Kantoorgebouw te Doetinchem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Aan de rand van het centrum van Doetinchem staat het nieuwe kantoorgebouw van het Waterschap Rijn en IJssel. Het is een in het oog springend ontwerp van vijf bouwlagen, inclusief een kelderverdieping, met uitkragende vloeren en louter ronde gevels in een aluminiumkleurige tint.
De constructie is eenvoudig, vloeren, rustend op een rij kolommen aan de gevelzijde, op hun plaats gehouden door twee in de lengterichting van het gebouw geplaatste scheggen.
De vloeren kragen oplopend per verdieping steeds verder uit. De gevel bestaat uit glazen panelen, gevat in aluminium kozijnen. De glazen gevel laat veel licht toe tot diep in het gebouw. Om dat toch enigszins te filteren, hangen aan de overstekken lamellen, zodat de zomerzon buiten blijft maar de lagere winterzon wel naar binnen kan schijnen. Door verticale lamellen wordt al te felle zon tegengehouden.
Het gebouw heeft op de begane grond een ruime entree in de vorm van een centraal gelegen hal met een vide, een ontvangstruimte en een grote verdiept aangelegde vergaderzaal voor het bestuur.
De eerste, tweede en derde verdieping worden ingenomen door vergaderkamers en flexibel indeelbare kantoorvertrekken. Een bijzonder element vormt de bibliotheek op de bovenste twee verdiepingen. Centrale elementen in het gebouw zijn de twee schegvormige gebouwhoge kernen, waarin de liften, hoofdtrappenhuizen, toiletgroepen en overige dienstruimten zijn ondergebracht.
Naast het gebouw bevindt zich het parkeerterrein en rond het gebouw is een park aangelegd, waarvan het ontwerp is geïnspireerd op de taken van het waterschap. Vijvers, greppels en hoger gelegen delen wisselen elkaar af. De tuin is toegankelijk voor omwonenden en belangstellenden.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement B.V.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Architect: Maas Architecten te Lochem

Hoofdaannemer: Aan de Stegge B.V. te Goor

 

Peildatum originele kosten: Februari 2007

Start uitvoering: April 2007

Oplevering: September 2008

Bouwtijd: 18 maanden

Aanbestedingsvorm: Europese aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: nvt

 

Bruto-inhoud: 30.904 m3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,35


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.156 m2
Maximale hoogte 14,70 m Dakoppervlakte 2.082 m2
Terrein Dakopeningen 74 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.799 m2 Gevelomtrek 219 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.800 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 183 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 2.617 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 8.490 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 8.252 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 7.680 m2 Binnenwanden 5.747 m2
Installatieoppervlakte 366 m2 Binnenwandopeningen 2.505 m2
Verkeersoppervlakte 2.376 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 4.938 m2 Trappen en hellingen 20 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 298 m
Tarra-oppervlakte 810 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 7.808 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 30.904 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 696 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 1.549 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.799 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 6.691 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 2.156 m2 Liften 4 stuks
Hoofddraagconstructie 8.490 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 30.904 / 8.490 = 3,64
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.680 / 8.490 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 810 / 8.490 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.808 / 8.490 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.938 / 8.490 = 0,58
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.799 / 8.490 = 0,21
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.800 / 8.490 = 0,33
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.156 / 8.490 = 0,25
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.956 / 8.490 = 0,58
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.252 / 8.490 = 0,97
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.799 / 4.938 = 0,36
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 8.490 / 4.938 = 1,72
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.800 / 4.938 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.156 / 4.938 = 0,44
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.956 / 4.938 = 1,00
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 8.252 / 4.938 = 1,67
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.799 / 7.808 = 0,23
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 8.490 / 7.808 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.800 / 7.808 = 0,36
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.156 / 7.808 = 0,28
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.956 / 7.808 = 0,63
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 8.252 / 7.808 = 1,06


