Gezondheidscentrum De Compagnie te Almere

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Een gezondheidscentrum voor eerstelijns medische verzorging van 10.000 cliënten in de Oostvaardersbuurt te Almere en voor 15.000 klanten van de apotheek.
De situering aan een kruispunt leidt tot een tweezijdige oriëntatie van het gebouw. De routing van de eerste verdieping is met 90 graden gedraaid ten opzichte van die op de begane grond en de tweede verdieping. Hierdoor richt de uitkraging met zinkomranding en expressieve zonwering zich naar de Evenaar, de as die de wijk met het centrum van Almere Buiten verbindt. De hoofdingang van het complex ligt aan de ontsluitingsweg, haaks op die verbindingsas.
Het compacte gebouw oogt op afstand 'kloek' en solide door het donkere metselwerk met relatief kleine raamopeningen. Uitzonderingen op dit rechthoekige 'gesloten' volume zijn de uitkraging aan Evenaarzijde, de hoofdentree aan de ontsluitingsweg en de uitsnijdingen op de tweede verdieping.
Het interieur is licht van kleur, het blank gelakte oregon pine komt terug in puien en kozijnen. De wand die de bezoeker begeleidt is lichtrood geschilderd.
Apotheek en wijkbureau zijn vanuit het tochtportaal direct bereikbaar. De receptie van het centrum bevindt zich in de vide in het midden van het gebouw en is te bereiken via de tweede ingang. Vanuit deze centrale vide verdelen zich de routes.
Op de begane grond zit de afdeling maatschappelijk werk, op de eerste verdieping de groep huisartsen met administratie, en op de tweede verdieping zitten de tandartsen en fysiotherapeuten en zijn de personeelsvoorzieningen gesitueerd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Stichting Zorggoed Nederland

Architect: BDG Architecten Ingenieurs te Almere

Hoofdaannemer: Van den Belt Bouwgroep B.V. te Twello

 

Peildatum originele kosten: april 2001

Start uitvoering: september 2001

Oplevering: juli 2002

Bouwtijd: 180 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 5.660 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 2,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 567 m2
Terrein Dakoppervlakte 551 m2
Terreinoppervlakte 1.960 m2 Dakopeningen 16 m2
Bebouwde oppervlakte 550 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 1.410 m2 Gevelomtrek 95 m
Oppervlakteverharding 700 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.094 m2
Aantal parkeerplaatsen 22 stuks Buitenwanden 750 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 344 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.649 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.443 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.046 m2
Installatieoppervlakte 16 m2 Binnenwanden 1.765 m2
Verkeersoppervlakte 355 m2 Binnenwandopeningen 281 m2
Nuttige oppervlakte 1.072 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Tarra-oppervlakte 206 m2 Balustrades en leuningen 18 m
Gebruiksoppervlakte 1.396 m2 Installaties
Bruto-inhoud 5.660 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 584 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 263 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 527 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 995 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 468 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 1.649 m2 Liften 1 stuk


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.660 / 1.649 = 3,43
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.443 / 1.649 = 0,87
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 206 / 1.649 = 0,12
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.396 / 1.649 = 0,84
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.072 / 1.649 = 0,65
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 550 / 1.649 = 0,33
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.094 / 1.649 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 567 / 1.649 = 0,34
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.661 / 1.649 = 1,00
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.046 / 1.649 = 1,24
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 550 / 1.072 = 0,51
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.649 / 1.072 = 1,53
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.094 / 1.072 = 1,02
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 567 / 1.072 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.661 / 1.072 = 1,54
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.046 / 1.072 = 1,90
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 550 / 1.396 = 0,39
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.649 / 1.396 = 1,18
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.094 / 1.396 = 0,78
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 567 / 1.396 = 0,40
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.661 / 1.396 = 1,18
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.046 / 1.396 = 1,46


