Het Kopland

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Stichting Nijestee te Groningen

Architect: PvanB Architecten te Groningen

Hoofdaannemer: Geveke Bouw te Groningen

 

Peildatum originele kosten: mei 2016

Start uitvoering: juli 2016

Oplevering: oktober 2017

Bouwtijd: 15 maanden

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 14.360 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 5,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,94


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.255 m2
Maximale hoogte 14,30 m Dakoppervlakte 1.251 m2
Terrein Dakopeningen 4 m2
Terreinoppervlakte 1.565 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.215 m2 Gevelomtrek 216 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 350 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.473 m2
Oppervlakteverharding 143 m2 Buitenwanden 2.564 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 909 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.917 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 5.861 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.098 m2 Binnenwanden 4.927 m2
Installatieoppervlakte 51 m2 Binnenwandopeningen 934 m2
Verkeersoppervlakte 732 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.315 m2 Trappen en hellingen 13 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 369 m
Tarra-oppervlakte 819 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.134 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 14.360 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 595 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 1.182 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.215 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 2.702 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.255 m2 Liften 2 stuks
Hoofddraagconstructie 3.917 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 14.360 / 3.917 = 3,67
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.098 / 3.917 = 0,79
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 819 / 3.917 = 0,21
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.134 / 3.917 = 0,80
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.315 / 3.917 = 0,59
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.215 / 3.917 = 0,31
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.473 / 3.917 = 0,89
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.255 / 3.917 = 0,32
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.728 / 3.917 = 1,21
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.861 / 3.917 = 1,50
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.215 / 2.315 = 0,52
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.917 / 2.315 = 1,69
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.473 / 2.315 = 1,50
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.255 / 2.315 = 0,54
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.728 / 2.315 = 2,04
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 5.861 / 2.315 = 2,53
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.215 / 3.134 = 0,39
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.917 / 3.134 = 1,25
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.473 / 3.134 = 1,11
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.255 / 3.134 = 0,40
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.728 / 3.134 = 1,51
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 5.861 / 3.134 = 1,87


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 13,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 14,2 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 23,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 80,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 7,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 19,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 13,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 35,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 80,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.215 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 1.243 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.215 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.215 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 12,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 595 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.182 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.215 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 2.702 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.255 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.917 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 14,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.255 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 4 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.251 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.564 11,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 909 9,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.564 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 23,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 3.745 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 934 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 12.418 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 293 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.458 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 2.995 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 13 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 369 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.964 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 79,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 3.917 12,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 12,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.917 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 7,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 19,9 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.917 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.917 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 350 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 12,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 122,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond. Bronbemaling
(13) Vloeren op grondslag Betonnen keldervloer en beganegrondvloer, dikte 300 mm, EPS isolatie Rc = 5,0 m2.K/W
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken in PS-bekisting, diverse afmetingen. Funderingspoeren. Liftputten
(17) Paalfunderingen Grondverdringende funderingspalen, lengte 25 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Betonnen kelderwanden, dikte 300 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Betonwanden, diverse afmetingen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Breedplaat kelderdekvloer, dikte 280 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer, dikte 280 mm. Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer, dikte 280 mm. Houten balklaag met underlayment. Gelamineerde spanten en gordingkap ter plaatse van hellend dak
(28) Hoofddraagconstructies Betonkolommen en -balken. Staalconctructie. Brandwerende betimmering staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten dakopstanden en muurafdekkers. Betonnen noodoverstorten. Multiplex gootbetimmering. Aluminium afdekkers goot en dakranden
(37) Dakopeningen Daklicht inclusief gipsplaat dagkanten. Dakluik met schaartrap, gipsplaat dagkanten
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie. Dakbegroeiing. Permanente valbeveilging. Keramische pannen op hellend dak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw binnenspouwbladen. Gevelmetselwerk WF, wildverband. Gevelsteenstrips ter plaatse van HSB-elementen. Gasbeton koudebrugonderbreking.
Stalen geveldragers. PIR spouwisolatie, Rc = 4,5 m2.K/W. Geïsoleerde voorzetwand ter plaatse van kelder
(31) Buitenwandopeningen Aluminium kozijnen in houten stelkozijnen. Aluminium automatische schuifdeuren. Houten buitenkozijnen. Ventilatieroosters. Stalen lateien. Betonlateien met steenstrips. Prefab betonnen waterslagen
Belgisch hardstenen vensterbanken. Natuurstenen buitendorpels
(41) Buitenwandafwerkingen Vezelcementplaat gevelbekleding. Platowood gevelbekleding. Stalen gevelbekleding met perforatie
Vezelcementplaat bekleding balkons
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstudwanden, diverse afmetingen. Kalkzandsteenlijmblokken L100 en L150. Gasbeton-separatiewanden. Voorzetwanden toiletten
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen en stompe deuren. Stalen binnenozijnen en opdekdeuren. Betonlateien. Natuurstenen binnendorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Scan- en sauswerk. Affilmen wanden. Aluminium hoekbeschermers
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Betonnen balkonplaten met aardbevingsbestendige isokorf. Betonnen galerijplaten. Microbeton galerijplaten
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegelwerk 150 x 150 mm en 200 x 1.200 mm inclusief plinttegels. Cementdekvloer Cw30, dikte 70 mm. Meranti plinten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegelwerk 150 x 150 mm. Cementdekvloer Cw30 en Cw20, dikte 70 mm. Meranti plinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betontrappen en bordessen.
(34) Balustrades en leuningen Balustrades en leuningen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafonds 600 x 600 mm. Houtwolcementplaten
Prefab beton plafondplaat ter plaatse van buitenplafond. Vezelcementplaat ter plaatse van balkons en galerijen. Spackwerk ter plaatse van appartementen.
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Loodgieterswerk, hemelwaterafvoeren, warmteopwekking middels CV-ketels, radiatoren, brandbestrijdingsmiddelen, mechnische ventilatie, sanitair
(52) Afvoeren Geen element
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen E-installatie, verlichting, brandmeldinstallatie, 2 liften
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering, bellentableau, postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukens
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e
 verdieping
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.