Brede school te 's-Heerenhoek

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft het bouwen van een brede school tegen een bestaande gymzaal aan. Het speels vormgegeven gebouw biedt veel ruimte en flexibele gebruiksmogelijkheden. Het hart van de school wordt aan de zijkant aangesloten tegen de bestaande gymzaal. Middels een grote panelenwand is die 'mooie' verbinding tot stand gebracht met de huidige gymzaal. Dit zodanig dat een optimaal gebruik van beide kanten straks mogelijk is in de grote ruimte voor alle schoolevenementen.
De grote centrale ruimte geeft toegang tot 9 leslokalen voor een basisschool, een peuterspeelzaal en een gecombineerde ruimte voor een buitenschoolse opvang. Het speellokaal voor de kleuters is door middel van een schuifwand gescheiden van de peuterspeelzaalruimte.
Verder zijn er ruimten voor handenarbeid, de personeelskamers, spreekkamers en een studiecentrum/bibliotheek. In de handenarbeidruimte vindt ook de buitenschoolse opvang plaats. Eveneens worden voorzieningen meegenomen voor een 10e en 11e lokaal.
Het is qua detaillering uiteindelijk geen eenvoudig bouwproject gebleken. Er worden in de school zonnepanelen toegepast en ingebouwd in speciale lichtstroken/dakramen, wat later een educatief aspect heeft voor de leerlingen. De opdrachtgever, de gemeente Borsele, is dan ook trots op het nieuwe moderne gebouw dat straks aan de nieuwste normen op het gebied van isolatie en ventilatie, met een volledig uitgebalanceerd ventilatiesysteem en warmteterugwinning, zal voldoen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wil Kuhlmann

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenszand

Architect: WTS architecten te Vlissingen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Nonnekes te Goes

 

Peildatum originele kosten: december 2006

Start uitvoering: april 2007

Oplevering: april 2008

Bouwtijd: 220 werkbare dagen

Aanbestedingsvorm: onderhands met voorafgaande selectie

 

Bruto-inhoud: 9.078 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,25 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,30 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,94


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.330 m2
Maximale hoogte 7,85 m Dakoppervlakte 1.315 m2
Terrein Dakopeningen 15 m2
Terreinoppervlakte 3.635 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.424 m2 Gevelomtrek 227 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.211 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.173 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 808 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 365 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.172 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 716 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.820 m2 Binnenwanden 355 m2
Installatieoppervlakte 28 m2 Binnenwandopeningen 361 m2
Verkeersoppervlakte 526 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.266 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 47 m
Tarra-oppervlakte 352 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.780 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 9.078 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 21 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 106 m2 Zonnecollector 440 kW
Binnenwanden (constructief) 1.171 m2 Vloerverwarming 1.465 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 975 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 704 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.156 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 1.817 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.078 / 2.172 = 4,18
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.820 / 2.172 = 0,84
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 352 / 2.172 = 0,16
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.780 / 2.172 = 0,82
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.266 / 2.172 = 0,58
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.424 / 2.172 = 0,66
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.173 / 2.172 = 0,54
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.330 / 2.172 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.503 / 2.172 = 1,15
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 716 / 2.172 = 0,33
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.424 / 1.266 = 1,12
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.172 / 1.266 = 1,72
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.173 / 1.266 = 0,93
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.330 / 1.266 = 1,05
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.503 / 1.266 = 1,98
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 716 / 1.266 = 0,57
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.424 / 1.780 = 0,80
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.172 / 1.780 = 1,22
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.173 / 1.780 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.330 / 1.780 = 0,75
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.503 / 1.780 = 1,41
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 716 / 1.780 = 0,40


