College voor praktijkonderwijs te Oldenzaal

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Aan de rand van Oldenzaal is de nieuwe vmbo-praktijkschool van het Twents Carmelcollege gerealiseerd. Een school voor 150 leerlingen, docenten en staf, met een uitloop naar 180 leerlingen.
Het gebouw heeft een L-vormig plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen. Door de entree, zich in de oksel van de twee vleugels, kom je in een vide die dienst doet als kantine.
In de linkervleugel zijn op de begane grond de praktijkruimten en op de bovenverdieping de theorielokalen. De praktijkruimten zijn onderverdeeld in twee ‘pleinen’, omzoomd met kleinere werkplaatsen en opslagruimtes. Eén techniekplein voor hout- en metaalbewerking, met instructieruimtes e.d. En een verzorgingsplein voor textiele werkvorming en verzorgings- en huishoudkunde met extra ruimtes, zoals een was- en droogruimte. De werkruimtes zijn van het plein gescheiden door houten wanden met glas.
Op de verdieping van deze vleugel bevinden zich aan de ene kant van de gang zeven leslokalen, en aan de andere zijde een spreekkamer, logopedieruimte, mediatheek en magazijn. De lokalen en de overige ruimtes aan deze gang lopen door tot in het schuine dak. Alleen in de gang zelf is een verlaagd plafond aangebracht, waarachter zich de leidingen en installaties bevinden.
De rechtervleugel bevat een sportzaal over beide bouwlagen, die door een vouwwand van de rest van de school te scheiden is. Een daklicht zorgt voor extra licht in de zaal. Aan de voorzijde zijn de kleedruimten, douches en sanitaire ruimten. Op een deel van de bovenverdieping, aan de voorzijde, bevinden zich onder een lessenaarsdak de kamers van de directeur, de adjunct-directeur en de administratie. Boven de hoofdingang is de personeelsruimte gevestigd, welke uitzicht biedt op het schoolplein. De school heeft een lage-temperatuur vloerverwarming, m.u.v. de sportzaal. De investering in dit type verwarming is hoger dan voor de traditionele verwarmingselementen, maar op langere termijn (stijging energieprijzen) waarschijnlijk een juiste keuze.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Stichting Carmel College te Hengelo

Architect: Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten te Hengelo

Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf J.A. Droste BV te Hengelo

 

Peildatum originele kosten: oktober 2005

Start uitvoering: maart 2006

Oplevering: januari 2007

Bouwtijd: 190 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 11.935 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,00


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.663 m2
Maximale hoogte 9,50 m Dakoppervlakte 1.643 m2
Terrein Dakopeningen 20 m2
Terreinoppervlakte 8.683 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 2.025 m2 Gevelomtrek 242 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 6.658 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.632 m2
Oppervlakteverharding 4.459 m2 Buitenwanden 1.190 m2
Aantal parkeerplaatsen 18 stuks Buitenwandopeningen 442 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.694 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.616 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.460 m2 Binnenwanden 1.230 m2
Installatieoppervlakte 26 m2 Binnenwandopeningen 386 m2
Verkeersoppervlakte 420 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.014 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 52 m
Tarra-oppervlakte 234 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.467 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 11.935 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 255 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 560 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 1.287 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.596 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 998 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.663 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 2.594 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.935 / 2.694 = 4,43
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.460 / 2.694 = 0,91
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 234 / 2.694 = 0,09
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.467 / 2.694 = 0,92
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.014 / 2.694 = 0,75
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.025 / 2.694 = 0,75
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.632 / 2.694 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.663 / 2.694 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.295 / 2.694 = 1,22
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.616 / 2.694 = 0,60
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 2.025 / 2.014 = 1,01
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 2.694 / 2.014 = 1,34
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.632 / 2.014 = 0,81
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.663 / 2.014 = 0,83
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.295 / 2.014 = 1,64
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.616 / 2.014 = 0,80
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 2.025 / 2.467 = 0,82
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 2.694 / 2.467 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.632 / 2.467 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.663 / 2.467 = 0,67
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.295 / 2.467 = 1,34
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.616 / 2.467 = 0,66


