Kantoorgebouw te Hattemerbroek

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Op het nieuwe bedrijvenpark H2O (een gezamenlijk project van de gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O)) is sinds enige tijd accountantskantoor Veltkamp en Pol gevestigd in een nieuwbouwkantoor naar een ontwerp van De Velde Architectenbureau. Het is een van de eerste gebouwen op dit terrein aan de A58.
Het programma van eisen omvatte alleen het aantal vierkante meters en dat het gebouw uit twee lagen moest bestaan. Het parkmanagement had een beeldambitieplan opgesteld waarin stond dat voor de panden alleen de kleuren rood en zwart gebruikt mochten worden of een combinatie daarvan. Henk van de Velde, de architect, wilde er graag een gebouw met uitstraling van maken zonder dat het duur zou uitvallen of zou ogen als een doorsnee kantoorgebouw. "Ik wilde voor het gebouw slechts één kleur gebruiken omdat het gebouw, dat niet zo groot zou worden, anders te druk zou ogen. Het is zwart geworden, maar we hebben de kleur rood wel duidelijk zichtbaar toegepast in het interieur.", aldus Van de Velde.
Het gebouw heeft een rechthoekige, langwerpige vorm en bestaat uit een stalen casco -bekleed met gemoffeld staalplaat-, afgewisseld met rondom op de begane grond en op de eerste verdieping horizontaal onderling aansluitende ramen in aluminium kozijnen. In willekeurige afwisseling zijn staalplaten met smalle en brede profielen geplaatst. Het gebouw wordt bekroond met een op twee plaatsen geknikt dak. Onder dat dak -boven de verlaagde plafonds in de werkkamers- hebben de installaties een plek gekregen. In de gangen en in de kantine zijn geen verlaagde plafonds aangebracht en is de onderzijde van het dak in het zicht gelaten. De ingang van het gebouw bevindt zich aan een van de korte zijden, onder een flink overstek. Het plafond van het overstek is bekleed met een houten betimmering die doorloopt naar binnen, tot halverwege de gang. Vanaf daar is spuitwerk toegepast. Het gebouw staat op een fundament dat het gebouw vijftig centimeter boven het maaiveld optilt. Het gebouw heeft diverse energiebesparende installaties en materialen meegekregen: een warmtepomp zorgt 's winters voor warmte en 's zomers voor koeling, balansventilatie met warmteterugwinning zorgt voor mechanische toe- en afvoer van lucht met zo min mogelijk verlies van warmte, de isolatie is uitgebreider dan minimaal benodigd en aan de zuidzijde is zonwerend glas gebruikt.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls bouwkostenmanagement B.V.

Opdrachtgever:  Veldkamp en Pol accountants en belastingadviseurs te Hattemerbroek

Architect: De Velde Architecten B.V. te Kampen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf A. Beverwijk en Zonen B.V.

 

Peildatum originele kosten: maart 2011

Start uitvoering: april 2011

Oplevering: oktober 2011

Bouwtijd: 7 maanden

Aanbestedingsvorm: bouwteam

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

Bruto-inhoud: 1.748 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,58 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,28 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,95


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 241 m2
Maximale hoogte 8,30 m Dakoppervlakte 241 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 1.047 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 215 m2 Gevelomtrek 68 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 832 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 562 m2
Oppervlakteverharding 500 m2 Buitenwanden 352 m2
Aantal parkeerplaatsen 12 stuks Buitenwandopeningen 210 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 447 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 432 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 398 m2 Binnenwanden 334 m2
Installatieoppervlakte 5 m2 Binnenwandopeningen 98 m2
Verkeersoppervlakte 109 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 284 m2 Trappen en hellingen 1 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 16 m
Tarra-oppervlakte 49 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 399 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.748 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 209 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 238 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 241 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 447 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.748 / 447 = 3,91
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 398 / 447 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 49 / 447 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 399 / 447 = 0,89
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 284 / 447 = 0,64
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 215 / 447 = 0,48
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 562 / 447 = 1,26
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 241 / 447 = 0,54
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 803 / 447 = 1,80
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 432 / 447 = 0,97
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 215 / 284 = 0,76
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 447 / 284 = 1,57
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 562 / 284 = 1,98
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 241 / 284 = 0,85
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 803 / 284 = 2,83
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 432 / 284 = 1,52
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 215 / 399 = 0,54
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 447 / 399 = 1,12
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 562 / 399 = 1,41
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 241 / 399 = 0,60
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 803 / 399 = 2,01
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 432 / 399 = 1,08


