Brede School Het Festival te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Brede School "Het Festival" in de wijk Stadshagen in Zwolle is ontworpen vanuit een gezamenlijke gedachte over ‘het kindcentrum’. Er is een volledig schoolgebouw ontworpen maar de school wordt in twee fases gebouwd, rekening houdend met de groeicurve van de wijk. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp van het laatste deel omdat er tóch voldoende aanloop van leerlingen is.
Vanuit de wens om een centraal hart te realiseren als een plek van ontmoeting tussen de verschillende gebruikers is een kruisvormig plattegrond bedacht. In de poten van het gebouw bevindt zich de school, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en ondersteunende functies. Op het plein creëert de gebouwvorm op een logische manier speelplekken en groene ruimtes. Welbevinden, leren en ervaren. Dit zijn de kernwoorden van de onderwijsvisie. Het ontwerp is qua vorm, materialisatie en uitstraling een vertaling hiervan. ‘s Ochtends ligt het accent in het onderwijs op ‘leren door instructies’ en ‘s middags op ‘leren door doen en ervaren’. In de extra ruime lokalen zijn zones ontworpen voor het middagprogramma, gemarkeerd door een kleur en passend bij de vier thema’s: sport, kunst en cultuur, milieu en techniek. Deze kleuren zijn als kaders zichtbaar in de gangen en gevels, en vormen letterlijk etalages voor de werkstukken van de leerlingen. ’s Ochtends zitten de kinderen met hun rug naar deze zone, zodat ze zich goed kunnen concentreren. ’s Middags draait het om en gaan ze aan de slag met projecten in deze zones.Via dakkoepels valt er daglicht naar binnen. Door de efficiënte indeling zijn de gangen extra breed en worden zo lesruimten en leerpleintjes gecreëerd. Het gebouw heeft een kolomstructuur van 7,20 bij 7,20 meter. Via twee loopbruggen kun je de vide oversteken. Het gebouw heeft aan de buitenzijde een frisse uitstraling dankzij een mix aan verschillende kleuren baksteen: van geel naar bruin, met afwisselend een dubbelformaat steen. De hoeken van de school zijn afgerond en op elk van deze hoeken zijn gebogen vensters geplaatst. De punten van het dak van de bovenverdieping zijn enigszins naar beneden gericht. Daardoor is te zien dat het dak begroeid is met mos-sedum.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Openbaar Onderwijs Zwolle te Zwolle

Architect: BDG Architecten Ingenieurs te Zwolle

 

Peildatum originele kosten: september 2011

Start uitvoering: oktober 2013

Oplevering: juni 2013

Bouwtijd: 20 maanden

Aanbestedingsvorm: openbaar

Risicoregeling van toepassing: N.v.t.

 

Bruto-inhoud: 13.335 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,99


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.923 m2
Maximale hoogte 9,60 m Dakoppervlakte 1.881 m2
Terrein Dakopeningen 42 m2
Terreinoppervlakte 4.233 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.922 m2 Gevelomtrek 192 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.311 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.220 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 812 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 408 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.860 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.910 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.610 m2 Binnenwanden 2.460 m2
Installatieoppervlakte 11 m2 Binnenwandopeningen 450 m2
Verkeersoppervlakte 601 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.998 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 17 m
Tarra-oppervlakte 250 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.635 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.335 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.308 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.860 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.000 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.923 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.860 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.335 / 2.860 = 4,66
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.610 / 2.860 = 0,91
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 250 / 2.860 = 0,09
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.635 / 2.860 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.998 / 2.860 = 0,70
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.922 / 2.860 = 0,67
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.220 / 2.860 = 0,43
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.923 / 2.860 = 0,67
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.143 / 2.860 = 1,10
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.910 / 2.860 = 1,02
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.922 / 1.998 = 0,96
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.860 / 1.998 = 1,43
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.220 / 1.998 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.923 / 1.998 = 0,96
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.143 / 1.998 = 1,57
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.910 / 1.998 = 1,46
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.922 / 2.635 = 0,73
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.860 / 2.635 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.220 / 2.635 = 0,46
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.923 / 2.635 = 0,73
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.143 / 2.635 = 1,19
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.910 / 2.635 = 1,10


