Brede school te Hoedekenskerke

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Een drieklassen christelijke basisschool in combinatie met een peuterspeelzaal. De school is gekoppeld aan het bestaande dorpshuis, waarin zich onder andere een gymnastieklokaal bevindt. De nieuwbouw heeft een L-vormige plattegrond en is aan de punt van de lange zijde gekoppeld aan het dorpshuis. De school heeft twee ingangen, één aan de straatzijde voor de middenbouw en de bovenbouw en één aan de speeltuinzijde voor de onderbouw en de peuterspeelzaal.
De constructie bestaat uit in het werk gestorte betonnen funderingsbalken op betonnen heipalen met een kanaalplaatvloer en gedeeltelijk PS-isolatievloer. De verdiepingsvloeren zijn deels in kanaalplaat uitgevoerd en deels als houten balklaag. Binnenspouwbladen van kalkzandsteen en binnenwanden in MBI schoonwerk. Staalconstructie bestaande uit spanten onderslagbalken en luifelconstructie met verankeringen. De gevels hebben een buitenspouwblad in baksteen met DRM puien en kozijnen met deuren. Voor hellende daken zijn cellenbeton dakelementen toegepast, voor de platte daken doorgestorte breedplaatvloeren in combinatie met stalen liggers. Het platte dak bij de verbindingsgang naar dorpshuis rust op houten balklaag.
De binnenwanden zijn van MBI betonsteen vanwege de goede akoestische eigenschappen. De vloer is voorzien van tapiflex in heldere kleuren.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: W. Kuhlmann, Reed Business bv te Doetinchem

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenszand

Architect: WTS architecten te Vlissingen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Nonnekes B.V. te Goes

 

Peildatum originele kosten: december 2002

Start uitvoering: maart 2003

Oplevering: december 2003

Bouwtijd: 175 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 2.451 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,20 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,60 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,95


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 763 m2
Terrein Dakoppervlakte 763 m2
Terreinoppervlakte 3.524 m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 618 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 2.466 m2 Gevelomtrek 131 m
Oppervlakteverharding 455 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 404 m2
Aantal parkeerplaatsen 15 stuks Buitenwanden 220 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 184 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 670 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 600 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 574 m2
Installatieoppervlakte 23 m2 Binnenwanden 492 m2
Verkeersoppervlakte 162 m2 Binnenwandopeningen 82 m2
Nuttige oppervlakte 415 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 1 stuk
Tarra-oppervlakte 70 m2 Balustrades en leuningen 3 m
Gebruiksoppervlakte 591 m2 Installaties
Bruto-inhoud 2.451 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 60 kW
Buitenwanden (constructief) 220 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 246 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 558 m2 Vloerverwarming 600 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 42 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 667 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 670 m2 Liften stuks


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.451 / 670 = 3,66
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 600 / 670 = 0,90
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 69 / 670 = 0,10
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 591 / 670 = 0,88
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 415 / 670 = 0,62
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 617 / 670 = 0,92
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 404 / 670 = 0,60
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 763 / 670 = 1,14
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.167 / 670 = 1,74
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 574 / 670 = 0,86
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 617 / 415 = 1,49
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 669 / 415 = 1,61
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 404 / 415 = 0,97
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 763 / 415 = 1,84
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.167 / 415 = 2,81
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 574 / 415 = 1,38
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 617 / 591 = 1,04
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 669 / 591 = 1,13
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 404 / 591 = 0,68
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 763 / 591 = 1,29
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.167 / 591 = 1,97
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 574 / 591 = 0,97


