Brede school te 's-Gravenpolder

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft de Nieuwbouw van de 'Brede school' te 's-Gravenpolder. Het doel van het project was om een nieuwe brede school in het centrum van 's-Gravenpolder te realiseren. Zowel inhoudelijk als op huisvestingsgebied bestaat de brede school uit de openbare basisschool 'De Linden', de christelijke basisschool 'De Rank', het kinderdagverblijf 'Tante Tuimelaar', de peuterspeelzaal 'De Polderrakkertjes' en het bovenschools management voor het openbaar onderwijs te Borsele. Het gebouw heeft een rechthoekige opzet en bestaat uit twee eenheden van elk twee lagen, bekroond met gebogen dakdelen die in elkaar grijpen en daarbij een z-vormige insnijding maken over de lengte van het gebouw. Tussen de lokalen, gelegen aan de lange gevels, zijn servicezones geplaatst voor bijvoorbeeld intermediate teaching, toiletten en berging. De twee rijen lokalen zijn van elkaar gescheiden door een breed binnengebied met een computerruimte, een zeshoekige patio die als buitenklaslokaal kan fungeren, speelruimte en een handenarbeidlokaal. Dit binnengebied is bestemd voor alle groepen gebruikers. Op de begane grond zijn ook het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gelegen. Aan een van de korte zijden ligt een dakterras. Beide scholen wilden de kinderen uit de onderbouw, die beneden hun lokalen hebben, en de bovenbouw, die boven hun lokalen hebben, uit elkaar houden. Op de kop van het gebouw zijn daarom vier entrees aangebracht: twee beneden en twee op het terras van de verdieping die via een buitentrap bereikbaar zijn. Dit terras is tevens speelplaats voor de bovenbouw. Aan de andere korte zijde is een aparte opgang voor het kantoor van het bovenschools management aangebracht.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenszand

Architect: Rothuizen van doorn 't Hooft te Goes / Middelburg / Breda

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf J. van de Linde te Goes / Kloetinge

 

Peildatum originele kosten: september 2004

Start uitvoering: januari 2005

Oplevering: december 2005

Bouwtijd: 173 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 9.854 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,97


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.480 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.480 m2
Terreinoppervlakte 6.315 m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 1.327 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 4.718 m2 Gevelomtrek 206 m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.063 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 1.433 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 630 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.431 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.135 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 5.216 m2
Installatieoppervlakte 26 m2 Binnenwanden 4.775 m2
Verkeersoppervlakte 385 m2 Binnenwandopeningen 441 m2
Nuttige oppervlakte 1.724 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 12 stuks
Tarra-oppervlakte 296 m2 Balustrades en leuningen 175 m
Gebruiksoppervlakte 2.135 m2 Installaties
Bruto-inhoud 9.854 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 200 kW
Buitenwanden (constructief) 460 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 869 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 1.277 m2 Vloerverwarming 1.724 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.100 m2 Warmtelichamen 26 stuks
Dakvloeren (constructief) 306 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 2.431 m2 Liften 1 stuk


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.854 / 2.431 = 4,05
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.135 / 2.431 = 0,88
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 296 / 2.431 = 0,12
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.135 / 2.431 = 0,88
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.724 / 2.431 = 0,71
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.327 / 2.431 = 0,55
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.063 / 2.431 = 0,85
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.480 / 2.431 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.542 / 2.431 = 1,46
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.216 / 2.431 = 2,15
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 1.327 / 1.724 = 0,77
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 2.431 / 1.724 = 1,41
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.063 / 1.724 = 1,20
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.480 / 1.724 = 0,86
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.542 / 1.724 = 2,05
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 5.216 / 1.724 = 3,03
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 1.327 / 2.135 = 0,62
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 2.431 / 2.135 = 1,14
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.063 / 2.135 = 0,97
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.480 / 2.135 = 0,69
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.542 / 2.135 = 1,66
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 5.216 / 2.135 = 2,44


