Gemeentehuis met politiebureau en bibliotheek te Goor

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In de gemeente Hof van Twente, in 2001 ontstaan uit een gemeentelijke herindeling, is in de kern Goor een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Het gebouw, waaraan gekoppeld een nieuwe openbare bibliotheek en een nieuw politiebureau, staat aan de rand van het centraal gelegen evenemententerrein. Het gebouw is het resultaat van herindeling, waardoor diverse bouwplannen gekoppeld konden worden.
Het gebouw bestaat uit een langwerpig blok waarvan de voorzijde naar binnen gebogen is. Aan de achterzijde steekt er een bouwdeel uit. Er loopt een straat door het gemeentehuis die het plein verbindt met het winkelgebied.
Het politiebureau, gebruiker van het uitstekende bouwdeel, bestaat uit twee bouwlagen en sluit aan op de bestaande bebouwing. Het gemeentehuis zelf bestaat uit vier lagen. Aan de pleinzijde is de ingang van de publiekshal en de bibliotheek gesitueerd. De gevel is van glas en biedt een doorkijk in het gebouw. Hoewel de pleinzijde van het gebouw als voorzijde wordt gezien, heeft het gebouw niet een als zodanig ervaren achterzijde. Daar zit immers de ingang van het politiebureau. De ambtenarenkamers bevinden zich op de twee bovenste bouwlagen. Teneinde een opdeling van groepen medewerkers binnen het gemeentehuis te voorkomen is gekozen voor een lange gang die in een U-vorm om de kern van het gebouw ligt. De U-vorm heeft een lengte van 80 m waardoor alle sectoren makkelijker bij elkaar gezet kunnen worden.
Bibliotheek en politiebureau liggen elk aan een uiteinde van een overdekte straat die door het gemeentehuis loopt en aansluit op het winkelgebied. Beide deelgebouwen hebben voor eigen gebruik een lange, ondiepe etalage gekregen.
In vergelijking met een afzonderlijk gebouw voor elk van de functies scheelt het in totaal een paar honderd vierkante meter door de deelgebouwen - en dus ook de functies- in elkaar te schuiven.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente te Goor

Architect: Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson b.v. te Deventer

Hoofdaannemer: Aan de Stegge b.v. te Goor

 

Peildatum originele kosten: januari 2004

Start uitvoering: juni 2004

Oplevering: april 2006

Bouwtijd: 315 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 46.441 m3

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,85


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 3.935 m2
Maximale hoogte 18,00 m Dakoppervlakte 3.555 m2
Terrein Dakopeningen 380 m2
Terreinoppervlakte 6.605 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 3.403 m2 Gevelomtrek 527 m
Onbebouwde oppervlakte 3.202 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 6.156 m2
Oppervlakteverharding 2.793 m2 Buitenwanden 2.881 m2
Aantal parkeerplaatsen 11 stuks Buitenwandopeningen 3.275 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 12.145 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 10.532 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 10.466 m2 Binnenwanden 6.836 m2
Installatieoppervlakte 343 m2 Binnenwandopeningen 3.696 m2
Verkeersoppervlakte 3.083 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 7.040 m2 Trappen en hellingen 22 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 255 m
Tarra-oppervlakte 1.679 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 10.608 m2 Klimaatinstallaties (koeling) 293 kW
Bruto-inhoud 46.441 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 588 kW
Skelet Warmtepomp 146 kW
Buitenwanden (constructief) 6.156 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 10.532 m2 Vloerverwarming 7.000 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 3.162 m2 Warmtelichamen 300 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 7.879 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.935 m2 Liften 2 stuks
Hoofddraagconstructie 12.145 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 46.441 / 12.145 = 3,82
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.466 / 12.145 = 0,86
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.679 / 12.145 = 0,14
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.608 / 12.145 = 0,87
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.040 / 12.145 = 0,58
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.403 / 12.145 = 0,28
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.156 / 12.145 = 0,51
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.935 / 12.145 = 0,32
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.091 / 12.145 = 0,83
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.532 / 12.145 = 0,87
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 3.403 / 7.040 = 0,48
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 12.145 / 7.040 = 1,73
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 6.156 / 7.040 = 0,87
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 3.935 / 7.040 = 0,56
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 10.091 / 7.040 = 1,43
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 10.532 / 7.040 = 1,50
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 3.403 / 10.608 = 0,32
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 12.145 / 10.608 = 1,14
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 6.156 / 10.608 = 0,58
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 3.935 / 10.608 = 0,37
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 10.091 / 10.608 = 0,95
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 10.532 / 10.608 = 0,99


