Integraal kindcentrum St. Joseph te Lisse

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In deze nieuwbouw school zijn meerdere gebruikers gehuisvest, waaronder basisschool St. Josephschool en SKOL kinderopvang. Daarnaast is een deel in gebruik voor buitenschoolse opvang. Uniek kenmerk van het ontwerp vormen de schuifdeuren waarmee de lokalen en ateliers samengevoegd kunnen worden met de leerpleinen. Daarbij is gestreefd naar zo min mogelijk ?verloren? verkeersruimten (gangen) en kunnen de ruimten zoveel mogelijk gecombineerd gebruikt worden.

Verder zijn er meerdere installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen toegepast om het gebouw klaar te maken voor de toekomst. Het gebouw is full-electric, voorzien van CO2-gestuurde ventilatie, zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en is er een gesloten bronsysteem voor koude- en warmtelevering. De onderhoudsarme kozijnen zijn van kunststof en voor de verlichting is gekozen voor energiezuinige ledverlichting. Het gebouw voldoet aan de parameters van Frisse Scholen klasse B.

Op de begane grond zijn de klaslokalen, speellokaal, gemeenschapsruimten, kantoren, personeelsruimten, verwerkingsruimten, conciërge, kopieërruimte, toiletgroepen, garderobes en bergingen gerealiseerd. Op de verdieping bevinden zich de lokalen, verwerkingsruimten, toiletgroepen, bergingen en garderobes. De algemene verkeerswegen bestaan uit gangen en trappen naar de verdieping.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: BuroP | kostenadvies

Opdrachtgever: Stichting Sophia Scholen te Voorhout

Projectmanagement en directievoering: ZRi te Den Haag

Architect: Frencken Scholl Architecten te Maastricht

Hoofdaannemer: SMT Bouw en vastgoed te 's-Hertogenbosch

Adviseur constructies: Pieters Bouwtechniek

Adviseur installaties: Fore Installatie Adviseurs

Bouwkosten adviesbureau: Interplan Bouwsupport te Sassenheim

Adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: ZRi te Den Haag

Bouwkostenadviesbureau en toezichthouder: Interplan Bouwsupport te Sassenheim

 

Peildatum originele kosten: oktober 2017

Start uitvoering: september 2017

Oplevering: december 2018

Bouwtijd: 16 maanden

Aanbestedingsvorm: openbare aanbesteding met voorselectie

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 10.600 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,47


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.700 m2
Maximale hoogte 8,18 m Dakoppervlakte 1.689 m2
Terrein Dakopeningen 11 m2
Terreinoppervlakte 4.730 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.700 m2 Gevelomtrek 192 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 3.030 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.500 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 1.143 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 357 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.630 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.382 m2 Binnenwanden 2.546 m2
Installatieoppervlakte 38 m2 Binnenwandopeningen 446 m2
Verkeersoppervlakte 214 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.128 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 2 m2 Balustrades en leuningen 58 m
Tarra-oppervlakte 248 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.420 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 10.625 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 868 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 255 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.642 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 883 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.675 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 2.630 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.625 / 2.630 = 4,04
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.382 / 2.630 = 0,91
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 248 / 2.630 = 0,09
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.420 / 2.630 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.128 / 2.630 = 0,81
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.700 / 2.630 = 0,65
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.500 / 2.630 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.700 / 2.630 = 0,65
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.200 / 2.630 = 1,22
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.992 / 2.630 = 1,14
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.700 / 2.128 = 0,80
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.630 / 2.128 = 1,24
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.500 / 2.128 = 0,70
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.700 / 2.128 = 0,80
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.200 / 2.128 = 1,50
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.992 / 2.128 = 1,41
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.700 / 2.420 = 0,70
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.630 / 2.420 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.500 / 2.420 = 0,62
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.700 / 2.420 = 0,70
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.200 / 2.420 = 1,32
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.992 / 2.420 = 1,24