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 18,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 25,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 74,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 7,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 24,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 124,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 30,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 25,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 13,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 74,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,9 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 124,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 215 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 2 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 215 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 5,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 209 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 238 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 241 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 447 9,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 241 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 352 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 210 18,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 352 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 25,5 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 351 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 98 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.054 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 0 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 8 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 211 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 238 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 1 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 16 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 370 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 447 10,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 447 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 447 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 447 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 447 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 447 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 447 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 447 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 447 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 7,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 24,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 447 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 447 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 447 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 832 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 124,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput, afvoeren grond. Het aanbrengen van buitenriolering en bestrating
(13) Vloeren op grondslag Betonplateau ten plaatse van de entree (rechtergevel)
(16) Funderingsconstructies Funderingsstroken en funderingsmetselwerk, opstortingen en betonrib
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer dikte 200 mm, Rc = 3,0
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer dikte 200 mm. Druklaag dikte 60 mm met wapeningsnet
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer dikte 200 mm
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, gepoedercoat
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, Rc = 4,2, valbeveiliging en stalen afdekkappen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geïsoleerde binnendoos, Rc = 3,1. Gevelsteigersysteem. Geïsoleerde kantplanken
(31) Buitenwandopeningen Aluminium kozijnen, houten stelkozijnen. Zetwerk onder en boven kozijnen. Kramerijen. Hardstenen buitendorpels. Verven houten dagkant aluminium buitenkozijn
(41) Buitenwandafwerkingen Stalen gevelbeplating
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud scheidingswanden en voorzetwanden. Timmerwerk meterkast en standleidingen. Diverse doorvoeren
(32) Binnenwandopeningen Glaswandelementen t.b.v. kantoren en hal. Binnenkozijnen en HPL-deuren, incl. hang- en sluitwerk. Holonite rolstoeldorpels. Verven van binnenkozijnen en omkanten binnendeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk inclusief kitwerk. Gipsplaten op stalen binnendoos. Diverse kleine timmerwerken en schilderwerken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Vloerplaat meterkast inclusief invoerbochten
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik, vloermatomranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Timmerwerk vloerrand vide, inclusief schilderwerk
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Schoonloopmat. Vloertegelwerk toiletten, inclusief kitwerk. Cementdekvloer type D20, dikte 70 mm, inclusief krimpnet
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegelwerk toiletten, inclusief kitwerk. Cementdekvloer type D20, dikte 70 mm inclusief krimpnet
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Hellingbaan hoofdentree. Hardhouten trap
(34) Balustrades en leuningen Balustrades
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen WRC buitenplafond bij entree. WRC binnenplafond bij entree-trapopgang. Systeemplafonds 600 x 600 mm, wit. Gronden plaatmateriaal en regelwerk. Aanbrengen en het verven van koof t.b.v. buitenplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmtepompsysteem in combinatie met CV-ketel en vloerverwarming
(52) Afvoeren Dakgoten en hemelwaterafvoeren, binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie en poederblussers
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatie-installatie met warmteterugwinning en nakoeling
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen E-installatie inclusief wandgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichting en noodverlichting
(64) Communicatie Databekabeling en patchkast. Miva-signalering
(65) Beveiliging Inbraakbeveiliging klasse 2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Balie-loket
(73) Vaste keukenvoorzieningen 2 pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Velopa Deosite Cycle rijwiel - container berging, 6 x 2 m
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen BKK klinkers, terrein en parkeerplaats. Opsluitbanden 100 x 200 mm. Fietsenrek 7 plaatsen inclusief verankering
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder A - brievenbus Alubox Giove


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 108,7 27,3
B Sanitaire ruimten 9,8 2,5
C Keukens 16 4,0
D Restauratieve ruimten 31,2 7,8
E Opslagruimten 19,2 4,8
F Administratieve ruimten 208,1 52,3
H Technische ruimten 4,8 1,2
Totaal 397,8 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 9,7 9,7
A03 Gang, overloop 44,7 44,6 89,3
A04 Garderobe 0,8 0,8 1,6
A05 Trap 4,3 4,3
A07 Schalmgat, vide 3,8 3,8
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 4,9 2,6 7,5
B06 Werkkast 2,3 2,3
C Keukens
C01 Keuken 4,3 4,3
C02 Pantry 5,8 5,9 11,7
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 31,2 31,2
E Opslagruimten
E02 Berging 9,6 9,6 19,2
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 107,3 100,8 208,1
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,4 0,4
H02 Installatieruimte 4,2 4,2
H05 Leidingschacht 0,2 0,2


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
C01 Keuken
C02 Pantry
D01 Eetzaal
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
H01 Meterkast
J02 Reproruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.