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 22,7 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 4,0 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 17,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 13,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 69,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 12,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 30,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 29,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 21,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 13,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 69,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 100,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 3.403 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 1.231 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 3.403 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 3.403 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 6.156 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 10.532 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 3.162 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 7.879 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.935 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 12.145 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 22,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 3.935 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 380 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 3.555 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.881 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 3.275 12,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.881 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 17,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 3.168 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 3.696 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 30.281 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 4.393 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 7.879 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stk 22 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 255 0,02 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stk
Totaal trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 10.821 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 69,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 12.145 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 12.145 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 12.145 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 12.145 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 12.145 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 12.145 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 12.145 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 12.145 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 12.145 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 12.145 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 12.145 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 12.145 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 12.145 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 12,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stk 2 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 30,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 12.145 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 12.145 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 3.202 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 4,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 110,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond
(13) Vloeren op grondslag In het werk gestorte keldervloer en liftputvloer, dikte 250 mm
(16) Funderingsconstructies In het werk gestorte kelderwanden, dikte 300 mm en 400 mm
In het werk gestorte balkenfunderingen en poeren, PS-bekisting en traditionele bekisting
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, diameter 450 mm, lengte tot 15,90 m. Stalen buispalen, diameter 219 mm, lengte 5,00 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenlijmelementen, type E100, E150 en E214
Prefab betonnen buitenwanden en binnenspouwbladen, kleurtoeslag kleur wit
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenlijmelementen, type E100 en E150
Prefab betonnen binnenwanden, kleurtoeslag kleur wit
In het werk gestorte borstwering bij bibliotheek, dikte 250 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) In het werk gestorte betonvloer, in traforuimte dikte 150 mm, overige ruimte dikte 300 mm
Kanaalplaatvloer A260, druklaag dikte 90 mm. Breedplaatvloer dikte 300 mm als kelderdek
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer A260, druklaag dikte 90 mm. Breedplaatvloer dikte 300 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer A260, druklaag dikte 90 mm. Breedplaatvloer dikte 260 mm
(28) Hoofddraagconstructies Prefab betonnen kolommen, balken en consoles, kleurtoeslag kleur wit, hoofddraagconstructie
Gelamineerde kolommen achter vliesgevel gemeentehuis
Staalconstructie t.b.v. vliesgevels, glasdak, luifel en loopbruggen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakranden van 18 mm en 25 mm WBP multiplex
(37) Dakopeningen Zelfdragend glazen daksysteem op gemeentehuis. Daklichtkoepel op bibliotheek
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking met dakgrind
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk halfsteensverband, waalformaat, kleur roodbruin, fabrikaat Aberson
Voegwerk in gevelmetselwerk 5 mm verdiept. Stalen muurafdekprofielen
Spouwisolatie bij metselwerk Mupan Plus, overig diverse merken: Seltaan, Kooltherm K8, Wallmate WB-SL
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen, gepoedercoat. Vensterbanken van steensoort Dolomiet
Luxaflex aluminium lamellen als zonwering
(41) Buitenwandafwerkingen Aluminium gevelbeplating bij bibliotheek
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud systeemwanden, MS 100 en MS 125, incl. sauswerk. Interwand demontabele systeemwanden
(32) Binnenwandopeningen Meranti binnenkozijnen. Promatkozijnen met structuurglas
Brandwerende binnenkozijnen in staal. Binnendorpels van hardsteen
(42) Binnenwandafwerkingen Voorzetwanden geluidsabsorberende voorzieningen Bruynzeel type Topperfo M16-16-8
Isolatie geluidsabsorberende voorzieningen Rockwool Bouwplaat 201, dikte 70 mm
