Kerkgebouw te IJsselmuiden

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het kerkgebouw is gesitueerd in een nieuwbouwwijk, nabij het centrum van IJsselmuiden. De kavel ligt in het zicht vanuit diverse straten en is in het stedenbouwkundig plan een scharnierpunt tussen de bestaande en nieuwe uitleg. De architectuur wil uitdrukking geven aan het gebouw op de locatie en aan de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van het gebouw. De ontmoeting wordt ingeleid middels een uitnodigende glazen halwand, welke omringd is door lage gebouwdelen. Een pergolaconstructie voor deze glazen wand voorkomt zoninstraling en spiegeling van het glas waardoor de buitenruimte als het ware de centrale hal in loopt.
De kerkzaal heeft door zijn hoogte en vorm een markante uitstraling en geeft daardoor extra uitdrukking aan het gebouw. De detaillering is sober en helder. Het te veel is vermeden, het pure is gebleven. Accenten, zoals lichtkoven, glas direct aansluitend op metselwerk en gebogen wanden zijn op bewuste manier aangebracht. Zij versterken de uitdrukking van ruimte.
Het zichtbaar maken van natuurlijk licht binnen de kerkzaal maakt ruimte van waarde. Het liturgisch centrum is binnen dit geheel betrokken. Elke wand heeft door bezonning karakter gekregen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Bouwcommissie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Architect: De Velde en Dekkers Architecten B.V. te Kampen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf JAC. Van Pijkeren B.V. te Dalfsen

 

Peildatum originele kosten: maart 2000

Start uitvoering: oktober 2000

Oplevering: oktober 2001

Bouwtijd: 130 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 2.886 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuk Dakoppervlakte, bruto 575 m2
Terrein Dakoppervlakte 569 m2
Terreinoppervlakte 1.557 m2 Dakopeningen 6 m2
Bebouwde oppervlakte 550 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 307 m2 Gevelomtrek 109 m
Oppervlakteverharding 53 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 664 m2
Aantal parkeerplaatsen 6 stuks Buitenwanden 550 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 114 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 550 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 499 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 259 m2
Installatieoppervlakte 6 m2 Binnenwanden 212 m2
Verkeersoppervlakte 100 m2 Binnenwandopeningen 47 m2
Nuttige oppervlakte 393 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen stuks
Tarra-oppervlakte 51 m2 Balustrades en leuningen m
Gebruiksoppervlakte 505 m2 Installaties
Bruto-inhoud 2.886 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 70 kW
Buitenwanden (constructief) 550 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 212 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 530 m2 Vloerverwarming 247 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Warmtelichamen 61 stuks
Dakvloeren (constructief) 575 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 550 m2 Liften stuks


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.886 / 550 = 5,24
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 499 / 550 = 0,90
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 51 / 550 = 0,09
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 505 / 550 = 0,91
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 393 / 550 = 0,71
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 550 / 550 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 664 / 550 = 1,20
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 575 / 550 = 1,04
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.239 / 550 = 2,25
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 259 / 550 = 0,47
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 550 / 393 = 1,39
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 550 / 393 = 1,39
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 664 / 393 = 1,68
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 575 / 393 = 1,46
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.239 / 393 = 3,15
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 259 / 393 = 0,65
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 550 / 505 = 1,08
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 550 / 505 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 664 / 505 = 1,31
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 575 / 505 = 1,13
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.239 / 505 = 2,45
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 259 / 505 = 0,51


