Gereformeerde kerk te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De kerk is in de vinex-locatie van Zwolle, wijk Stadshagen, gelegen op een terrein dat aan twee zijden wordt begrensd door water. De kerk is onderdeel van een project bestaande uit twee woongebouwen en de kerk. De gereformeerde kerk 'Vrijgemaakt Zwolle-West' heeft zich bij de bouwplannen aangesloten. De stijl van de architecten sprak de bouwcommissie aan en vooral het gebruik van natuurlijke materialen. Deze gebouwen zijn in een keer aanbesteed. 

Het kerkgebouw heeft een zaal met zitruimte voor 600 personen, uit te breiden tot maximaal 750 plaatsen. Daaromheen zijn een aantal ruimten met bijbehorende functies te vinden, zoals de consistorie en een ruimte voor de jeugd. Boven het liturgisch centrum van het kerkgebouw uit rijst een open houten toren, opgetrokken uit houten stammen welke een daklicht omkransen. De verlichting in de kerk schijnt 's avonds via het daklicht in de toren.

De kenmerkende vorm van de ontwerpen van het architectenbureau zijn duidelijk te herkennen. De gevels zijn geheel opgetrokken in baksteen, afgewerkt met verschillende kleuren voegwerk. Binnen is bijna overal kalkzandsteen toegepast. De hoofddraagconstructie is een staalskelet. De kerk heeft een sobere afwerking maar de vormen en de kleuren maken het tot een bijzonder gebouw. 

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Zwolle

Architect: Alberts, Van Huut en Partners te Amsterdam

Hoofdaannemer: Ballast Nedam te Arnhem

 

Peildatum originele kosten: januari 2004

Start uitvoering: november 2004

Oplevering: december 2005

Bouwtijd: 200 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 9.100 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,90


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuk Dakoppervlakte, bruto 1.571 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.563 m2
Terreinoppervlakte m2 Dakopeningen 8 m2
Bebouwde oppervlakte 1.415 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte m2 Gevelomtrek 225 m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.053 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 875 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 178 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.415 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.308 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 774 m2
Installatieoppervlakte 4 m2 Binnenwanden 631 m2
Verkeersoppervlakte 100 m2 Binnenwandopeningen 143 m2
Nuttige oppervlakte 1.204 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen stuks
Tarra-oppervlakte 107 m2 Balustrades en leuningen m
Gebruiksoppervlakte 1.308 m2 Installaties
Bruto-inhoud 9.100 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 130 kW
Buitenwanden (constructief) m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 1.415 m2 Vloerverwarming 832 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Warmtelichamen 25 stuks
Dakvloeren (constructief) 1.571 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 1.415 m2 Liften stuk


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.100 / 1.415 = 6,43
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.308 / 1.415 = 0,92
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 107 / 1.415 = 0,08
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.308 / 1.415 = 0,92
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.204 / 1.415 = 0,85
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.415 / 1.415 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.053 / 1.415 = 0,74
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.571 / 1.415 = 1,11
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.624 / 1.415 = 1,85
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 774 / 1.415 = 0,55
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 1.415 / 1.204 = 1,18
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.415 / 1.204 = 1,18
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.053 / 1.204 = 0,87
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.571 / 1.204 = 1,30
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 2.624 / 1.204 = 2,18
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 774 / 1.204 = 0,64
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 1.415 / 1.308 = 1,08
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.415 / 1.308 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.053 / 1.308 = 0,81
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.571 / 1.308 = 1,20
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 2.624 / 1.308 = 2,01
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 774 / 1.308 = 0,59


