Montessorischool met kinderdagverblijf te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In de woonwijk Zwolle-zuid kunnen de scholen de toestroom van leerlingen bijna niet meer aan. De huidige Montessorischool trok niet alleen kinderen aan uit de wijk zelf maar ook uit de wijde omgeving. Het aantal leerlingen groeide zo hard dat het schoolgebouw te klein was geworden. De nieuwe Montessorischool is een brede school geworden met een kinderdagverblijf voor acht groepen en naschoolse opvang. De totaal benodigde omvang is circa  3.000 m2 en omvat tien lokalen, een fors volume voor een basisschool.
Het ontwerp is ingegeven door de stedenbouwkundige situatie, maar is in laatste instantie een kwartslag gedraaid. Dat kwam goed uit qua bezonning. Bovendien ontstond er beschutte speelruimte voor de kinderen. De school is nu over het verlengde van een fietspad gebouwd, waardoor het in tweeën is gedeeld. 
De school is zo opgezet dat er kinderen tot twaalf jaar aanwezig zijn die je dus goed gescheiden moet houden om ongelukken te voorkomen. Daarom heeft het gebouw twee ingangen. De ingang van het kinderdagverblijf bevindt zich aan de kopse kant van het gebouw aan de straatzijde. Voor de kinderen van de school bevindt zich de ingang bij de onderdoorgang.
Aan het materiaalgebruik zijn geen harde eisen gesteld, alleen dat het onderhoudsarm moest zijn en tegen een stootje moest kunnen. De buitenzijde is bekleed met baksteen in diverse tinten bruin, stootvoegloos vermetseld.  Binnen is er veel houten plaatwerk gebruikt en zijn houtachtige kleuren toegepast. 
Voor de school is een stramienmaat gebruikt die het mogelijk maakt de school ooit nog eens tot woonruimte te laten verbouwen, bijvoorbeeld als wooncomplex met een atrium.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Openbaar Onderwijs Zwolle te Zwolle

Architect: 19 Het Atelier van Moritz Van Dijk en Van Scheijndel te Zwolle

Hoofdaannemer: Hegeman Bouw Vriezenveen bv te Almelo

 

Peildatum originele kosten: juni 2004

Start uitvoering: september 2004

Oplevering: juli 2005

Bouwtijd: 180 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 11.900 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf)
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,98


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.865 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.863 m2
Terreinoppervlakte 6.625 m2 Dakopeningen 2 m2
Bebouwde oppervlakte 1.588 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 5.037 m2 Gevelomtrek 484 m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.953 m2
Aantal parkeerplaatsen 43 stuks Buitenwanden 1.422 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 531 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.301 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.952 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.020 m2
Installatieoppervlakte 18 m2 Binnenwanden 1.704 m2
Verkeersoppervlakte 497 m2 Binnenwandopeningen 316 m2
Nuttige oppervlakte 2.437 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Tarra-oppervlakte 349 m2 Balustrades en leuningen 157 m
Gebruiksoppervlakte 3.186 m2 Installaties
Bruto-inhoud 11.900 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 400 kW
Buitenwanden (constructief) 1.806 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.775 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 1.588 m2 Vloerverwarming 1.169 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.714 m2 Warmtelichamen 70 stuks
Dakvloeren (constructief) 1.865 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 3.301 m2 Liften 1 stuk


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.900 / 3.301 = 3,60
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.952 / 3.301 = 0,89
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 349 / 3.301 = 0,11
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.186 / 3.301 = 0,97
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.437 / 3.301 = 0,74
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.588 / 3.301 = 0,48
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.953 / 3.301 = 0,59
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.865 / 3.301 = 0,56
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.818 / 3.301 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.020 / 3.301 = 0,61
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 1.588 / 2.437 = 0,65
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 3.301 / 2.437 = 1,35
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.953 / 2.437 = 0,80
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.865 / 2.437 = 0,77
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.818 / 2.437 = 1,57
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.020 / 2.437 = 0,83
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 1.588 / 3.186 = 0,50
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 3.301 / 3.186 = 1,04
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.953 / 3.186 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.865 / 3.186 = 0,59
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.818 / 3.186 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.020 / 3.186 = 0,63