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 21,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 17,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 78,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,5 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 17,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 34,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 23,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 78,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.424 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 33 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.424 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.424 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 106 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.171 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 975 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 704 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.156 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.172 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 21,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.330 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 15 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.315 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 808 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 365 9,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 808 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 17,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 355 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 361 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.860 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 1.156 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.008 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.860 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 47 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.817 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken proj 1 79,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.172 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.172 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.172 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.172 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.172 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.172 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.172 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.172 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.172 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.172 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 5,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties proj 1 17,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.172 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.172 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.172 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 2.172 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) proj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) proj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten proj 1 6,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten proj 1 4,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico proj 1 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) proj 1 113,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Het ontgraven en aanvullen van de bouwput
(13) Vloeren op grondslag Vloer van de buitenberging, betonvloer op zand
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsbalken 400 x 500 mm
(17) Paalfunderingen Prefab betonnen heipalen. 160 stuks inheiniveau 4,50 - 6,75 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Baksteen WF gevelmetselwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Baksteen WF, kalkzandsteen en betonsteen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Combinatievloer Rc = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer 50 mm, inclusief kraan, uitsparingen, bijlegwapening
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer 50 mm, inclusief kraan, uitsparingen, bijlegwapening
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie inclusief montage, metselwerkondersteuningen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakopstanden en dakoverstekken
(37) Dakopeningen Houten dakvensters. Voorziening voor opening daktrap
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking Derbigum 4 mm. Afschotisolatie inclusief daktegels rondom luchtbehandelingskasten
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Rachelwerk voor buitenbeplating zinken gevels. Sandwichpanelen en beschietingen multiplex exterieur
HSB-wanden buitengevels 1e verdieping
(31) Buitenwandopeningen Aluminium puien met isolerend dubbel glas, en toebehoren
Vliesgevels, onderhoudsarm type Alukon met screens
(41) Buitenwandafwerkingen Zinken felsplaatbekleding voor buitengevels inclusief zetstukken en anti-vingercoating
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Baksteen WF schoon werk binnenwanden, voegwerk, rollagen, en zaagwerk
Regelwerk voor binnenbeplating zinken gevels
(32) Binnenwandopeningen Espero schuif-/panelenwanden bij speelzaal en gymzaal/hal. Binnenkozijnen DRM
Houten binnendeuren, stomp met duropal afwerking, brandvertragende uitvoering
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk sanitaire ruimten. Zinken felsbeplating
Raapwerk, schuurwerk en RVS hoekprofielen en kitwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Buitenplafond houtwolplaten gelijmd en aluminium gemoffeld hoekprofiel
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren 80 mm klasse D30 met kunststofvezels geschikt voor vloerverwarming