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 4,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 18,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 20,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 21,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 12,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 4,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 84,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 6,1 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 14,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 42,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 14,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 23,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 84,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 6,1 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totale directe bouwkosten 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.415 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.415 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.415 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.415 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 1.571 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.415 11,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.571 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 8 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.563 11,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 20,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 363 14,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 230 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 21,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 177 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 151 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 717 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 511 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 479 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 4,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 790 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 84,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 990 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 990 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 990 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 990 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 990 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 990 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 5,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 990 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 990 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 6,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 12,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 990 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 97,8 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 97,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 12,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 120,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies In het werk gestorte funderingsbalken
(17) Paalfunderingen 129 prefab betonpalen, vierkant 290 mm, lengte 3,00 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer en ribbenvloer Rc = 3,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Stalen dakplaten, t.p.v. kerkzaal geperforeerd
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, waar nodig brandwerend bekleed
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse dakopstanden
Timmerwerk dakgoten: regelwerk, multiplex resp. Multipaint betimmering
Kerktoren van boomstammen verbonden met metalen frame
(37) Dakopeningen Daklicht in nok van de kerk: gelaagd geïsoleerd glas in aluminium profielen
(47) Dakafwerkingen Steenwol dakisolatie en kunststof dakbedekking
Dak kerkzaal: felsdak van zink
Geperforeerde dakplaat voorzien van cannelurevulling
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk van baksteen, in twee kleuren gevoegd, spouwisolatie van 100 mm steenwol
Binnenspouwbladen van kalkzandsteenlijmblokken 150 mm en 214 mm
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen, geschilderd, met isolerende beglazing
12 stuks overheaddeuren. Diverse gevelroosters
Holinite vensterbanken. Buitenzijde verglaasde raamdorpelstenen
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Binnenwanden van kalkzandsteen lijmblokken 100, 150 en 214 mm
Plaatselijk metal stud
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen van grenen, geschilderd
Massieve stompe binnendeuren voorzien van hpl-toplaag
Panelenwanden tussen kerkzaal en aangrenzende zalen
Taatsdeuren tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte
(42) Binnenwandafwerkingen Egaliseren kalkzandsteenblokken
Wandtegelwerk sanitaire ruimten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 2 stuks geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegelwerk sanitaire ruimten
Overige ruimten anhydrietvloeren
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Mineraal syteemplafond in laagbouw
In de kerkzaal plaatselijk akoestisch plafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking 2 CV-ketels (HR 65) in cascade opstelling
(52) Afvoeren Kunststof hemelwaterafvoeren met verzinktstalen ondereinden
PVC-binnenriolering
(53) Water 3-groeps installatie. Leidingen in koper
1 stuks 10 liter close-in boiler
(54) Gassen Aansluitingen van verwarming en keuken
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming in kerkzaal. Overige ruimten radiatoren
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Verdeelinrichting en kabelgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Complete lichtinstallatie met hoofdzakelijk TL- en PL-armaturen
(64) Communicatie Alarminstallatie MIVA-toilet
Loze leidingen t.b.v. data, telefoon en geluid
(65) Beveiliging 4 stuks brandslanghaspels
Brand-/inbraakmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Standaard sanitaire voorzieningen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 100 7,6
B Sanitaire ruimten 35 2,7
C Keukens 19 1,5
E Opslagruimten 24 1,8
F Administratieve ruimten 62 4,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 1.063 81,3
H Technische ruimten 5 0,4
Totaal 1.308 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grondTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 29,0 29,0
A02 Hal 35,0 35,0
A03 Gang, overloop 36,0 36,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 15,0 30,0
B06 Werkkast 2,0 2,0
C Keukens C01 Keuken 19,0 19,0
E Opslagruimten E01 Archief 4,0 4,0
E02 Berging 20,0 20,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 62,0 62,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 27,0 27,0
G05 Recreatieruimte 191,0 191,0
G06 Multifunctionele zaal 256,0 256,0
G09 Aula 589,0 589,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 1,0 1,0
H02 Installatieruimte 4,0 4,0


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Begane grond
Plattegrond 5,00 m plus peil
Dakoverzicht
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
E01 Archief
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G05 Recreatieruimte
G06 Multifunctionele zaal
G09 Aula
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.