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 17,0 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 2,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 18,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 71,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,2 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 26,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 9,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 125,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 23,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 27,2 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 71,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 10,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,6 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 9,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 125,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.799 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 1.639 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.799 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.799 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 696 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.549 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.799 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 6.691 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.156 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 8.490 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 2.156 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 74 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 2.082 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 2,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 183 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 2.617 16,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 183 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 18,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 3.660 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 2.505 9,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 10.601 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 218 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 3.438 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 6.909 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 20 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 298 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 20 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 6.532 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 71,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 8.490 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 8.490 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 8.490 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 8.490 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 8.490 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 8.490 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 8.490 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 8.490 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 8.490 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 8.490 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 8.490 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 8.490 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 8.490 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 8.490 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 8,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 4 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 26,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 8.490 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 8.490 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 8.490 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 8.490 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1,4 x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 0,1 x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 12,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 9,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 125,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput. Bronbemaling
(13) Vloeren op grondslag Keldervloer op zand, dikte 250 mm. PS-isolatie dikte 80 mm
Hellingbanen naar kelder, dikte 200 en 210 mm
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken, traditionele kist, hoogte 600 mm. Liftputvloer en -wand
Fundatieblokken, dikte tot 1.000 mm. Funderingsstroken en -poeren, diverse afmetingen
(17) Paalfunderingen Prefab heipalen, afmetingen 350 x 350 mm tot 480 x 480 mm, lengte 8,50 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kelderwanden beton, dikte 250 mm. PS-isolatie, Rc=2,5
Betonwanden naast hellingbaan, dikte 300 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Betonwanden, dikte 300 mm. Gebogen betonwand t.p.v. bibliotheek, dikte 300 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm, Rc=2,5
Breedplaatvloer, dikte 250 mm, kelderdekvloer
Overstek ihwg beton, traditionele kist
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bollenplaatvloer, dikte 340 mm. Met overstekken plaatvloer, dikte 210 mm, uitgevoerd zonder bollen
(27) Daken (constructief) Bollenplaatvloer, dikte 340 mm. Met overstekken plaatvloer, dikte 210 mm, uitgevoerd zonder bollen
(28) Hoofddraagconstructies Betonkolommen rond 350 mm tot 450 mm, monotubekist
Betonkolommen vierkant 300 x 600 mm, 400 x 400 mm
Betonbalk 1200 x 600 mm. Diverse staalwerken
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Getimmerde dakopstand
(37) Dakopeningen Aluminium lichtstraten, elektrisch bedienbaar, incl. opstanden en dagkantbetimmering
Dakluik 800 x 1300 mm, incl. steektrap
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking EPDM met 130 mm hardschuim isolatie op het dak
Dakbedekking EPDM met 50 mm hardschuim isolatie op overstekken
Aluminium afdekkappen. Dakbeveiliging
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw binnenspouwblad
(31) Buitenwandopeningen Aluminium vliesgevel, doorvalveilige beglazing, incl. stelkozijnen. Zonwering: stalen lamellen
Volglazen tourniquet, diameter 2,60 m, met luchtgordijn, schoonloopmat en nachtafsluiting
Stalen buitenkozijnen t.p.v. technische ruimten. Stalen overheaddeur met loopdeur
(41) Buitenwandafwerkingen Aluminium randafwerking, hoogte 400 mm, gebogen. Aluminium wandbeplating
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Kalkzandsteenlijmblokken L100 en L214. Snelbouwstenen, dikte 100 mm, 140 mm en 190 mm
Metalstud systeemwanden, gedeeltelijk akoestische beplating
(32) Binnenwandopeningen Systeemwanden glas, aluminium profielen. Stalen, aluminium en houten binnenkozijnen, incl. beglazing en deuren
Paneelwanden, 1x vol beglaasd, 1x met taatsdeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Scan + saus. Stucplaten op borstweringen. Affilmen dichte wanden
Wandtegelwerk 100 x 300 mm. Akoestische beplating op borstweringen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde kruipluik
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D30, dikte 70 mm. Troffelvloer bolidtop 700. Gietvloer bolidtop 525
Natuursteen, gezoet, 1200 x 600 x 30 mm, kleur zwart/grijs. Marmercomposiet 600 x 600 x 30 mm
Computervloer. Projecttapijt. Borstelmat, rubberen borstels, dikte 22 mm. Schoonloopmat
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer D30, dikte 70 mm. Gietvloer bolidtop 525
Marmer composiet 600 x 600 x 30 mm
Projecttapijt. Geolied gerookt eiken parket. Teakhout vlonders op overstekken
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betontrappen, rechte steektrappen en trappen met onderkwart
(34) Balustrades en leuningen Balustrades gelaagd glas, gebogen. Balustrades stripstaal. Muurleuningen van geborsteld RVS
(44) Trap- en hellingafwerkingen Marmer composiet treden op betontrappen. Houten treden op betontrappen. Natuurstenen afwerking op binnen- en buitentrap
Cementdekvloer met strooilaag carborundum en kwarts op hellingbanen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Stucwerk op isolatieplaten t.p.v. buitenplafonds. Stucwerk naden bollenplaatvloer
Systeemplafond Ecophon Focus D, 600 x 600 mm. Akoestische beplating t.p.v. kelder
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmteopwekkingsinstallaties. Bouwkundige voorzieningen
(52) Afvoeren Rioleringsinstallaties
(53) Water Waterinstallaties
(54) Gassen Gasinstallaties
(55) Koude-opwekking en -distributie Koelinstallaties
(56) Warmtedistributie Warmtedistributie-installaties
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingsinstallaties
(58) Regeling klimaat en sanitair Klimaatregelingsinstallaties
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Krachtstroominstallaties
(63) Verlichting Verlichting
(64) Communicatie Communicatie-installaties
(65) Beveiliging Beveiligingsinstallaties
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Beheervoorzieningen
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallaties, 2 stuks, 5 stopplaatsen
Plateauliften, 2 stuks
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblokken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Glazenwasinstallatie
(76) Vaste opslagvoorzieningen Postbussen
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Betonvloer vijver, dikte 200 mm. Betonwanden vijver, dikte 200 mm en 400 mm
(90.2) Opstallen Stalen loopbrug over vijver
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Natuursteen, gezoet, 1200 x 600 x 30 mm, antislip-afwerking, kleur zwart/grijs. Tijdelijke parkeerplaatsen
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Aansluiten buitenriolering. Draingoot parkeergarage
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Terreinverlichting
(90.7) Terreinvoorzieningen, standaard Geen element
(90.8) Terreinvoorzieningen, bijzonder Aanrijbeveiliging. Verplaatsen fietsenstalling incl. fietsrekken


