De Klinkenberg te Ede

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het complex is gelegen aan een Amsterdamseweg in Ede en grenst aan de achtertuinen van een woonwijk. Het omvat vier gebouwen rond een binnentuin. Doorgangen verbinden de binnentuin met de omliggende tuinen.

Het complex omvat 120 appartementen en ondersteunende ruimten voor dementerenden. Vilentes zorgconcept is gebaseerd op woongroepen van 10 bewoners waarbij iedere bewoner een tweekamerappartement heeft met eigen sanitair. De woongroep voorziet in een buurtkamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 De grootte van de individuele zorgappartementen is zodanig bepaald dat ze in de toekomst geschakeld kunnen worden tot ruime woonappartementen. Het geeft Vilente de mogelijkheid toekomstbestendig te bouwen indien ingrijpende wijzigingen in de zorgsector daartoe aanleiding geeft.

De inschrijfbegroting(en) van de installateur(s) is (zijn) niet vrijgegeven voor publicatie. Om de kosten van de bouwkundige werken en de overhead van de bouwkundig aannemer in perspectief te plaatsen is voor de werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties de opgave van de installatie-adviseur opgenomen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: BuroP | kostenadvies

Opdrachtgever: Stichting Vilente te Ede

Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw te Arnhem

Hoofdaannemer: Aan de Stegge te Goor

 

Peildatum originele kosten: december 2016

Start uitvoering: februari 2017

Oplevering: mei 2018

Bouwtijd: 13 maanden

Aanbestedingsvorm: openbaar

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 36.600 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 5,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,95


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 3.996 m2
Maximale hoogte 15,25 m Dakoppervlakte 3.961 m2
Terrein Dakopeningen 36 m2
Terreinoppervlakte 3.455 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 3.303 m2 Gevelomtrek 532 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 152 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 7.149 m2
Oppervlakteverharding 152 m2 Buitenwanden 5.458 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 1.691 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 12.732 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 14.291 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 10.735 m2 Binnenwanden 12.068 m2
Installatieoppervlakte 665 m2 Binnenwandopeningen 2.223 m2
Verkeersoppervlakte 2.726 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 6.368 m2 Trappen en hellingen 29 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 976 m2 Balustrades en leuningen 762 m
Tarra-oppervlakte 1.997 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 11.156 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 36.600 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 3.341 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 3.309 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 3.020 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 10.285 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.960 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 12.732 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 36.600 / 12.732 = 2,87
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.735 / 12.732 = 0,84
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.997 / 12.732 = 0,16
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.156 / 12.732 = 0,88
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.368 / 12.732 = 0,50
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.303 / 12.732 = 0,26
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.149 / 12.732 = 0,56
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.996 / 12.732 = 0,31
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.145 / 12.732 = 0,88
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 14.291 / 12.732 = 1,12
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 3.303 / 6.368 = 0,52
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 12.732 / 6.368 = 2,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 7.149 / 6.368 = 1,12
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.996 / 6.368 = 0,63
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 11.145 / 6.368 = 1,75
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 14.291 / 6.368 = 2,24
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 3.303 / 11.156 = 0,30
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 12.732 / 11.156 = 1,14
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 7.149 / 11.156 = 0,64
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.996 / 11.156 = 0,36
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 11.145 / 11.156 = 1,00
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 14.291 / 11.156 = 1,28