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 26,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 12,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,5 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 74,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 22,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 0,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 105,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 34,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 12,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 22,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 74,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totale directe bouwkosten 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 0,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 105,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.327 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.327 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.327 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,60 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 460 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 869 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.277 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.100 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 306 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.431 9,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 26,48 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.480 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 1.480 9,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,54 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.433 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 630 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.433 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 12,50 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 4.775 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 441 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 12.722 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,66 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 306 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.277 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.100 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,08 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 12 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 12 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,49 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.295 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,46 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,80 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 2.431 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.431 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.431 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.431 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.431 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.431 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 13,59 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.431 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 2.431 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 2.431 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.431 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.431 0,4 x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2 2.431 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnisch 6,86 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,56 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 22,01 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.431 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.431 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.431 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 3,18 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,00 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,00 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 0,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 105,35 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Gehele terrein opschonen. Uitzetten en bouwraam plaatsen
Ontgraven van grond en tijdelijk opslaan in depot
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsstroken met diverse opstortingen
(17) Paalfunderingen Prefab betonpalen, 220 x 220 mm en 250 x 250 mm, lengte 8 m, inclusief koppen snellen
Opnemen van belendingen in de omgeving van heiwerk
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Gevelmetselwerk baksteen (kruisverband) inclusief rollagen, lateien (geveldragers) en steigerwerk
Betonnen wanden (niet in het zicht komend)
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen lijmwerk dikte 100, 150 en 214 mm. Lateien en dilataties
Betonnen stabilisatiewanden d = 200 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloeren Rc = 3,0 m2.K/W, oplegvilt, sparingen en bouwstaalmatten
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer met opstortingen, sparingen en bijlegwapening
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer met opstortingen, sparingen en bijlegwapening
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie van HE 160 A, HE 180 A HE 200 A, IPE 140 (daken gebogen vormen). Geheel brandwerend schilderen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Afwerking bovenzijde stalen liggers en profileringen voor stalen dakplaten
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Kalzip stalen dakplaten en kanalurevullingen in gebogen vormen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Diverse overstekken langs gevels
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen en ramen fsc-keurmerk, isolerend dubbel glas, holonite onderdorpels en buitendeuren
(41) Buitenwandafwerkingen Eternite buitenwandplaten natura dik 8 mm. Glaswol en dampdoorlatende folies
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Diverse aftimmeringen, vuren geschaafd met WBP Okume
Eflex binnenplaten, glaswol en dampdoorlatende en dampdichte folies
Systeemwanden inclusief glaswol en glasvliesweefsel
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, houten en brandwerende binnendeuren