Gietvloeren. Sportvloer in speellokaal
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren 80 mm klasse D30 met kunststofvezels geschikt voor vloerverwarming. Gietvloeren
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen 2 metalen vaste steektrappen en 1 betontrap
(34) Balustrades en leuningen Glazen en gemetselde ballustrades langs de buitentrappen en bordessen, met trapboom UNP-profiel
Binnen berkenhouten leuning diameter 38 mm. Ballustrade thermisch verzinkt, op het dak voor vluchtweg
(44) Trap- en hellingafwerkingen Binnentrappen treden ingegoten met gietvloersysteem
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Standaard en akoestisch spuitpleisterwerk. Plafondeilanden in lokalen, Ecophon focus 600 x 1.200 mm
Systeemplafond als plafondeilanden in lokalen, Ecophon focus 600 x 1.200 mm. Gipsplatenplafond in bergingen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-ketel type Remeha, type 107 Low-Nox compleet voor vloerverwarming gebouw
(52) Afvoeren PVC gescheiden systeem (VW en HWA) eindigend tot op 0,50 m buiten de gevel
Drainageleidingen in kruipsleuven toegepast middels flexibele PVC drainbuis
(53) Water Waterleidingmeter in de kruipruimte. Koudwaterleidingnet voor alle sanitaire toestellen en brandslanghaspels
Water gymzaal blijft apart regelbaar
(54) Gassen Gasmeter G-16. Gasleiding naar de CV-ruimte met alle appendages en beveiligingen
(55) Koude-opwekking en -distributie Het gebalanceerde lb-systeem is dusdanig geschikt gemaakt dat koeling later kan worden toegevoegd
(56) Warmtedistributie Het gehele nieuwbouwgedeelte is voorzien van vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Ventilatie wordt gerealiseerd vanuit een centraal opgestelde luchtbehandelingskast uitgevoerd met warmteterugwinning welke de ruimten van verse lucht voorziet
De toiletten en bergingen werken met afzuigventilator
(58) Regeling klimaat en sanitair Verwarmingsinstallatie wordt centraal weersafhankelijk geregeld en per groep nageregeld
Luchtbehandeling wordt eveneens centraal geregeld en per gevel / bouwlaag nageregeld
Beheer op afstand is voorbereid
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Laagspanningsaansluting voorzien van verschillende verdeelinrichtingen met alle onderverdelers
Aansluitpunten ventilatie-units, lichtinstallatie, loze leidingen voor inbraakinstallatie
Liftinstallatie en brandmeldinstallatie conform NEN 1010
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Alle armaturen conform nieuwe richtlijn TNO/Novem. Gevelarmaturen daglichtafhankelijk. Hangarmaturen in de centrale hal. Bordverlichtingsarmatuur
Noodverlichting conform NEN-EN 1838 en de pictogrammen conform NEN 6088.
(64) Communicatie Universeel data-telefoonnetwerk, vanuit een patchkast geschakeld
In lokalen, peuterspeelzaal en centrale gang een CAI-aansluitingspunt
(65) Beveiliging Loze leidingen voor aanleg inbraakbeveiligingsinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Lestijdeninstallatie voorzien van een centrale klok-installatie en zoemers
Ontruimingsinstallatie uitgevoerd met handmelders en slowwhoops
Brandscheidende schermen in de gangen
3C Lift en transport
(66) Transport Kooilift voor 8 personen, hefvermogen 630 kg
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Kapstokhaken in gangen. Garderobe-voorzieningen, rekken, stellingen en schappen in bergingen
Watertafels, prikborden en werkbladen in lokalen
(73) Vaste keukenvoorzieningen Bruynzeel keukenblok. Verschillende types pantry's
Onderbouw type Thema Project met opkomend corrosievast stalen aanrechtblad
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Hangende closetten, kinderwastafels met koudwaterkraan en wastafel
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Inbouwkasten finnforrest in lokalen
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 526 28,9
B Sanitaire ruimten 151 8,3
C Keukens 9 0,5
E Opslagruimten 182 10,0
F Administratieve ruimten 66 3,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 130 7,1
H Technische ruimten 21 1,1
J Technische werkruimten 7 0,4
L Educatieve ruimten 711 39,1
P Verkoop- en expositieruimten 17 1,0
Totaal 1.820 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 54,7 54,7
A02 Hal 205,5 160,5 366,0
A05 Trap 21,9 21,9 43,9
A06 Lift 3,1 3,1 6,2
A07 Schalmgat, vide 55,0 55,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 35,7 21,8 57,5
B02 Doucheruimte 23,5 23,5
B04 Was- en toiletruimte 4,6 4,6
B05 Kleedruimte 55,9 55,9
B06 Werkkast 7,1 2,1 9,2
C Keukens
C02 Pantry 5,7 3,7 9,3
E Opslagruimten
E02 Berging 159,4 14,1 173,5
E05 Afval 8,1 8,1
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 11,0 54,6 65,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 14,2 14,2 28,3
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 34,7 34,7
G05 Recreatieruimte 66,6 66,6
H Technische ruimten
H02 Installatieruimte 10,6 10,1 20,7
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 1,9 5,6 7,4
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 232,6 287,9 520,4
L02 Speellokaal 66,7 66,7
L03 Crèche 70,9 70,9
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 53,4 53,4
P Verkoop- en expositieruimten
P03 Informatieruimte 17,4 17,4


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Extra projectfoto
Extra projectfoto
Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E02 Berging
E05 Afval
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
G05 Recreatieruimte
H02 Installatieruimte
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L03 Crèche
L04 Bibliotheek / documentatieruimte
P03 Informatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.