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 2.663,6 33,2
B Sanitaire ruimten 168,2 2,1
C Keukens 190,9 2,4
D Restauratieve ruimten 164,8 2,1
E Opslagruimten 806,6 10,0
F Administratieve ruimten 3.044,2 37,9
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 441,3 5,5
H Technische ruimten 308,5 3,8
J Technische werkruimten 114,5 1,4
K Verblijfs- en slaapruimten 77,6 1,0
P Verkoop- en expositieruimten 49,7 0,6
Totaal 8.029,9 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingKelderBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 9,8 9,8
A02 Hal 224,0 224,0
A03 Gang, overloop 103,0 270,5 424,3 389,8 402,3 1.589,9
A04 Garderobe 22,7 23,9 23,9 23,9 94,4
A05 Trap 19,2 41,4 42,9 60,1 57,3 220,9
A06 Lift 12,4 13,0 9,8 9,8 9,8 54,8
A07 Schalmgat, vide 185,7 89,8 116,3 391,8
A24 Laad- en losruimte 78,0 78,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 9,7 45,5 28,6 28,6 28,6 141,0
B02 Doucheruimte 3,8 3,8
B05 Kleedruimte 9,3 9,3
B06 Werkkast 7,3 1,7 1,7 1,7 1,7 14,1
C Keukens
C01 Keuken 48,5 48,5
C02 Pantry 22,1 40,1 40,1 40,1 142,4
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 137,8 137,8
D02 Uitgiftegedeelte 27,0 27,0
E Opslagruimten
E01 Archief 230,4 122,5 33,1 386,0
E02 Berging 161,9 161,9
E03 Magazijn 11,6 45,6 45,6 45,6 148,4
E04 Stalling/parkeerruimte 73,4 73,4
E05 Afval 30,4 30,4
E06 Koelcel 6,5 6,5
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 31,7 233,5 730,2 970,3 1.044,1 3.009,8
F02 Automatiseringsruimte 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6
F04 Receptie 24,8 24,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 329,6 31,9 31,9 31,9 425,3
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 16,0 16,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2
H02 Installatieruimte 268,7 268,7
H05 Leidingschacht 7,1 7,6 7,3 7,3 7,3 36,6
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 46,7 22,6 22,6 22,6 114,5
K Verblijfs- en slaapruimten
K21 Terras 77,6 77,6
P Verkoop- en expositieruimten
P02 Expositieruimte 49,7 49,7


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
Voorgevel
Rechter zijgevel
Achtergevel
Langsdoorsnede
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
A24 Laad- en losruimte
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
D01 Eetzaal
D02 Uitgiftegedeelte
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
E04 Stalling/parkeerruimte
E05 Afval
E06 Koelcel
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
F04 Receptie
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
J02 Reproruimte
K21 Terras
P02 Expositieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.