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 30,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 11,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 15,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 80,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 15,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 9,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 35,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 22,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 80,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 4,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 101,6 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 9,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 618 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 618 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 618 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 6,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 220 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 246 9,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 558 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 42 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 667 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 670 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 30,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 763 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 763 9,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 11,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 220 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 184 11,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 220 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 15,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 37 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 82 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 786 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 558 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 42 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 1 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 246 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 80,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 670 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 670 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 670 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 670 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 670 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 670 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 670 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 10,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 670 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 670 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2 670 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnisch 4,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 15,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 670 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 670 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 670 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 670 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 50 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 9,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 119,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk in een gesloten grondhuishouding
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsstroken, 350 x 500 mm en 400 x 500 mm; betonkwaliteit B25, wapening 85 kg/m3
(17) Paalfunderingen Prefab betonpalen 50 stuks Ø 220 mm, 9 m lang en 25 stuks Ø 250 mm, 9 m lang
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Gevelmetselwerk roodbruine handvormsteen, voegwerk verdiept aangebracht; kalkzandsteen (vuilwerk) onder de kozijnen en vanaf de fundering
(22) Binnenwanden (constructief) Betonsteen MBI 210 x 150 x 83 inclusief voegwerk; alle buitenste hoeken bij kozijnen afgerond
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 200 mm met druklaag 50 mm, voorzien van wapeningsnet 08-150 en oplegvilt dikte 10 mm; PS-combinatievloeren t.p.v. de directieruimte en verbindingsgang
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) De verdiepingsvloeren zijn gedeeltelijk in kanaalplaat en in houten balken uitgevoerd
(27) Daken (constructief) Cellenbeton dakelementen, dikte 250 mm; platte daken doorgestorte breedplaatvloeren dikte 190 mm, in combinatie met stalen liggers; platte dak bij verbindingsgang naar dorpshuis, houten balklaag 46 x 146 mm, h.o.h. 600 mm
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie bestaande uit spanten, onderslagbalken en luifelconstructie met verankeringen; afschoren spanten, ondersabelen en hoekstalen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geïsoleerde kantplanken, regel- en tengelwerk, stroken en klossen onder daktrimmen en tegen cellenbetondakelementen; gootbetimmeringen en gootbodems en detailstroken
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Isolatie en bitumen dakbedekking op de platte daken, inclusief loodaansluitingen; Eternit antraciet dakpannen en isolatie 40 mm; afschotvloer betondaken met gehechte morteldekvloer ten behoeve van het platte dak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Regel- en tengelwerk achter multiplex en boven kozijnen; beschietingen WRC-delen; regels boven ventilatieroosters en onderkanten kozijnen
(31) Buitenwandopeningen Dark red meranti kozijnen onder FSC-keurmerk; hang- en sluitwerk; ventilatieroosters verscholen achter gevelmetselwerk
(41) Buitenwandafwerkingen WRC-delen bij de buitenberging en directieruimte
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Beschietingen en regelwerk meterkast en regels t.b.v. multiplex peuterspeelzaal
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen van dark red meranti met FSC-keurmerk met kunststof onderdorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Wanden buitenberging met multiplex, pleisterwerk en raapwerk achter tegels; wit schuurwerk op kalkzandsteen en op baksteen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik, geïsoleerd 600 x 800 mm met omranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Morteldekvloeren; cementdekvloeren 70 en 50 mm, D30; Ardexvloeren; vloeren, randstroken 6 mm en toeslag kunststofvezels i.v.m. vloerverwarming
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Metalen steektrap naar de leesplek in het leslokaal, met geperforeerde traptreden en antislip; houten vlieringtrappen naar bergingen en CV-ruimte
(34) Balustrades en leuningen Metalen leuningen en spijlen; balustrade gelast op de trapboom
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Minerale vezelpanelenplafonds als eilanden in de lokalen en de diverse ruimten; gipsplatenplafonds in docenten- en directieruimte; spuitwerk tegen cellenbeton dakplaten; toiletruimten en berging gipsafwerking
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking met een HR ketel met een aanvoertemperatuur < 55 °C i.v.m. vloerverwarming; ketel met een éénpijps-distributiesysteem en een vermogen van 60 kW
(52) Afvoeren De hemelwaterafvoeren zijn van verzinkt staal, kleur grijs; de PVC riolering is in een gescheiden stelsel aangelegd voor schoon- en vuilwater
(53) Water Elektrische boiler indirect-gestookt; het gebouw heeft een hoofdmeter en een tussenmeter voor de peuterspeelzaal
(54) Gassen Het gebouw heeft een hoofdmeter en een tussenmeter voor de peuterspeelzaal; gasleidingen naar de verwarmingsinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Het gehele gebouw is voorzien van vloerverwarming, éénpijps-distributiesysteem, gelegd vlak op isolatieplaten rechtstreeks op de onderconstructie
(57) Luchtbehandeling Natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer via kanaalroosters in stalen kanaalbuis
(58) Regeling klimaat en sanitair Thermostaat met weekprogramma, timer en 24-uurs gangreserve met buitentemperatuuropnemer in de directieruimte voor de school en in peuterspeelzaal
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen De elektrotechnische voorzieningen en regelapparatuur onder KEMA-keur en volgens voorschriften Delta Nutsbedrijven; loze leidingen voor zonnepanelen; noodverlichting en vluchtwegaanduidingen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichtingsarme fluorescentie opbouwarmaturen; verlichtingsinstallatie is bij verlaagde plafonds inbouw; noodverlichting is decentraal, opbouw; terreinverlichtingsinstallatie in luifels verwerkt
(64) Communicatie Een schelinstallatie bij beide entrees; telecommunicatie-installatie en CAI-installatie; aanleg van loze leidingen voor computerinstallatie
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie voorzien van handbrandmelders en alarmeringsinstallatie; 2 brandslanghaspels en appendages
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Inbouwkasten en speelbenodigdheden voor de peuterspeelzaal als stelpost in de begroting
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's, aanrechten en watertafel
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Hangtoiletten diepspoel, wastafeltjes, fonteinbak, uitstortgootsteen; MIVA-toilet met speciale pot, spiegels, toiletsteun en wastafel met kraan
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Prikborden op bulletinboards met hardhouten omrandingen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Aanleg tijdelijke platenbaan voor 8 maanden
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 162 26,0
B Sanitaire ruimten 29 4,7
C Keukens 16 2,6
E Opslagruimten 46 7,4
F Administratieve ruimten 10 1,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 47 7,5
H Technische ruimten 23 3,8
L Educatieve ruimten 290 46,5
Totaal 624 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2
Begane grondTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 17,0 17,0
A02 Hal 98,0 98,0
A03 Gang, overloop 47,0 47,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 27,5 27,5
B06 Werkkast 1,6 1,6
C Keukens C02 Pantry 16,0 16,0
E Opslagruimten E02 Berging 38,0 38,0
E03 Magazijn 8,0 8,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 10,0 10,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 15,0 15,0
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 15,0 15,0
G06 Multifunctionele zaal 17,0 17,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 0,4 0,4
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 186,0 205,0
L02 Speellokaal 85,0 85,0


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Binnengevel
Binnengevel en
 doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E02 Berging
E03 Magazijn
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.