Brede School Kors Breijer te Weesp

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De nieuwbouw van de Brede School Kors Breijer in Weesp van Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten (LKSVDD) is een multifunctioneel gebouw in een verpauperende wijk. Het betreft hier een zorgeloos gebouw ten aanzien van onderhoud, exploitatie, duurzaamheid en flexibiliteit. De brede school van 3.000 m2 BVO omvat een 16-klassige basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en een sportvoorziening. Bovendien vervult het
gebouw ook functies buiten school- en opvangtijden voor tal van buurtactiviteiten. De nieuwe brede school is een contextueel gebouw dat in de bestaande wijk is ingebouwd. Door het gebruik van een donkere glanzende baksteen, natuurlijk hout, balkons en overstekken krijgt het gebouw een warme uitstraling en een bijzondere dynamiek. Het terrein rondom de school is ingericht volgens de principes van natuurlijk spelen. Het gebouw heeft een T-vorm met in de poot van de T-ruimte de leslokalen. Een centraal gelegen gemeenschappelijke ruimte kan ook gebruikt worden als presentatieruimte. De brede trap naar de verdieping fungeert ook als tribune. Er is toegang tot de vleugel met de gymzaal en naar de kinderopvang. Bij binnenkomst wordt je in de leefkeuken ontvangen; een
belangrijke toevoeging aan het ontwerp. Er is ook maar een personeelsruimte met als achterliggende gedachte dat de school echt als een brede school gaat functioneren. De school voldoet aan het 'Frisse Scholen' concept B. Energiebesparende maatregelen betreffen onder andere de toepassing van een warmtepomp, lagetemperatuurverwarming en volledig gebalanceerde ventilatie met WTW. Door toepassing van een gebouwbeheersysteem kan de gebruiker deze installaties continue monitoren en eventuele foutmeldingen snel verhelpen. In het gehele gebouw is LED verlichting toegepast, wat een zeer positieve bijdrage levert aan het reduceren van het energieverbruik en de onderhoudskosten van de armaturen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Weesp te Weesp

Architect: Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen, architechten te Hengelo

Hoofdaannemer: Hegeman Bouwgroep te Almelo

 

Peildatum originele kosten: november 2011

Start uitvoering: april 2012

Oplevering: april 2013

Bouwtijd: 48 kalenderweken

Aanbestedingsvorm: inschrijfbegroting

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 12.167 m3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,75


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.955 m2
Maximale hoogte 8,30 m Dakoppervlakte 1.925 m2
Terrein Dakopeningen 30 m2
Terreinoppervlakte 4.154 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.869 m2 Gevelomtrek 233 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.211 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.678 m2
Oppervlakteverharding 74 m2 Buitenwanden 1.259 m2
Aantal parkeerplaatsen 27 stuks Buitenwandopeningen 419 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.172 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 3.108 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.862 m2 Binnenwanden 2.671 m2
Installatieoppervlakte 91 m2 Binnenwandopeningen 437 m2
Verkeersoppervlakte 484 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.287 m2 Trappen en hellingen 5 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 145 m
Tarra-oppervlakte 310 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.960 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 12.167 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.476 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 303 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.869 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.303 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.963 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 3.172 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 12.167 / 3.172 = 3,84
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.862 / 3.172 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 310 / 3.172 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.960 / 3.172 = 0,93
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.287 / 3.172 = 0,72
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.869 / 3.172 = 0,59
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.678 / 3.172 = 0,53
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.955 / 3.172 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.633 / 3.172 = 1,15
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.108 / 3.172 = 0,98
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.869 / 2.287 = 0,82
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.172 / 2.287 = 1,39
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.678 / 2.287 = 0,73
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.955 / 2.287 = 0,85
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.633 / 2.287 = 1,59
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.108 / 2.287 = 1,36
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.869 / 2.960 = 0,63
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.172 / 2.960 = 1,07
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.678 / 2.960 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.955 / 2.960 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.633 / 2.960 = 1,23
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.108 / 2.960 = 1,05