Blauwpleisterwerk met sauswerk op binnenmetselwerk en kalkzandsteen. Wandtegels in sanitaire ruimtes
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Metalen vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Anhydrietvloer GD-Z, GD 30, dikte 60 mm. Vloertegels in sanitaire ruimtes
Zachte vloerbedekking en marmoleum. Storax RVS plinten
Kunststof decovloer in hal gemeentehuis en politie
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Anhydrietvloer GD-Z, GD 30, dikte 60 mm. Vloertegels in sanitaire ruimtes
Zachte vloerbedekking en marmoleum. Storax RVS plinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Steektrappen en bordessen van prefab beton inclusief kleurtoeslag kleur wit, schoonwerk
Stalen steektrappen in vluchttrappenhuis
(34) Balustrades en leuningen Spijlenhek balustrades op betonnen trappen. Paneelhek balustrades op loopbruggen en galerijen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Sierpleisterwerk op buitenplafond, fabrikaat Iston type Sto-Verotec
Panelenplafonds type Rockfon Dekor, Rockfon Sonar, Rigips Rigitone en Tectum Tonico
Rasterplafonds type Nordfil Gridal. Sauswerk op Rigitone plafond. Spuitpleisterwerk op binnenplafonds
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmtepomp aangevuld met twee verwarmingsketels
(52) Afvoeren Gescheiden afvoeren van riolering en hemelwater. Hemelwater volgens het UV-systeem
(53) Water Leidingwerk uitgevoerd in koper. Drukverhogingsinstallatie, getrapt en toerengeregeld
Warmwaterbereiding door middel van electrische boilers
(54) Gassen Aardgasinstallatie ten behoeve van voeding verwarmingsketels
(55) Koude-opwekking en -distributie Warmtepomp aangevuld met een koelmachine
Betonkernactivering én vloerkoeling op begane grond. Klimaatpanelen
(56) Warmtedistributie Betonkernactivering én vloerverwarming op begane grond. Klimaatpanelen
(57) Luchtbehandeling Hybrideventilatie aan gevelzijdige ruimten. Mechanische ventilatie ten behoeve van inpandige ruimten
Toepassing van warmteterugwinning uit centrale afvoerlucht
(58) Regeling klimaat en sanitair Klimaatregelsysteem op LON-bus systeem
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Twee trafo's van 630 KVA. Centrale no-breakvoorziening van 40 kVA
(62) Krachtstroom Aansluiting 400 kV
(63) Verlichting Hoogfrequentverlichting. Daglichtregeling. Bewegingsschakeling. Veegschakeling
(64) Communicatie Bekabeling CAT 6. Voice over IP (VOIP). Audio-visuele installaties ten behoeve van de raadzaal
(65) Beveiliging Ontruimingsinstallatie. Inbraakbeveiliging en diefstaldetectiepoorten
Toegangscontrole op basis van proximity card. Toegangscontrole met intercom
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Lichtschakelsysteem gecombineerd met klimaatregelsysteem op LON-bus systeem
Touchscreenbediening bij receptiebalies
3C Lift en transport
(66) Transport Twee liften van kelder tot en met derde etage
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Uitleenbalie ter plaatse van bibliotheek. Balie receptie voor politie en gemeentehuis
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblokken in de koffieruimtes
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Waterbesparende sanitaire installaties
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90)1 Grondvoorzieningen Geen element
(90)2 Opstallen Rijwielhekken in kelder fietsenstalling
(90)3 Omheiningen Hekwerken en schuifpoorten, fabrikaat Ruigrok
(90)4 Terreinafwerkingen Bestrating van betontegels, 400 x 600 x 60 mm en 300 x 300 x 45 mm
(90)5 Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90)6 Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90)7 Terreininrichtingen, standaard Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 3.083 29,5
B Sanitaire ruimten 247 2,4
C Keukens 21 0,2
D Restauratieve ruimten 85 0,8
E Opslagruimten 695 6,6
F Administratieve ruimten 3.578 34,2
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 873 8,3
H Technische ruimten 343 3,3
J Technische werkruimten 41 0,4
K Verblijfs- en slaapruimten 16 0,1
L Educatieve ruimten 1.027 9,8
P Verkoop- en expositieruimten 391 3,7
Q Sportruimten 68 0,7
Totaal 10.466 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
KelderBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 66,9 66,9
A02 Hal 39,4 593,1 632,5
A03 Gang, overloop 119,6 201,1 345,0 505,6 398,9 1.570,1
A04 Garderobe 20,7 20,7
A05 Trap 48,5 147,8 147,9 80,6 72,4 497,1
A06 Lift 3,9 7,5 7,5 8,0 8,2 35,1
A21 Galerij 62,0 60,8 137,5 260,3
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 1,3 53,7 38,0 32,5 30,3 155,8
B02 Doucheruimte 3,2 2,9 6,1
B05 Kleedruimte 37,7 4,9 41,2 83,8
B06 Werkkast 1,2 1,2
C Keukens C02 Pantry 20,7 20,7
D Restauratieve ruimten D01 Eetzaal 84,7 84,7
E Opslagruimten E01 Archief 315,5 10,8 326,3
E02 Berging 36,4 28,0 10,4 28,7 6,4 109,9
E03 Magazijn 13,1 24,9 24,5 35,4 97,8
E04 Stalling/parkeerruimte 129,7 129,7
E05 Afval 27,4 27,4
E07 Kluis 4,4 4,4
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 9,6 562,0 785,3 1.072,6 1.053,6 3.483,1
F02 Automatiseringsruimte 69,9 69,9
F04 Receptie 25,3 25,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 297,2 197,9 197,8 27,4 720,3
G02 Wachtruimte 7,6 19,6 27,2
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 2,2 80,7 26,7 16,2 125,7
H Technische ruimten H02 Installatieruimte 87,9 72,4 6,5 104,4 271,1
H05 Leidingschacht 7,4 14,0 16,8 16,9 16,2 71,4
J Technische werkruimten J02 Reproruimte 2,2 2,1 36,5 40,8
K Verblijfs- en slaapruimten K03 Zit-/slaapkamer 15,5 15,5
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 120,4 22,1 142,5
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 413,6 470,6 884,2
P Verkoop- en expositieruimten P01 Verkoopruimte 258,8 131,8 390,6
Q Sportruimten Q04 Tribune 68,1 68,1


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Extra projectfoto
Kelder
Begene grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevels
Achtergevel
Linkerzijgevels
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A21 Galerij
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
D01 Eetzaal
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
E04 Stalling/parkeerruimte
E05 Afval
E07 Kluis
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
F04 Receptie
G01 Overlegruimte
G02 Wachtruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
J02 Reproruimte
K03 Zit-/slaapkamer
L01 Leslokaal
L04 Bibliotheek/documentatieruimte
P01 Verkoopruimte
Q04 Tribune


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.