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 9,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 28,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,5 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 25,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 0,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 84,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 13,3 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 6,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 9,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 44,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 17,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 13,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 84,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 4,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 102,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 6,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 550 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 550 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 550 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 9,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 550 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 212 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 530 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 575 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 550 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 28,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 575 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 569 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 550 13,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 114 11,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 550 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 25,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 47 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 280 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 26 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 499 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 5,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 171 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 84,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 550 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 550 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 550 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 550 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 550 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 8,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 550 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2 550 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 4,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 13,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 550 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 550 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 307 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 6,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 119,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Uitzetwerk, grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Geen maatregelen
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalkenrooster van in het werk gestort beton
(17) Paalfunderingen Prefab betonnen heipalen, lengte 7 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Buitenspouwbladen uitgevoerd in baksteen
Spouwisolatie glaswol, Rc = 2,5 m2.K/W
In de kerkzaal zijn de binnenspouwbladen uitgevoerd in snelbouwstenen
In de overige ruimten zijn de binnenspouwbladen uitgevoerd in kalkzandsteen
(22) Binnenwanden (constructief) Tussen de kerkzaal en de entree/ hal een spouwmuurconstructie met snelbouwstenen
In de overige ruimten zijn de binnenwanden uitgevoerd in kalkzandsteen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde ribcassettevloer, Rc = 2,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen maatregelen
(27) Daken (constructief) Op de kerkzaal en entree hal is de dakconstructie uitgevoerd met houten balklagen, voorzien van geïsoleerde dakelementen
De overige daken zijn kanaalplaatvloeren
(28) Hoofddraagconstructies Gelamineerde liggers t.p.v. de kerkzaal en entree hal
(38) Inbouwpakketten Geen maatregelen
(48) Afwerkingspakketten Geen maatregelen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Boeiboorden en dakoverstekken
(37) Dakopeningen Getimmerde lichtkap t.p.v. de entree hal
(47) Dakafwerkingen Afschotlagen op de betondaken
Op de betondaken hardkunststof schuimplaten en een 2-laagse APP dakbedekking
Overige daken alleen een 2-laagse APP dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwbladen uitgevoerd in baksteen
Spouwisolatie glaswol, Rc = 2,5 m2.K/W
(31) Buitenwandopeningen Oregon pine en meranti buitenkozijnen met isolatieglas
Massieve houten buitendeuren
(41) Buitenwandafwerkingen Stalen letters en kruis bevestigd op de voorgevel
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Harmonica schuifwand
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, eventueel brandwerend uitgevoerd, t.p.v. tochtportaal, meterkast en kozijn tussen kerkzaal en entree hal met gelaagd en/of brandwerende beglazing
Overige binnenkozijnen van staal met kunststof beklede binnendeuren met spaanplaatvulling
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk tot 1.500 mm + peil in natte ruimten
Binnenspouwbladen in kerkzaal vertinnen en sausen
Overige wanden voorzien van spuitwerk en/of behangklaar maken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Podium in de kerkzaal
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen maatregelen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond De kerkzaal, entree hal en vergaderzaal voorzien van Strizovloer
De keuken en toiletten voorzien van hoogwaardig vinyl
Overige ruimten voorzien van marmoleum
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen maatregelen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen maatregelen
(34) Balustrades en leuningen Geen maatregelen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen maatregelen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Spuitpleisterwerk tegen de onderzijde van de betonnen dakvloer
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Gasgestookte HR-ketels
(52) Afvoeren Binnen- en buitenriolering in PVC (Ultra-3). Zinken hemelwaterafvoeren (zichtwerk), inclusief vergaarbakken
(53) Water Waterleidingen naar al het sanitair en uitstortgootsteen
(54) Gassen Gasleiding voor de CV-installatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen maatregelen
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming in de kerkzaal. Overige ruimten voorzien van radiatoren (opgenomen in post Warmte-opwekking (51))
(57) Luchtbehandeling Ventilatiesysteem natuurlijke toevoer, afvoer mechanisch
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeling klimaat d.m.v. thermostatische radiatorkranen, klokthermostaten en buitenvoeler (opgenomen in post Warmte-opwekking (51))
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Schakel- en verdeelinrichtingen
(62) Krachtstroom Geen maatregelen
(63) Verlichting Nood- en nachtverlichtingsarmaturen (niet in de aanneemsom opgenomen)
(64) Communicatie Geluids-, communicatie- en telefooninstallatie
(65) Beveiliging Geen maatregelen
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen maatregelen
3C Lift en transport
(66) Transport Geen maatregelen
4 Inrichtingen
4A Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen maatregelen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen maatregelen
(73) Vaste keukenvoorzieningen Inrichting keuken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Eenvoudig sanitair, wit
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen maatregelen
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen maatregelen
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen maatregelen
(90.2) Opstallen Geen maatregelen
(90.3) Omheiningen Geen maatregelen
(90.4) Terreinafwerkingen Grondwerk t.b.v. bestratingen
Straatwerk is in eigen beheer uitgevoerd
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig PVC buitenriolering. T.p.v. terreinverhardingen straatkolken (opgenomen in post afvoeren (52))
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen maatregelen
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen maatregelen
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen maatregelen


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 100 19,9
B Sanitaire ruimten 17 3,4
C Keukens 12 2,4
E Opslagruimten 24 4,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 309 61,9
H Technische ruimten 6 1,2
L Educatieve ruimten 32 6,4
Totaal 500 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2 begane grond
A Verkeersruimten A01 Entree 8,0
A02 Hal 75,2
A04 Garderobe 16,3
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 17,0
C Keukens C01 Keuken 11,8
E Opslagruimten E01 Archief 4,9
E02 Berging 8,3
E04 Stalling/parkeerruimte 10,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 59,6
G06 Multifunctionele zaal 249,8
H Technische ruimten H01 Meterkast 0,8
H02 Installatieruimte 5,2
L Educatieve ruimten L03 Crèche 32,2


Afbeeldingen

Plattegrond
Voorgevel
Achtergevel
Rechterzijgevel
Linkerzijgevel
Doorsnede AA
Doorsnede BB

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A04 Garderobe
B01 Toiletruimte
C01 Keuken
E01 Archief
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
G01 Overlegruimte
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
L03 Crèche


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.