendorganisaties. Om de bovenbouw te ontsluiten waren twee trappen nodig, die in elkaar overlopen om ruimte te besparen. De twee trappen hebben wel allebei een eigen toegang. Drie gevels zijn uitgevoerd als vliesgevel, de overgebleven gevel met prefab betonnen gevelelementen. Het gehele gebouw heeft een dynamische uitstraling met verrassende bouwkundige elementen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement BV

Opdrachtgever: Gemeente Veendam te Veendam

Architect: I'M architecten te Deventer

Hoofdaannemer: Strukton Bouw en Vastgoed te Groningen

 

Peildatum originele kosten: december 2005

Start uitvoering: januari 2006

Oplevering: december 2006

Bouwtijd: 11 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 9.760 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,85 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,10


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 6 stuks Dakoppervlakte, bruto 840 m2
Maximale hoogte 21,00 m Dakoppervlakte 839 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 2.570 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 836 m2 Gevelomtrek 136 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.734 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.919 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 726 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 1.193 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.690 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.507 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.367 m2 Binnenwanden 1.087 m2
Installatieoppervlakte 14 m2 Binnenwandopeningen 420 m2
Verkeersoppervlakte 363 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.990 m2 Trappen en hellingen 12 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 62 m
Tarra-oppervlakte 323 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.385 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 9.760 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 749 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 678 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 831 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.858 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 840 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 2.690 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.900 / 2.690 = 5,17
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.367 / 2.690 = 0,88
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 323 / 2.690 = 0,12
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.385 / 2.690 = 0,89
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.990 / 2.690 = 0,74
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 836 / 2.690 = 0,31
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.919 / 2.690 = 0,71
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 840 / 2.690 = 0,31
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.759 / 2.690 = 1,03
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.507 / 2.690 = 0,56
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 836 / 1.990 = 0,42
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.690 / 1.990 = 1,35
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.919 / 1.990 = 0,96
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 840 / 1.990 = 0,42
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.759 / 1.990 = 1,39
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.507 / 1.990 = 0,76
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 836 / 2.385 = 0,35
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.690 / 2.385 = 1,13
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.919 / 2.385 = 0,80
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 840 / 2.385 = 0,35
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.759 / 2.385 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.507 / 2.385 = 0,63