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 13,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,3 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 12,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 14,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 64,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 23,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 7,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 31,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 4,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 120,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 28,6 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 12,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 18,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 64,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 23,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 4,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 104,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 120,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.869 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 423 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.869 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.869 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.476 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 303 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.869 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.303 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.963 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.172 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 13,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.955 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 30 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.925 6,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.259 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 419 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 12,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.713 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 437 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 7.291 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 3.350 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.292 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 4.653 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 5 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 145 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 5 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.375 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 64,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 3.172 8,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 3.172 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.172 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.172 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 3.172 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.172 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.172 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 22,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.172 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 3.172 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 3.172 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.172 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.172 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 3.172 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 7,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 31,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.172 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.172 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.172 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.172 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.211 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.211 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 2.211 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 4,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 104,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 9,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 119,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer op zand, dikte 200 mm
Betonnen ophoging onder speellokaal, dikte 350 mm
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken 500 x 600 mm en 600 x 600 mm.
Opstortingen onder kolommen
Poeren 500 x 500 x 600 mm, 100 kg/m3
(17) Paalfunderingen Prefab funderingspalen, 290 x 290 mm
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen, E150
Prefab betonlateien, zelfdragend
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen, E150, E214 en L300
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, Rc 3,5
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, verbonden middels sleufsparingen
Breedplaatvloer, dikte 230 mm en 280 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, 260 mm en 320 mm, verbonden middels sleufsparingen
Stalen dakplaten t.p.v. sporthal
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstuctie met brandwerende bekleding. Prefab betonkolommen 300 x 300 mm
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakopstanden, koudebrugonderbreking. Houten balklaag luifels
(37) Dakopeningen Lichtkoepels 600 x 600 mm, 1.200 x 1.200 mm en 1.800 x 1.800 mm
Metalen dakluik, dagmaat 700 x 1.400 mm
Sheddak
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking, EPDM, afschotisolatie RC = 5,0. Mos-sedum vegetatiedak. Valbeveiliging
Kunststenen muurafdekkers, aluminium muurafdekkers
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk waalformaat, wildverband, doorgestreken voegwerk. Spouwisolatie Rc = 3,5. Koudebrugonderbreking opgaand werk
Western red cedar gevelbekleding op regelwerk, Rc = 3,5
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen, HR++ glas, houten deuren
Holinite raamdorpels. Prefab betonlateien
Gevelschermen: screens
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstudwanden, MV75, MS100, MS205 en MS280
Soundblox akoestische metselblokken. Kalkzandsteen L100 en V100
Volkern sanitaire wanden
(32) Binnenwandopeningen Houten kozijnen, houten stompe deuren. Panelenwand speellokaal
Roldeuren sportlokaal, 2,2 x 2,3 m. Vensterbank op garderobemeubel
(42) Binnenwandafwerkingen Akoestisch houten regelwerk. Scan en sauswerk. Eiken mozaïek wandbeplating
Tegelwerk 150 x 150 mm
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab beton galerijvloeren met houten vlonderdelen
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde kruipluiken, 600 x 800 mm
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer. Marmoleum. Sportvloer Classic 7 + 2 mm. Belijning sportvloer
Gietvloer sanitaire ruimten. Eiken mozaïekparket. Schoonloopmat. Houten plinten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer. Marmoleum
Gietvloer sanitaire ruimten. Houten plinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Betonnen trappen. Betonnen tribunetrap. Betonnen bloktrede t.p.v. aula
Vluchttrap: stalen spiltrap
(34) Balustrades en leuningen Eikenhouten leuningen. Spijlenhekwerken binnen en buiten
(44) Trap- en hellingafwerkingen Eiken mozaïekparket op traptreden
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafonds 600 x 600 mm. Gipsvinylplafond 600 x 600 mm. Houtwolcementplaten
Multiplex buitenplafonds incl. isolatie
Plafondkoven, diverse afmetingen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Gesloten broninstallatie, warmtepompinstallatie, HR-ketels
(52) Afvoeren Binnenriolering. Hemelwaterafvoeren
(53) Water Waterinstallatie
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming
Brandslaghaspels
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskasten en luchtdistributie
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Lichtinstallatie, krachtinstallatie
(63) Verlichting Verlichting en noodverlichting
(64) Communicatie Data- en telefoonaansluitingen, intercom, CAI, oproepinstallatie
(65) Beveiliging Inbraakbeveiliging, toegangscontrole, brandmeldinstallatie, CCTV-installatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Regeling zonwering
3C Lift en transport
(66) Transport Platformlift met 2 stopplaatsen, 400 kg
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Garderobemeubels, balie, kapstokken
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Kleedruimtebanken
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's en keukens
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Beplanting en gras
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Metselwerk tuinmuurtjes
(90.4) Terreinafwerkingen Straatwerk. Houten vlonderdelen
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Terreinverlichting
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Dejo persroosters
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Houtsnippers t.b.v. klimrekken. Zandbakken, fietsbeugels, gaashekwerk


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 479,1 16,1
B Sanitaire ruimten 185,77 6,2
C Keukens 31,06 1,0
E Opslagruimten 202,42 6,8
F Administratieve ruimten 62,02 2,1
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 139,68 4,7
H Technische ruimten 90,9 3,1
J Technische werkruimten 4,72 0,2
K Verblijfs- en slaapruimten 148,63 5,0
L Educatieve ruimten 1.323,14 44,5
Q Sportruimten 308,09 10,4
Totaal 2.975,53 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 26,1 26,1
A03 Gang, overloop 191,2 206,5 397,6
A04 Garderobe 1,9 1,9
A05 Trap 48,1 48,1
A06 Lift 2,4 2,5 4,9
A07 Schalmgat, vide 0,5 0,5
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 41,1 39,6 80,7
B02 Doucheruimte 29,0 29,0
B04 Was- en toiletruimte 6,9 6,9
B05 Kleedruimte 59,8 59,8
B06 Werkkast 7,3 2,2 9,5
C Keukens
C01 Keuken 31,1 31,1
E Opslagruimten
E02 Berging 158,7 29,2 187,9
E04 Stalling/parkeerruimte 14,5 14,5
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 38,3 23,7 62,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 36,0 36,0
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 38,7 38,7
G09 Aula 65,0 65,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 1,9 1,9
H02 Installatieruimte 82,7 82,7
H03 Communicatieruimte 6,3 6,3
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 4,7 4,7
K Verblijfs- en slaapruimten
K02 Slaapkamer 34,8 34,8
K22 Balkon/bordes 113,8 113,8
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 278,4 736,7 1.015,1
L02 Speellokaal 138,9 138,9
L03 Crèche 169,2 169,2
Q Sportruimten
Q01 Sportzaal 308,1 308,1


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.