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 12,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 19,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 65,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 15,5 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,9 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 32,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 29,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 20,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 12,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 65,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 18,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 102,9 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 550 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 11 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 550 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 550 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 584 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 263 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 527 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 995 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 551 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.649 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 12,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 567 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 16 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 551 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 750 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 344 13,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 19,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.448 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 281 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.514 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen post 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 527 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 4,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 18 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2
Totaal trappen en hellingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.449 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 65,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 1.649 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.649 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.649 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.649 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.649 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.649 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.649 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 14,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.649 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.649 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.649 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.649 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 15,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 32,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.649 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.649 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 680 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 680 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 9,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 118,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Uitzetten, ontgraven en aanvullen
Kunststof drainageleidingen
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer liftput
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken en liftput van gewapend beton
(17) Paalfunderingen In de grond gevormde palen type Vibro, diameter 320 en 350 mm
Paallengte 13 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen in kalkzandsteen, E214, L150 en L100
(22) Binnenwanden (constructief) Dragende binnenwanden in kalkzandsteen E214 en L150
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer 200 mm, Rc = 3,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren 200 mm, plaatselijk breedplaatvloeren
(27) Daken (constructief) Stalen dakplaten 158 mm, dikte 0,88 mm
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, voorzover geen dragende wanden
Brandwerende bekleding; kolommen gevuld met beton
Plaatselijk betonbalk voor opvang 2e verdiepingsvloer
(38) Inbouwpakketten Komen niet voor
(48) Afwerkingspakketten Komen niet voor
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Timmerwerk dakopstanden
Houten pergola bij buitenruimte
(37) Dakopeningen Aluminium lichtkapconstructie met isolerend veiligheidsglas
(47) Dakafwerkingen Dampremmende laag, afschotisolatie EPS-20, 2 lagen APP
Houten vlonders dakterras 2e verdieping
Betontegels bij buitenruimte
Dakrandafwerking met zink
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk in baksteen, waalformaat
Spouwisolatie Rockwool 433 DUO 101 mm
Betonnen muurafdekking bij buitenruimte. Houten gevelkader met bekleding van zink
Gevelbekleding aluminium golfplaat bij dakterras en buitenruimte
(31) Buitenwandopeningen Buitenkozijnen meranti met HR++ glas. Zonwering screens, handbediend
Vaste zonwering bij uitbouwkozijn. Styrock kantplanken bij kozijnen op maaiveldniveau
Boven gevelopeningen betonnen resp. stalen lateien. Gemoffelde, aluminium waterslagen
Automatische deuren entree. Kunststenen vensterbanken
(41) Buitenwandafwerkingen Komen niet voor
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Nabij receptie en trappenhuis wanden van glazen bouwstenen
Binnenwanden natte groepen in kalkzandsteen
Overige niet dragende binnenwanden MS100.2.50.2.A. Röntgenruimte voorzien van lood
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen van oregon pine, onbehandeld. Glasdeuren oregon pine; overige deuren HPL
Glasopeningen 6 mm glas; waar vereist 30 min. brandwerend en/of letselwerend
Staltonlateien boven binnenkozijnen. Kunststenen dorpels natte ruimten
Automatische schuifdeuren entree en apotheek
(42) Binnenwandafwerkingen Affilmen kalkzandsteen. Spuitpleisterwerk op wanden
Wandtegels 150 x 150 mm in natte ruimten en bij aanrechten
Wanden plaatselijk voorzien van Sigmascan, gesausd
Meterbord in meterkasten
2F Vloeren
(33)a Vloeropeningen, begane grond 3 geïsoleerde kunststenen kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering vloerranden bij vides
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegels 150 x 150 mm in natte ruimten
Cementdekvloeren D30 dik 50 mm. Meranti vloerplinten
Vloeren voorzien van marmoleum; plaatselijk tapijt
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegels 150 x 150 mm in natte ruimten
Cementdekvloeren D30 dikte 50 mm. Meranti vloerplinten
Sportvloer in oefenruimte. Overige ruimten marmoleum; plaatselijk tapijt
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trappen, in kleur gemoffeld. Iroko treden
Stalen spiltrap, in kleur gemoffeld voorzien van metalen kooi
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustrade met geperforeerd stalen panelen
Leuningen langs trappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Komen niet voor
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafonds van multiplex
Multiplex plafond in tochtsluis. Plaatselijk plafondkoven
Systeemplafonds Rockfon Paral 600 x 1.200 mm
Gipsvinyl in natte ruimten
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Niet van toepassing i.v.m. toepassing stadsverwarming
(52) Afvoeren Binnenriolering onder het gebouw in PVC en in het gebouw in PE
Hemelwaterafvoer systeem Pluvia
(53) Water Waterleidingen in koper
(54) Gassen Aardgasleidingen voor verwarming. Perslucht-/ vacuüminstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Plaatselijk koeling met splitunits
(56) Warmtedistributie Verwarming met radiatoren en leidingen in de dekvloeren. Lage temperaturen van 70/50 °C
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer met raamroosters, 4 - 6 voudige zomernachtventilatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Programmeerbare regeltechniek, weersafhankelijk
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Schakel- en verdeelinrichtingen, aarding, bliksemafleider, kabelgoten en noodstroomvoorziening
(63) Verlichting In hoofdzaak TL-verlichting
(64) Communicatie Data-/telefooninstallatie, belinstallatie, antenne-installatie en beletinstallatie
(65) Beveiliging Inbraak-/overvalbeveiliging, brandmeldinstallatie en signalering invalidentoilet
3C Lift en transport
(66) Transport Elektrische tractielift. Hefvermogen 1.000 kg
4 Vaste inrichtingen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 2 balies
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Eenvoudig sanitair met inbouwreservoir en hangclosets
5 Terrein
(90.2) Opstallen Standaard model fietsenstalling/containerberging
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating van zwarte betonklinkers
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Buitenriolering in PVC. Terreinriolering met 4 straatkolken
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Verzinkt stalen rijwielrekken, 40 plaatsen


