Brandweerkazerne te Kampen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De nieuwe brandweerkazerne is gesitueerd in het centrum van Kampen. De kazerne staat op een markante hoek op een zichtlocatie en wordt aan twee zijden door water omringd. Het concept van het gebouw is ontworpen met een aantal randvoorwaarden. De brandweer, als transparante organisatie, wilde een gebouw met een 'open' uitstraling, een gebouw dat uitnodigt en zich presenteert. Daarnaast moet het gebouw ook geborgenheid bieden voor al het personeel, zowel voor de repressieve dienst als alle andere functies. Het moet als het ware een tweede huis zijn. Met korte lijnen tussen de verschillende afdelingen een compact gebouw met een solide uitstraling. Daarnaast zijn ook de bijzondere elementen als een oefentoren en de uitrukhal als beeldbepalende elementen gebruikt om die uitstraling vorm te geven. Ook toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zijn in het ontwerp meegenomen in de vorm van constructies, indelingen, maar ook in de plaatsing op het kavel. Het concept met de uitrukhal (de 'helm') als kern van het gebouw, met daaromheen de ondersteunende functies (de 'kammen') rondom de hal. Het gebouw heeft mede door de vorm maar ook door de materialisering, een alzijdige uitstraling gekregen waarbij de verschillende onderdelen van het gebouw herkenbaar zijn maar wel samen een geheel vormen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Kampen te Kampen

Architect: BDG Architecten Ingenieurs te Zwolle

Hoofdaannemer: Mateboer te Kampen

 

Peildatum originele kosten: december 2003

Start uitvoering: januari 2004

Oplevering: april 2005

Bouwtijd: 200 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 13.149 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,96


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.161 m2
Maximale hoogte 16 m Dakoppervlakte 2.160 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 8.000 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 2.340 m2 Gevelomtrek 336 m
Onbebouwde oppervlakte 5.934 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.778 m2
Oppervlakteverharding 4.972 m2 Buitenwanden 988 m2
Aantal parkeerplaatsen 27 stuks Buitenwandopeningen 790 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.033 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.386 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.774 m2 Binnenwanden 1.182 m2
Installatieoppervlakte 87 m2 Binnenwandopeningen 204 m2
Verkeersoppervlakte 314 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.370 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 3 m2 Balustrades en leuningen 182 m
Tarra-oppervlakte 259 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.489 m2 Klimaatinstallaties (koeling) 80 kW
Bruto-inhoud 13.149 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 330 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 538 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 751 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.368 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 693 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 2.161 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 2.743 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.149 / 3.033 = 4,34
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.774 / 3.033 = 0,91
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 259 / 3.033 = 0,09
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.489 / 3.033 = 0,82
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.370 / 3.033 = 0,78
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.340 / 3.033 = 0,77
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.778 / 3.033 = 0,59
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.161 / 3.033 = 0,71
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.939 / 3.033 = 1,30
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.386 / 3.033 = 0,46
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 2.340 / 2.370 = 0,99
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 3.033 / 2.370 = 1,28
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.778 / 2.370 = 0,75
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.161 / 2.370 = 0,91
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.939 / 2.370 = 1,66
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.386 / 2.370 = 0,58
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 2.340 / 2.489 = 0,94
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 3.033 / 2.489 = 1,22
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.778 / 2.489 = 0,71
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.161 / 2.489 = 0,87
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.939 / 2.489 = 1,58
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.386 / 2.489 = 0,56