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 18,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,5 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 20,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 69,7 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 27,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 106,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 31,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 69,7 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,6 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 100,6 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 106,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.588 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.588 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.588 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.806 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.775 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.588 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.714 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.865 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.301 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.865 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.863 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.422 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 531 13,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.422 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 21,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 199 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 316 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.370 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 38 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.588 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.714 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 157 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.748 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 70,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 3.301 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 3.301 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.301 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.301 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 3.301 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.301 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.301 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 14,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.301 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 3.301 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 3.301 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.301 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.301 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 10,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 27,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.301 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.301 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.301 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2 5.037 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 2,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 3,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 106,8 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies In het werk gestorte funderingsbalken met PS-bekisting. Funderingsstroken onder buitenbergingen
(17) Paalfunderingen 156 prefab betonpalen 250 x 250 mm gemiddeld, lengte 10,5 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen van kalkzandsteen-lijmelementen, dikte 150 en 214 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenspouwbladen van kalkzandsteen-lijmelementen. Dikte 120, 150, 214 en 300 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer 200 mm, R = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer 260 mm, plaatselijk 200 mm
Rondom vides/glazen bouwstenen bekistingplaatvloer, dikte 400 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer 200 mm, plaatselijk bekistingplaatvloer. Middengebied staaldak
Prefab betonnen dakplaten op buitenbergingen
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, kolommen gevuld met beton. Liggers waar nodig brandwerend bekleed. Gecombineerd met dragende binnenspouwbladen en -binnenwanden. Betonbalken onder bekistingplaatvloer. Gelijmde houten spanten/liggers in middengebied
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse dakopstanden, hout en cellenbeton
(37) Dakopeningen Explosieluik in installatieruimte
(47) Dakafwerkingen Steenwoldakisolatie en tweelaagse APP-dakbedekking, R = 2,5 m2.K/W
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk van baksteen, 4 kleuren gemengd. Voegen doorgestreken. Spouwisolatie minerale wol, R = 2,5 m2.K/W. Prefab betonnen lateien, voorzien van steenstrips van dezelfde baksteen. Kalkzandsteen-binnenspouwbladen
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen, sapupira. Premax buitendeurdorpels. Holonite raamdorpels. Loggia's aluminium schuifpuien, gemoffeld. Screens aan zuidwest- en zuidoostgevels. HR++ glas, waar nodig voorzien van veiligheidsglas
Schuifdeurautomaat in hoofdtoegang kinderdagverblijf. Werzalith vensterbanken
(41) Buitenwandafwerkingen Plaatselijk gevelbekleding van Trespa 8 mm