Houten schuifwandpanelen. Scharnieren, sloten of espagnoletsluiting en/of vloerveren
(42) Binnenwandafwerkingen Sanitaire ruimten keramische wandtegels
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Betimmeringen vloerranden bij noodtrap
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren 70 mm, met wapeningsnetten
Marmoleum vloerbedekking inclusief plintafwerkingen. Descol sportvloer in de speellokalen
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren 70 mm, met wapeningsnetten
Marmoleum vloerbedekking inclusief plintafwerkingen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Binnen twee houten vaste steektrappen met tussenbordes
Buitentrappen en bordessen, thermisch verzinkt stalen kolommen en liggers, voorzien van bankirai treden en delen
6 vlizotrappen voor installatieruimten
(34) Balustrades en leuningen Houten balustrades langs de open zijde van de binnentrappen en langs de trapgaten op de verdieping
Paneelhekken en metalen balustrades langs de buitentrappen en bordessen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Traptreden, bordessen en loopdekken voorzien van antislip en facetkant
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Begane grond, heraklith type fibracoustic enkelvoudige decoratieve plaat, gelijmd tegen breedplaatvloer
Verdieping, heraklith aan plafondhangers. Resterende plafonds spuitwerk
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-ketel, geïnstalleerd verwarmingsvermogen van 250 kW
(52) Afvoeren PVC gescheiden systeem (VW en HWA) eindigend tot op 0,50 m buiten de gevel
(53) Water Koud- en warmwaterleidingsnet naar alle sanitaire toestellen en brandslanghaspels
(54) Gassen Gasmeter G-16, naar de CV-ruimte een leiding met alle appendages en beveiligingen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Leslokalen, speellokalen en het handvaardigheidslokaal vloerverwarming, aangevuld met luchtverwarming
Gangzones verwarmd met vloerverwarming en overige ruimten radiatoren
(57) Luchtbehandeling Ventilatie van verblijfsruimten door luchtbehandeling met warmteterugwinning
Toiletten en bergingen, afzuigventilatoren
(58) Regeling klimaat en sanitair De verwarmingsinstallatie wordt centraal weersafhankelijk geregeld en per groep nageregeld
De luchtbehandeling wordt eveneens centraal geregeld en per gevel/bouwlaag nageregeld
Beheer op afstand is voorbereid
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Laagspanningsinstallatie, verdeelinrichtingen naar aansluitpunten ventilatie-units, lichtinstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie en brandmeldinstallatie conform NEN 1010
(62) Krachtstroom Krachtinstallatie voor boiler, vaatwasser, afzuigkap, koelkast en regelkast werktuigbouwkundige installatie
(63) Verlichting Armaturen conform nieuwe richtlijn TNO/Novem, daglichtafhankelijke armaturen in de lokalen, aangevuld met een bordverlichtingsarmatuur
Noodverlichting conform NEN-EN 1838, waar mogelijk gecombineerd met de verlichtingsarmaturen
(64) Communicatie Het data-telefoonnetwerk is een universeel bekabelingsnetwerk vanuit een patchkast geschakeld
In alle lokalen wordt 1 CAI aansluitingspunt aangelegd
(65) Beveiliging Brandslanghaspels. Loze leidingen voor aanleg inbraakbeveiligingsinstallatie
Ontruimingsinstallatie type C norm 2575, uitgevoerd met handmelders en slow whoops
In het kinderdagverblijf automatische rookmelders. Brandscheidende deuren in de gangen
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Lestijdeninstallatie voorzien van een centrale klok-installatie en zoemers
3C Lift en transport
(66) Transport Platformlift voorzien van een glazen liftschacht met een hefvermogen van 400 kg
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Bewegwijzering, kapstokhaken, garderobe-voorzieningen, postkasten, wandschoolborden
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's met of zonder koelkast, magnetron en blad met spoelbakken
Aankleedblad en kastjes bij peuterspeelzaal
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Hangende closetten, wastafels en kinderwastafels met thermostatische beveiliging onder wastafel
Uitstortgootsteen in werkkasten
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Rekken, stellingen en schappen in bergingen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 491 17,8
B Sanitaire ruimten 86 3,1
C Keukens 19 0,7
E Opslagruimten 97 3,5
F Administratieve ruimten 155 5,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 390 14,1
H Technische ruimten 26 0,9
J Technische werkruimten 14 0,5
K Verblijfs- en slaapruimten 294 10,6
L Educatieve ruimten 1.193 43,2
Totaal 2.763 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdieping2e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 16,6 14,9 31,5
A02 Hal 16,0 16,0
A03 Gang, overloop 196,1 179,6 375,7
A04 Garderobe 0,9 4,4 5,3
A05 Trap 11,5 31,8 2,4 45,6
A06 Lift 3,4 3,4 6,8
A21 Galerij 9,9 9,9
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 37,6 36,8 74,4
B04 Was- en toiletruimte 8,1 8,1
B06 Werkkast 3,0 3,0
C Keukens C01 Keuken 10,2 10,2
C02 Pantry 2,9 1,0 3,9
C05 Bijkeuken 4,6 4,6
E Opslagruimten E02 Berging 53,1 11,0 32,9 97,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 15,8 52,7 68,5
F02 Automatiseringsruimte 86,1 86,1
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 29,1 29,1
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 57,9 57,9
G05 Recreatieruimte 303,3 303,3
H Technische ruimten H01 Meterkast 3,0 3,0
H02 Installatieruimte 22,6 22,6
J Technische werkruimten J02 Reproruimte 14,4 14,4
K Verblijfs- en slaapruimten K02 Slaapkamer 45,0 45,0
K24 Patio 124,3 124,3 248,6
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 251,7 466,0 717,7
L02 Speellokaal 350,3 350,3
L03 Crèche 124,5 124,5


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A21 Galerij
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
C05 Bijkeuken
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
G05 Recreatieruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
J02 Reproruimte
K02 Slaapkamer
K24 Patio
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L03 Crèche


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.