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 12,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,2 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 14,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 60,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 23,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 35,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 19,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 13,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 22,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 60,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 23,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.700 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.700 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.700 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 868 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 255 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.642 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 883 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.675 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.630 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 12,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.700 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 11 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.689 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2
(31) Buitenwandopeningen m2 357 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.143 7,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 15,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.291 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 446 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.092 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.642 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 883 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 58 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.421 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 62,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.630 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.630 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.630 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.630 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.630 7,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.630 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 21,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.630 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 2.630 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 2.630 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.630 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.630 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.630 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 11,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 33,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.630 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.630 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.630 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.630 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 2.630 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 2.630 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 3.030 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 3.030 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 9,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 119,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk: open bouwput met talud, afvoeren uitkomende grond (schoon). Droog houden bouwput door middel van open bemaling
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken 350/400/465/550 x 565/600 mm, wapening 85 kg/m3. Opstorting t.b.v. stalen kolommen: 400 x 400 x 380 mm, wapening 250 kg/m3.
(17) Paalfunderingen Opgaand werk onder kozijnen uitgevoerd in geïsoleerde kantplank. Mortelschroefpalen, doorsnede 500 mm, lengte 16,75 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteen E150
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen E300
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, 200 mm, Rc = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer 200 mm
(27) Daken (constructief) Het dak op 3.895+P is uitgevoerd in kanaalplaatvloer 260 mm. Het dak op 7.602+P in stalen dakplaat SAB 158R/750 mm (thermisch verzinkt).
T.p.v. de opstelplaats van de luchtbehandelingskast is een 150 mm dikke in het werk gestorte betonvloer toegepast
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie (circa 15 kg/m2 BVO), brandwerend gecoat of brandwerend afgetimmerd waar vereist
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies De dakranden t.p.v. het dak ter hoogte van de eerste verdieping (3.895+P) is voorzien van een gasbetonnen dakopstand met aluminium afdekkap
Het hoge dak (7.602+P) is uitgevoerd met een uitgetimmerde dakrand, voorzien van een aluminium daktrim
(37) Dakopeningen 11 daklichtkoepel, 1.000 x 1.000 mm, acrylaat (vast)
(47) Dakafwerkingen Het dak op 3.895+P (ondergrond kanaalplaatvloer) is afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking op afschotisolatie, Rc = 6 m2.K/W.
T.p.v. het terras zijn dreentegels 600 x 600 mm toegepast, het overige dak (op 3.895+P) is uitgevoerd in een afwisselende rood/grijze kleurstelling.
Het dak op 7.602+P (ondergrond stalen dakplaat en in het werk gestorte betonvloer) is voorzien van een bitumineuze dakbedekking op afschotisolatie Rc = 6 m2.K/W
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geen element
(31) Buitenwandopeningen Kozijnen met (draairamen) van kunststof. Kozijnen met (glas)deuren van hout (mahonie), geschilderd. Alle kozijnen voorzien van HR++ beglazing, waar nodig brandwerend (30 min) en/of zonwerend.
Waterslagen net boven maaiveld uitgevoerd in beton, overige waterslagen in aluminium. HPL vensterbanken. Elektrisch bediende zonwering-screens met ZIP-geleiding
(41) Buitenwandafwerkingen Wildverband metselwerk in waalformaat, baksteen. Stootvoegloos, lintvoegen mechanisch verdicht (pointmasteren). Opgaand werk in gasbeton en voorzien van EPDM vochtkeringsstroken.
Spouwisolatie grotendeels uitgevoerd in steenwol, waar nodig in EPS (Rc = 4,5 m2.K/W) of in PU-hardschuim. Vleermuiskasten en huismuskasten
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal-studwanden 100 mm. Sanitaire wanden in HPL, inclusief deuren en kledinghaakjes