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 12,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 13,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,5 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 20,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 66,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 27,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 5,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 8,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 0,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 12,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 26,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 11,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 17,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 66,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 5,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 8,2 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 108,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 0,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.340 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 682 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 2.340 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 11,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 538 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 751 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.368 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 693 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.161 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.033 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 13,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 2.161 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 2.160 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 988 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 790 8,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 988 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 20,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.182 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 204 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.490 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 19 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.050 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 693 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 182 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.538 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 3.033 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.033 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.033 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 3.033 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 3.033 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.033 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.033 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 20,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.033 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 3.033 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 3.033 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.033 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.033 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 11,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 32,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.033 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.033 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.033 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 3.033 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 102,9 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 5.934 8,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 8,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 111,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 0,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 115,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
1.040 m2 stalen damwand langs het water met betonnen deksloof
(13) Vloeren op grondslag In garage op zand gestorte vloeren, deel vloeistofdicht, of funderingslaag van puingranulaat
(16) Funderingsconstructies In het werk gestorte funderingsbalken, inclusief de liftput
Buitenberging en stalling fundering op staal
(17) Paalfunderingen 231 prefab betonpalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Deels dragende binnenspouwbladen van kalkzandsteen
(22) Binnenwanden (constructief) Betonnen binnenwand t.b.v. liftschacht en stabiliteitswanden
Deel dragende binnenwanden van kalkzandsteen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, Rc = 3,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bekistingsplaatvloer, gedeelte kanaaplaatvloer dik 200 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer dik 200 mm en gedeelte cellenbeton
Stalen dakplaten, geperforeerd in garage. Dak liftschacht hout
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, kolommen gevuld met beton; liggers waar nodig brandwerend bekleed
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse dakopstanden. Muurafdekprofielen
(37) Dakopeningen 1 lichtkoepel, 1.000 x 1.000 mm
(47) Dakafwerkingen Steenwol dakisolatie + 2-laagse bitumineuze dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk van baksteen, verdiept gevoegd. Spouwisolatie 80 mm Rockwool 433
Betonlateien boven muuropeningen. Plaatselijk prefab betonnen gevelplaten
Wanden fietsenberging WRC + houten regelwerk
Kalkzandsteen binnenspouwbladen
(31) Buitenwandopeningen Aluminium vliesgevel + buitenkozijnen
Betonnen raamdorpels. Kunststeen vensterbanken
12 overheaddeuren. Diverse gevelroosters
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelbekleding deels Rockwood, deels Ornimat, deels Alucobond
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Binnenwanden van kalkzandsteen lijmblokken, betonsteen en Poriso
Plaatselijk metal stud wanden en afgewerkte systeemwand met kozijnen
2 panelen-schuifwanden
(32) Binnenwandopeningen Plaatstalen binnenkozijnen met stompe binnendeuren
Binnenpuien staal. Holonite rolstoeldorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Egaliseren kalkzandsteenblokken
Wandtegelwerk sanitaire ruimten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 3 geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering vide
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegelwerk sanitaire ruimten
Overige ruimten cementdekvloer + marmoleum en tapijt
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegelwerk sanitaire ruimten
Overige ruimten cementdekvloer + marmoleum en tapijt
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trappen met poedercoating en beuken treden
Stalen trappen oefentoren
(34) Balustrades en leuningen Beuken leuningen
Stalen balustrades met panelen van glas respectievelijk strekmetaal en beuken bovenregel
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Spuitwerk betonplafonds. Diverse koven
Systeemplafonds Ecophon Focus respectievelijk Gedina
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren en binnenriolering
(53) Water Koud- en warmwaterinstallaties, boilers en leidingwerk
(54) Gassen Aardgas-, werklucht- en ademluchtleidingen + toebehoren
(55) Koude-opwekking en -distributie Beperkte koeling kantoren, vergaderruimten en kantine
(56) Warmtedistributie CV-ketels, leidingen en radiatoren
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskasten, ventilatoren en kanalen
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeltechniek, opnemers en bekabeling
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Verdeelinrichtingen, kabel- en wandgoten. Veiligheidsaarding
(62) Krachtstroom Krachtwandcontactdozen en voedingen
(63) Verlichting Verlichtingsarmaturen, wandcontactdozen, schakelmateriaal, noodverlichting
Buis en bedrading
(64) Communicatie Geluidsinstallatie, CAI, data- en telefooninstallatie en MIVA-installatie
(65) Beveiliging Bliksemafleiderinstallatie, intercominstallatie en brand- en ontruimingsinstallatie
Inbraaksignalering en camera-observatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Personenlift
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Stelpost voor balie
(73) Vaste keukenvoorzieningen Koffiemeubel, pantry's en keuken in de kantine
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair, kranen, douches en brandslanghaspels
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Gevelonderhoudsinstallatie: verrijdbare hangsteiger-/gondelinstallatie
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Hekwerk hoog 1,80 m met 2 schuifpoorten
16 RVS bolders op betonvoet
RVS leuningen op keermuren
(90.4) Terreinafwerkingen Circa 250 m2 vloeistofdichte vloer
Terreinverharding van betonklinkers op fundering van puingranulaat
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Terreinriolering in (90.4)
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 57 6,3
B Sanitaire ruimten 30 3,3
C Keukens 12 1,3
E Opslagruimten 30 3,3
F Administratieve ruimten 737 80,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 29 3,2
H Technische ruimten 17 1,9
Totaal 912 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 20,0 20,0
A03 Gang, overloop 10,0 27,0 37,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 15,0 15,0 30,0
C Keukens C02 Pantry 5,0 7,0 12,0
E Opslagruimten E01 Archief 21,0 21,0
E02 Berging 9,0 9,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 220,0 391,0 611,0
F04 Receptie 126,0 126,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 15,0 15,0
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 14,0 14,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 1,0 1,0
H02 Installatieruimte 8,0 8,0 16,0


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede A
Doorsnede B
Doorsnede toren

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
C05 Bijkeuken
D01 Eetzaal
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
E04 Stalling/parkeerruimte
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G02 Wachtruimte
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H03 Communicatieruimte
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht
J01 Werkplaats
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L04 Bibliotheek / documentatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.