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Sanitaire wanden volkern kunststof. Plaatselijk gipsblokken en glazen bouwstenen. Diverse aftimmeringen kanalen en schachten
(32) Binnenwandopeningen Binnenpuien in hout, robinia, waar nodig brandwerend. Schuifraam bij conciërge. Binnendeurkozijnen in plaatstaal. Binnendeuren zijn massieve deuren met HPL-toplaag, voorzien van vingerbeveiliging. Kunststenen dorpels in natte ruimten
(42) Binnenwandafwerkingen Egaliseren kalkzandsteenelementen. Wandtegelwerk sanitaire ruimten
Lambrisering van marmoleum tot 900+. Daarboven scan, gesausd
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 1 geïsoleerd vloerluik
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Glazen bouwsteenelementen bij vides
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Kunstharsvloer sanitaire ruimten. Overige ruimten cementdekvloer, gedeeltelijk op isolatie
Afwerking marmoleum. Schoonloopmat in entree
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Kunstharsvloer in sanitaire ruimten. Overige ruimten cementdekvloer
Afwerking personeelsruimten tapijt, overige ruimten marmoleum
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Tribunetrap in prefab beton met houten treden. Betontrappen naar verdieping
Houten ladder naar de zolder in de personeelsruimte
(34) Balustrades en leuningen Metalen spijlenhek langs de vluchtbrug, vloerranden op de eerste verdieping en op het dakterras
Grenen leuningen langs muurzijde trappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafonds Rockfon Fibral. Plaatselijk spackwerk. Buitenplafonds trespa 8 mm
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking 2 HR-ketels 200 kW, 5 m2 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer door pluvia-systeem. Binnenriolering in PVC
(53) Water Koud- en warmwaterleidingen in koper en Wicu, met stop- en aftapkranen
(54) Gassen Aardgas voor verwarming
(55) Koude-opwekking en -distributie Ontvangstruimte / receptie voorzien van vloerverwarming. Overige ruimten radiatoren
(56) Warmtedistributie Ruimteverwarming met tweeplaats convectoren. Vloerverwarming in kinderdagverblijf
(57) Luchtbehandeling Mechanische ventilatie, toevoer en afvoer
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelapparatuur op basis van buitentemperatuur. Thermostaatkranen op de radiatoren
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Verdeelinrichtingen, kabel- en wandgoten. Veiligheidsaarding. Bliksembeveiliging
(62) Krachtstroom Krachtstroom voor liftinstallatie en luchtbehandeling
(63) Verlichting Leidingwerk, wandcontactdozen, schakelmateriaal, verlichtingsarmaturen en noodverlichting
(64) Communicatie Aansluitpunten voor telefoon en CAI. Signalering MIVA-toilet
Belinstallatie, lestijdensignalering. Loze leiding voor geluidsinstallatie
(65) Beveiliging Brand- en inbraakmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie 400 kg, compleet met glazen schacht
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Garderobes. Diverse werkbladen
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblokje 1.200 mm + RVS-blad in de groepsruimten
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Standaard wit sanitair. Vrijhangende closets
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terreinverharding van grijze betonklinkers. Parkeervakken zwart
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Terreinriolering in PVC
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch 19 terreinverlichtingsarmaturen op mast, hoogte 4 m, met bekabeling
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 497 16,1
B Sanitaire ruimten 146 4,7
C Keukens 13 0,4
E Opslagruimten 63 2,0
F Administratieve ruimten 38 1,2
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 418 13,5
H Technische ruimten 18 0,6
J Technische werkruimten 10 0,3
K Verblijfs- en slaapruimten 314 10,1
L Educatieve ruimten 1.577 51,0
Totaal 3.094 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 52,0 52,0
A02 Hal 11,0 11,0
A03 Gang, overloop 102,0 235,0 337,0
A04 Garderobe 11,0 39,0 50,0
A05 Trap 8,0 8,0
A06 Lift 2,0 2,0 4,0
A07 Schalmgat, vide 35,0 35,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 18,0 42,0 60,0
B04 Was- en toiletruimte 41,0 41,0
B05 Kleedruimte 34,0 34,0
B06 Werkkast 3,0 8,0 11,0
C Keukens C01 Keuken 13,0 13,0
E Opslagruimten E01 Archief 6,0 6,0
E02 Berging 23,0 34,0 57,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 18,0 20,0 38,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G03 Pauzeruimte/koffiekamer 77,0 77,0
G06 Multifunctionele zaal 80,0 261,0 341,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 3,0 3,0
H02 Installatieruimte 14,0 14,0
H03 Communicatieruimte 1,0 1,0
J Technische werkruimten J02 Reproruimte 10,0 10,0
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 118,0 118,0
K02 Slaapkamer 99,0 99,0
K21 Terras 33,0 33,0
K23 Loggia 64,0 64,0
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 185,0 648,0 833,0
L02 Speellokaal 154,0 154,0
L03 Crèche 590,0 590,0


Afbeeldingen

Extra projectfoto
Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
E01 Archief
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H03 Communicatieruimte
J02 Reproruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K21 Terras
K23 Loggia
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L03 Crèche


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.