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 336 23,0
B Sanitaire ruimten 43 2,9
C Keukens 9 0,5
E Opslagruimten 35 2,3
F Administratieve ruimten 325 22,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 74 5,1
H Technische ruimten 29 1,9
J Technische werkruimten 13 0,8
L Educatieve ruimten 37 2,5
M Onderzoekruimten 92 6,3
N (Para)medische behandelruimten 307 21,0
P Verkoop- en expositieruimten 156 10,7
Totaal 1.456 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2
Begane grond1e verdieping2e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 31,8 31,8
A02 Hal 21,6 21,6
A03 Gang 37,0 121,1 75,9 234,0
A05 Trap 8,4 18,0 15,6 42,0
A07 Schalmgat, vide 6,8 6,8
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 8,9 7,0 12,6 28,5
B05 Kleedruimte 10,3 10,3
B06 Werkkast 4,3 4,3
C Keukens C02 Pantry 8,6 8,6
E Opslagruimten E01 Archief 6,0 12,1 18,1
E02 Berging 7,0 4,0 11,0
E03 Magazijn 5,5 5,5
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 140,0 44,4 115,3 299,7
F02 Automatiseringsruimte 5,9 5,9
F04 Receptie 8,9 10,8 19,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G02 Wachtruimte 5,6 48,4 20,4 74,4
H Technische ruimten H02 Installatieruimte 2,8 11,2 1,7 15,7
H04 Liftschacht 4,3 4,3 4,3 12,9
J Technische werkruimten J02 Reproruimte 12,9 12,9
L Educatieve ruimten L02 Speellokaal 36,9 36,9
M Onderzoekruimten M01 Onderzoek-/behandelruimte 60,4 60,4
M02 Laboratorium 16,8 15,1 31,9
N (Para)medische behandelruimten N01 Behandelruimte 147,4 123,1 270,5
N02 Oefen-/revalidatieruimte 36,4 36,4
P Verkoop- en expositieruimten P01 Verkoopruimte 156,0 156,0


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Zijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
F04 Receptie
G02 Wachtruimte
H02 Installatieruimte
H04 Liftschacht
L02 Speellokaal
M01 Onderzoek-/ behandelruimte
M02 Laboratorium
N01 Behandelruimte
N02 Oefen-/ revalidatieruimte
P01 Verkoopruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.