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 17,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 8,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 15,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 72,0 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 26,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 32,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 21,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 72,0 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 9,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.922 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.922 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.922 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.308 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.860 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.000 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.923 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.860 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.923 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 42 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.881 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 8,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 812 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 408 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 812 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 15,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.300 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 450 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.412 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 53 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.860 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.000 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 17 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.538 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 72,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.860 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.860 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.860 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.860 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.860 10,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.860 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.860 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.860 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.860 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.860 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.860 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 9,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 26,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.860 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.311 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.311 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 2.311 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 1,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 110,8 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk, bouwraam
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken
(17) Paalfunderingen Prefab paalfundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteen E214
(22) Binnenwanden (constructief)
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Betonnen kanaalplaatvloer, geïsoleerd , dikte 200 mm, Rc = 5 m2K/W.
Betonnen liggervloer met vulelementen Rc = 2,5 m2K/W, breedte 630 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bollenplaatvloer, d = 340 mm. Houten balklaag met underlayment
(27) Daken (constructief) Bollenplaatvloer, d = 340 mm. Stalen dakplaten, gecoat
(28) Hoofddraagconstructies Betonnen kolommen, staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Timmerwerk dakopstanden en dakgoten
(37) Dakopeningen Daklichtkoepel, dakbetredingsluik
(47) Dakafwerkingen Bitumineus dakbedekkings systeem, losliggend. Valbeveiliging, betontegels, dakbegroeiing, zinken afdekkappen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geïsoleerde houtskeletbouwwanden. Gevelmetselwerk
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen en -deuren. Vensterbanken, waterslagen, dagkantbetimmering. Gevelschermen, ventilatieroosters
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelstucwerk met schilderwerk
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud binnenwanden en voorzetwanden. Metselwerk. Volkern sanitaire wanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen en -deuren. Beweegbare panelenwanden. Vingerbeschermingsprofielen
(42) Binnenwandafwerkingen Sausklaar afwerken binnenwanden, scan + coating. Kunststof hoekbeschermingsprofielen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerd vloerluik
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering vide
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren, elastische en zachte vloerbedekking. Sportvloer, gietvloer. Meranti vloerplinten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren, elastische en zachte vloerbedekking. Gietvloer. Meranti vloerplinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Lariks houten vaste trapen en traptreden. Vlizotrap
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustrade
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond 600x600mm, balvast systeemplafond, vast metalstudplafond. Volkern buitenplafonds
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CV-installatie incl. vloerverwarming
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer, hemelwaterinfiltratie, binnenriolering
(53) Water Koud- en warmwaterleidingen
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Decentrale koelunit
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskast incl. distributie
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallaties
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale elektrotechnische installatie, verlichtingsinstallatie, kabelgoten en wandgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Armaturen, noodarmaturen
(64) Communicatie Datainstallatie, telefooninstallatie, deurbelinstallatie, signalering miva-toilet. Aansluitingen t.b.v. schoolborden, lestijdensignalering
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Inbraakinstallatie. Brandoverslagvoorzieningen t.b.v. kinderdagverblijf
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Zonweringsinstallatie
3C Lift en transport
(66) Transport Platformlift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Terreinverlichting
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 564,8 21,8
B Sanitaire ruimten 158,3 6,1
C Keukens 39,4 1,5
E Opslagruimten 40 1,5
F Administratieve ruimten 130,5 5,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 257,3 9,9
H Technische ruimten 3,9 0,2
J Technische werkruimten 29 1,1
K Verblijfs- en slaapruimten 58,7 2,3
L Educatieve ruimten 1.241,6 47,9
Q Sportruimten 66,3 2,6
Totaal 2.589,8 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 28,9 28,9
A02 Hal 62,4 62,4
A03 Gang, overloop 209,0 245,7 454,7
A04 Garderobe 3,3 4,0 7,3
A05 Trap 11,5 11,5
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 79,5 59,9 139,4
B04 Was- en toiletruimte 10,2 10,2
B06 Werkkast 3,9 4,8 8,7
C Keukens
C01 Keuken 21,0 21,0
C02 Pantry 18,4 18,4
E Opslagruimten
E01 Archief 11,6 11,6
E02 Berging 8,0 8,0
E03 Magazijn 9,9 10,5 20,4
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 130,5 130,5
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 67,8 67,8
G09 Aula 189,5 189,5
H Technische ruimten
H02 Installatieruimte 3,9 3,9
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 11,9 11,9
J05 Audio-/videoruimte 17,1 17,1
K Verblijfs- en slaapruimten
K02 Slaapkamer 58,7 58,7
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 454,1 533,2 987,3
L02 Speellokaal 122,0 122,0
L03 Crèche 132,3 132,3
Q Sportruimten
Q04 Tribune 66,3 66,3


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede AA
Doorsnede BB

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.