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 24,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 2,3 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 22,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 8,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 72,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 12,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,3 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 27,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 37,1 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 18,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 11,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 72,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 14,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 836 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 836 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 836 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 749 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 678 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 831 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.858 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 840 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.690 8,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 24,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 840 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 839 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 2,3 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 726 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.193 18,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 23,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.544 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 420 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.170 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 8,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 5 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 831 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.858 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 12 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 62 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.660 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 73,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.690 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.690 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.690 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.690 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 2.690 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 2.690 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.690 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.690 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.690 7,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.690 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.690 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 26,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.690 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.690 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 1.734 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 6,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 115,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen t.b.v. de fundering
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer, liftput
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsbalken en -poeren. Beton B35. Wapening balken 90 kg/m3, poeren 200 kg/m3
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, diameter 350, 450 en 550 mm. Paallengte circa 16 m, 137 stuks
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Prefab betonnen binnenspouwblad, dikte 250 mm t.p.v. rechte gevel
(22) Binnenwanden (constructief) Prefab betonnen binnenwanden, dikte 250 mm t.p.v. kern
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer 260 mm, Rc = 3,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer 200 mm met druklaag
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer 200 mm met druklaag
(28) Hoofddraagconstructies Prefab betonnen kolommen met daarop THQ-liggers
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse getimmerde dakopstanden
(37) Dakopeningen Dakluik, 1 stuk
(47) Dakafwerkingen EPDM dakbedekking op EPS afschotisolatie
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Dichte delen van vlakke gevel voorzien van gladde betonelementen dikte 110 mm
(31) Buitenwandopeningen Aluminium kozijnen en vliesgevel type Shüco FW50. Zonwerende en isolerende beglazing
Dichte delen 6 mm Emalit + isolatie + aluminium achterplaat
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Niet-dragende wanden in de kernen in kalkzandsteen
Wand tussen techniek en kantoor dubbel cellenbeton. Interwand systeemwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnendeurkozijnen met hpl-deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels in sanitaire ruimten. Overige wanden gesausd
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 6 vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Tegels in de kernen. Overigen ruimten cementdekvloer met mamoleum of tapijt
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Tegels in de kernen. Overigen ruimten zwevende cementdekvloer met mamoleum of tapijt
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen 2 rechte betontrappen per verdieping
(34) Balustrades en leuningen RVS leuningen langs de trappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Rockfon Sonar bandraster plafond in kantoren
Overige ruimten Rockfon Fibral
Spuitpleister op betonplafonds
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmteopwekking met 3 HR-ketels
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer met gesloten UV-systeem
Binnenriolering t.b.v. alle sanitaire toestellen
(53) Water Drukverhogingsinstallatie met aansluiting op alle sanitaire toestellen en brandslanghaspels
(54) Gassen Aansluiting t.b.v. de cv-ketels op de vijfde verdieping
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming in verblijfsgebieden
Radiatoren in sanitaire ruimten, pantry's en trappenhuizen
(57) Luchtbehandeling 2 luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning en koelsectie
Ventilatieluchttoevoer via speciale stoffen luchttoevoer-verdeelslangen. Afvoer via plenum en roosters
10-voudige ventilatie in rookruimten
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie als een DDC-systeem, met bedieningspaneel bij de receptie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdschakel- en verdeelinrichting. Onderverdeelinrichting per verdieping
Kabelgoten en ladderbanen
(62) Krachtstroom Krachtaansluitingen t.b.v. de lift en de W-installaties
(63) Verlichting Hoogfrequente verlichting, individueel dimbaar. Kantoren 500 lux. Verkeersruimten 200 lux
Sanitaire ruimten 150 lux, bergingen 125 lux. Noodverlichting met LED-verlichting
Schakeling d.m.v. aanwezigheidsschakelaars
(64) Communicatie Data- (CAT 6) en telefoonbekabeling
(65) Beveiliging Brandslangshaspels. Handblusapparaten in de stookruimte
Brandmeld- en ontruimingsinstalaltie volgen NEN 2535 , NEN 2575 klasse C en inbraakbeveiliging
Toegangscontrolesysteem en persoonsbeveiliging d.m.v. paniekknoppen in spreekkamers en frontoffice
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport 13-persoons elektrische lift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen 5 stuks pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Standaard wit sanitair met hangclosets
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Verlichting fietsenstalling en wandelpad. Voeding voor vijverpomp en filter
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 420 17,9
B Sanitaire ruimten 83 3,5
C Keukens 23 1,0
E Opslagruimten 90 3,8
F Administratieve ruimten 1.329 56,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 157 6,7
H Technische ruimten 44 1,9
J Technische werkruimten 143 6,1
L Educatieve ruimten 40 1,7
X Diverse onbenoembare ruimten 18 0,8
Totaal 2.347 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdieping4e verdieping5e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 15,1 15,1
A03 Gang, overloop 72,3 44,4 36,5 39,0 43,5 36,5 272,2
A04 Garderobe 5,0 5,0
A05 Trap 5,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 94,5
A06 Lift 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 33,6
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 16,4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 71,4
B06 Werkkast 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 11,4
C Keukens
C02 Pantry 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0
E Opslagruimten
E01 Archief 63,2 63,2
E02 Berging 2,2 2,2
E03 Magazijn 24,2 24,2
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 535,1 103,6 199,5 153,5 223,3 87,2 1.302,2
F02 Automatiseringsruimte 26,8 26,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 70,4 47,6 38,9 156,9
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2
H02 Installatieruimte 10,9 8,0 18,9
H05 Leidingschacht 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2 2,1 21,0
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 99,5 99,5
J02 Reproruimte 8,0 11,8 9,3 7,7 6,9 43,7
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 39,8 39,8
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 7,6 10,2 17,8


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping
3e Verdieping
4e Verdieping
5e Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
G01 Overlegruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
J01 Werkplaats
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.