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 2,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 13,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 1,3 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 15,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 19,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 59,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 14,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,5 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 37,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 28,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 17,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 11,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 59,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 16,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 3.303 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 53 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 3.303 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 3.303 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 1,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 3.341 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 3.309 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 3.020 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 10.285 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.960 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 12.732 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 13,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 3.996 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 36 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 3.961 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 1,2 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 5.458 8,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.691 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 5.458 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 14,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 8.792 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 2.223 7,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 29.659 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 18,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 315 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 7 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 15 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 3.073 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 10.600 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,0 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 29 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 762 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 9.118 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 57,7 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 12.732 22,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 12.732 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 22,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 12.732 15,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 15,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 4 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 39,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 12.732 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 12.732 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 152 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 115,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen ten behoeve van de funderingen, niet-vrijdragende vloeren en liftputten. Bodemafsluiting 100 mm schoonzand in de kruipruimten
(13) Vloeren op grondslag Liftputten van in het werk gestort gewapend beton, wanddikte 350 mm en vloerdikte 300 mm
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken hoogte 700 mm, in het werk gestort met traditionele en EPS-bekisting. Funderingspoeren, in het werk gestort hoogte 270 mm
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, lengte circa 5,5 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenlijmelementen, dikte 150, 214 en 300 mm, voorzien van vertinlaag. Licht hellende gevel uitgevoerd in houtskeletbouw en sandwichplaten
(22) Binnenwanden (constructief) Stabiliteitskernen uitgevoerd in (prefab) beton. Overige dragende binnenwanden in kalkzandsteen, dikte 150, 214 en 300 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Voorgespannen geïsoleerde kanaalplaatvloeren
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bekistingsplaatvloeren in diverse dikten
(27) Daken (constructief) Kapconstructie bestaande uit houten spanten, balken en liggers
Platte daken: tussendelen uitgevoerd in bekistingsplaatvloer in diverse dikten. Prefab betonnen plaatvloer ter plaatse van de liftschachten en de laagspanningsruimte(n)
Licht hellend dak t.p.v. de installatieruimten uitgevoerd in stalen sandwich panelen met trapezium profiel buitenplaat. Vlakke daken t.p.v. installaties uitgevoerd in stalen dakplaat
(28) Hoofddraagconstructies Diverse staalwerk in gevel en dak, metalen hulpconstructies
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten geïsoleerde dakopstanden met aluminium dakrandprofielen. Gootbodem kilgoten
(37) Dakopeningen Enkele en dubbele dakvensters met van binnenuit elektrisch bedienbare zonwering
(47) Dakafwerkingen Platte daken afgewerkt met bitumineuze dakbedekking op afschotisolatie (steenwol en EPS).
Hellende daken uitgevoerd in sandwichelementen, de kosten hiervan zijn opgenomen onder 2B(28)
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Verticale gevels uitgevoerd in metselwerk met spouwisolatie. Licht hellende gevels afgewerkt met gevelpannen
Gevels ter plaatse van de dakkapellen afgewerkt met cementgebonden vlakke paneelebekleding. Gevels ter plaatse van de tussenleden afgewerkt met profielstroken bekleding
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen, ramen en deuren (geschilderd). Hoofdentrees voorzien van schuifdeurautomaten. Kozijnen plaatselijk voorzien van aluminium zetwerken. Kunststenen vensterbanken
Buitenwandenopeningen voorzien van uitvalzonneschermen en screens
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelbelettering
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal studwanden, dikte 100, 125, 205, 243 en 360 mm, incl. achterhout
(32) Binnenwandopeningen Algemene ruimten voorzien van (brandwerende) houten binnenkozijnen en -deuren
De badkamers in de appartementen zijn uitgevoerd met een stalen binnendeurkozijn met stompe binnendeur voorzien van dekfineer.
De toegang tot de slaapkamer is uitgevoerd als stalen schuifdeurkozijn met handbediende schuifdeur met HPL afwerking (in de wand schuivend)
(42) Binnenwandafwerkingen Metselwerk voorzetwanden ter plaatse van de tussendelen. Wit pleisterwerk op kalkzandsteen en betonwanden. Wanden voorzien van sauswerk, plaatselijk voorzien van (sier)behang.
Sanitaire ruimten afgewerkt met wandtegels
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab betonnen balkonvloeren
(33)a Vloeropeningen, begane grond Metalen vloerluiken 800 x 600 mm
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Glazen vloeropeningen in de prefab betonnen balkonvloeren
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Gietmorteldekvloeren op isolatie (ter plaatse van de badkamers zonder isolatie)
Het gebouw is grotendeels afgewerkt met PVC vloerbedekking, plaatselijk kunstharsgebonden PU-gietvloeren (o.a. sanitaire ruimten). Schoonloopmatten t.p.v. de entrees
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Gietmorteldekvloeren op isolatie (ter plaatse van de badkamers zonder isolatie)
Het gebouw is grotendeels afgewerkt met PVC vloerbedekking, plaatselijk kunstharsgebonden PU-gietvloeren (o.a. sanitaire ruimten). Schoonloopmatten t.p.v. de entrees
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betonnen trappen en bordessen
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustraden, trap-, bordes-, balkon- en videhekken. Houten muurleuningen t.p.v. trappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Het gebouw is grotendeels uitgevoerd met spuitwerkplafonds. Plaatselijk (o.a. sanitaire ruimten) is een (akoestisch) systeemplafond toegepast
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Om inzicht te krijgen in de verhouding van de kosten van bouwkundige werken en installaties zijn hier de kosten van de werktuigbouwkundige installaties en sanitair opgenomen
Omdat de inschrijfbegroting van de installateur niet is vrijgegeven is de opgave van de installatie-adviseur opgenomen
(52) Afvoeren Buitenriolering, dakgoten en hemelwaterafvoeren
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Om inzicht te krijgen in de verhouding van de kosten van bouwkundige werken en installaties zijn hier de kosten van de elektrotechnische installaties opgenomen
Omdat de inschrijfbegroting van de installateur niet is vrijgegeven is de opgave van de installatie-adviseur opgenomen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Om inzicht te krijgen in de verhouding van de kosten van bouwkundige werken en installaties zijn hier de kosten van de elektrotechnische installaties opgenomen
Omdat de inschrijfbegroting van de installateur niet is vrijgegeven is door de opsteller van deze analyse een inschatting gedaan
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukens en pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Staande en hangende kasten
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Prefab fietsen- en trafostation. Prefab linnen berging
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e en 2e verdieping
3e verdieping
4e verdieping
Doorsnede
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Doorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.