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 4,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 17,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 20,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 10,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 4,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 66,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 14,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,9 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 30,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 4,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 31,1 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 16,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 14,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 66,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 16,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totale directe bouwkosten 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.025 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 100 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 2.025 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 4,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 560 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.287 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.496 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 998 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.643 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.694 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.643 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 20 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.643 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.190 9,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 442 10,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.190 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 20,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 356 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 386 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.476 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.596 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 998 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 52 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.057 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 2.694 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.694 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.694 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.694 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.694 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.694 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.694 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 14,3 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.694 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.694 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.694 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.694 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 14,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 30,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.694 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.694 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.694 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.694 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 112,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput. Gesloten grondbalans. Overtollige grond is verdeeld over terrein
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer op zand, dikte 150 mm
(16) Funderingsconstructies Funderingsstroken, -poeren en -stiepen van diverse afmetingen, traditionele bekisting. Kalkzandsteen funderingsmetselwerk. Prefab liftput, wanddikte 200 mm
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen kalkzandsteenlijmelementen E150
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenlijmelementen E100, E120, E150 en E214. Vebo lateien t.p.v. binnenwandopeningen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloeren, dikte 200 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloeren, dikte totale vloer 240 mm. Houten balklaag t.p.v. zoldertje
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloeren, dikte totale vloer 240 mm. Geprofileerde staalplaten met canalurevulling t.p.v. hellende daken
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, geverfd. Met beton gevulde stalen kolommen. Brandwerende bekleding staalconstructie, wbdbo 60 minuten
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakplaten Unilin, type Uniplex. Aluminium en zinken afdekkappen
(37) Dakopeningen Aluminium daklichtkozijnen
(47) Dakafwerkingen PE folie, dikte 0,25 mm. EPS isolatie, dikte 150 mm, Rc = 3,5 m2.K/W op betondak. Kunststof EPDM dakbedekking. Steenwolisolatie, dikte 150 mm, Rc = 3,5 m2.K/W op staaldak. Felsplaatbedekking t.p.v. hellende daken
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelstenen waalformaat, kleuren wit en paars-rood. Voegwerk glad terugliggend. Stalen geveldragers en metselwerkondersteuningen. HSB buitenwand t.p.v. buitenberging
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen, 4 houten buitenkozijnen. Schilderwerk kozijnen. Werzalit vensterbanken. Uitvalschermen met motorbediening als zonwering
(41) Buitenwandafwerkingen Diverse aftimmeringen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Binnenwanden van metal stud
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen. Holonite dorpels onder binnendeuren. Schilderwerk kozijnen. Houten binnendeuren 30 min. en 60 min. wbdbo. Rolluiken t.p.v. spoelkeuken en centrale ruimte
(42) Binnenwandafwerkingen Pleisterwerk 3 mm behangklaar. Wandtegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik en matomranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Gehechte morteldekvloeren. Schoonloopmat t.p.v. entree. Vloertegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten en kleedruimten. Sportvloer t.p.v. sporthal. Linoleum in overige ruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Morteldekvloeren op isolatie. Vloertegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten. Zachte vloerbedekking t.p.v. administratieve ruimten. Linoleum in overige ruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Betonnen trap. Stalen trap met bomen. Rechte steektrap met verdiepingsbordes
(34) Balustrades en leuningen Balustrade op borstwering en langs vrije zijde vide
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Spuitpleisterwerk t.p.v. betonplafonds. Rockfon inlegpanelen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarmingsinstallaties
(52) Afvoeren Dakgoten en dakgootbekleding. Hemelwaterafvoeren. Riolering
(53) Water Waterinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties
(54) Gassen Gasinstallatie en persluchtinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Koelinstallaties
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeltechniek
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties. Centrale elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichting- en noodverlichtinginstallatie. Armaturen in alle ruimten. Terreinverlichting
(64) Communicatie Belinstallatie. Data- en telefoonnetwerk. UTP-bekabeling
(65) Beveiliging Ontruiming- en brandmeldinstallatie. Inbraakinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie, 2 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Garderobekasten. Zitmeubels
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukeninrichting
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 420 17,1
B Sanitaire ruimten 188 7,6
C Keukens 86 3,5
D Restauratieve ruimten 34 1,4
E Opslagruimten 219 8,9
F Administratieve ruimten 82 3,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 227 9,2
H Technische ruimten 26 1,1
J Technische werkruimten 31 1,2
K Verblijfs- en slaapruimten 10 0,4
L Educatieve ruimten 834 33,9
N (Para)medische behandelruimten 14 0,6
P Verkoop- en expositieruimten 15 0,6
Q Sportruimten 262 10,7
X Diverse onbenoembare ruimten 11 0,4
Totaal 2.460 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingBergingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 14,5 14,5
A03 Gang, overloop 166,2 142,1 308,3
A04 Garderobe 68,9 68,9
A05 Trap 14,0 7,7 21,7
A06 Lift 3,2 3,7 6,9
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 24,5 24,1 48,6
B02 Doucheruimte 22,4 22,4
B04 Was- en toiletruimte 34,8 8,7 43,5
B05 Kleedruimte 64,4 64,4
B06 Werkkast 6,5 2,4 8,8
C Keukens C01 Keuken 14,3 14,3
C03 Grootkeuken 57,6 57,6
C04 Spoel-/afwaskeuken 13,9 13,9
D Restauratieve ruimten D01 Eetzaal 34,3 34,3
E Opslagruimten E02 Berging 63,5 2,5 66,0
E03 Magazijn 77,1 34,3 41,7 153,1
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 76,2 76,2
F02 Automatiseringsruimte 5,9 5,9
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 32,7 32,7
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 45,5 45,5
G09 Aula 148,7 148,7
H Technische ruimten H01 Meterkast 1,5 1,5
H02 Installatieruimte 3,6 12,3 15,9
H04 Liftschacht 3,9 3,9 7,9
H05 Leidingschacht 0,9 0,9
J Technische werkruimten J01 Werkplaats 13,3 13,3
J02 Reproruimte 17,3 17,3
K Verblijfs- en slaapruimten K02 Slaapkamer 9,9 9,9
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 351,3 361,7 42,3 755,4
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 78,8 78,8
N (Para)medische behandelruimten N01 Behandelruimte 14,4 14,4
P Verkoop- en expositieruimten P01 Verkoopruimte 15,2 15,2
Q Sportruimten Q01 Sportzaal 262,3 262,3
X Diverse onbenoembare ruimten X01 Onbenoemde ruimte 11,0 11,0


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Extra projectfoto
Begane
 grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede AA
Doorsnede BB
Doorsnede CC

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C03 Grootkeuken
C04 Spoel-/afwaskeuken
D01 Eetzaal
E02 Berging
E03 Magazijn
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
G09 Aula
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht
J01 Werkplaats
J02 Reproruimte
K02 Slaapkamer
L01 Leslokaal
L04 Bibliotheek / documentatieruimte
N01 Behandelruimte
P01 Verkoopruimte
Q01 Sportzaal
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.