(32) Binnenwandopeningen Houten kozijnen met HPL binnendeuren. Binnenbeglazing geluidwerend/brandwerend waar nodig. Panelenwand ter plaatse van het speellokaal. (Rol)stoeldorpels uitgevoerd in kunststeen
(42) Binnenwandafwerkingen Sanitaire ruimten voorzien van wandtegelwerk, overige wanden afgewerkt met glasvliesbehang en muurverf in meerdere (RAL-)kleuren
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Kruipluik, vezelcementplaat, afmeting 600 x 800 mm, Rc = 3,5 m2.K/W
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Ruimten KDV en BSO afgewerkt met marmoleum, sanitaire ruimten voorzien van vinyl (R10) met holplint. Entrees uitgevoerd met schoonloopmatten. Overige ruimten met rubberafwerking.
De sportvloer ter plaatse van het speellokaal is door derden aangebracht
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Sanitaire ruimten voorzien van vinyl (R10) met holplint. Entrees (vanaf dakterras) uitgevoerd met schoonloopmatten. Overige ruimten met rubberafwerking
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Binnentrap (hoofdtrap) uitgevoerd als rechte steektrap met bordes, prefab beton. Buitentrap in staal met lamellen hekwerk
(34) Balustrades en leuningen Trap- en videhek uitgevoerd als lamellen (kokerprofiel) hekwerk met buisleuning. Dakterras voorzien van platstalen lamellen balustrade, thermisch verzinkt en gecoat
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Hygiënisch systeemplafond t.p.v. sanitaire ruimtes 1.200 x 600 mm. Akoestisch systeemplafond t.p.v. speellokaal/aula 1.200 x 600 mm. Overige ruimten voorzien van systeemplafond, standaard
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig De kosten voor werktuigbouwkundige installaties zijn opgenomen onder (51).
(51) Warmte-opwekking Warmte- en koudeopwekking d.m.v. warmtepompen, gevoed door verticale bodem warmtewisselaars in de bodem. Opgenomen in het bij het gebouw behorende terrein geprojecteerd
(52) Afvoeren Gescheiden systeem. Afvoeren van hemelwater uitgevoerd als volvulsysteem inpandig (in kruipruimte). Hemelwaterafvoeren boven de verlaagde plafonds zijn thermisch en akoestisch geïsoleerd.
Binnenriolering uitgevoerd als vrij-vervalsysteem
(53) Water Het gehele drinkwaterleidingnet wordt in koper en afsluitbaar per sanitaire groep c.q. aftapbaar uitgevoerd.
Warmwatervoorziening door middel van elektrische boilers: plint-boilers, close-in/close-up
(54) Gassen Geen element (full-electric)
(55) Koude-opwekking en -distributie Zie (51) en (56)
(56) Warmtedistributie Het leidingnet is uitgevoerd in kunststofbuis, glasvezelversterkt. Het gehele leidingnet in de technische ruimten, kelder, kruipruimte en buiten is geïsoleerd uitgevoerd.
Per bouwlaag/gevel zijn de benodigde vloerverwarmingsunits opgesteld.
Warmteafgifte d.m.v. laag-temperatuurverwarming. De vloerverwarming voorziet de vertrekken (en waar nodig de verkeersruimten) van basiswarmte om het transmissieverlies in de winter te dekken.
D.m.v. naverwarming via luchtbehandeling is er een constante inblaastemperatuur. Schommelingen in de ruimtetemperatuur van de verblijfsruimten worden opgevangen door de luchthoeveelheid aan te passen
(57) Luchtbehandeling Vanaf de luchtbehandelingskast wordt toevoer- en afvoerlucht in de ruimten d.m.v. kanalen en roosters naar en van de ruimten gevoerd.
De luchtkanalen zijn bovendaks en boven de verlaagde plafonds aangebracht
(58) Regeling klimaat en sanitair Zie (67)
3B Elektrotechnisch De kosten voor elektrotechnische installaties zijn opgenomen onder (51)
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen De hoofdverdeelinrichting bevindt zich in de meterkastruimte op de begane grond nabij de achterentree. Vanuit de hoofdverdeelinrichting zijn de onderverdeelinrichtingen en eindgroepen aangesloten.
Kabelgoten en -ladders voorzien van drie compartimenten (sterkstroom, zwakstroom/ regelbekabeling, databekabeling), maximale vulgraad 80% per compartiment.
Op locaties waar een hoge concentratie van aansluitpunten zijn (o.a. computerplekken in de lokalen, kantoorruimtes), is een wandgoot toegepast
Voedingspunten t.b.v. zonwering. PV-panelen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Schakelen van de verlichting in de desbetreffende ruimten d.m.v. bewegingssensors (i.c.m. wipschakelaars in de lokalen voor het uit- en aanschakelen van de verlichting).
Ten behoeve van de verlichting in de verkeersruimten, aula, speellokaal zijn de benodigde dimactoren opgenomen.
KNX systeem met schakel/dimacties van de verlichting in verkeersruimten, centrale hal/aula, zonwering (veegschakeling per gevel en dakvensters).
Er wordt standaard inbouwmateriaal toegepast. In ruimten met twee of meerdere toegangsdeuren is een wisselschakeling toegepast.
Via het KNX systeem is tevens alle verlichting uit te schakelen bij inschakelen van de beveiliging (per sector)
(64) Communicatie Telefoonsysteem (ISRA punten). Lestijdensignalering d.m.v. een digitale schakelklok en de benodigde signaalgevers voor binnen en buiten.
Deurbelinstallatie en videofoonsysteem
(65) Beveiliging Vluchtwegindicatie-armaturen zijn voorzien van pictogrammen en branden continu. De armaturen, al dan niet geïntegreerd in de verlichtingsarmaturen, worden decentraal gevoed.
Brandslanghaspels in inbouwkasten, waarbij in de deur de handbrandmelder is opgenomen. In de technische ruimten zijn draagbare blustoestellen voorzien.
De noodverlichtingsarmaturen, al dan niet geïntegreerd in de verlichtingsarmaturen, worden decentraal gevoed. Brandmeldinstallatie. Aarding- en bliksemafleiding
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Gebouwbeheersysteem met regeling van warmte-/koudeopwekking, (inblaas)temperatuurregeling, CO2-regeling en ventilatie
3C Lift en transport
(66) Transport Elektrische lift voor personen (630 kg)
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Naamsaanduiding gevel en ruimte-aanduiding
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkasten en balie
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's en keukens inclusief apparatuur
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Kristalporseleinen sanitair (grotendeels Sphinx 300 serie). NB: de kosten voor werktuigbouwkundige installaties en sanitair zijn opgenomen onder (51)
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Dakbeveiliging incl. PBM-sets
(76) Vaste opslagvoorzieningen Garderobe-omkastingen
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Buitenberging
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.