Multifunctioneel centrum te Velp

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In het multifunctionele centrum hebben, naast een basisschool, het consultatiebureau, het Sociaal Cultureel Centrum, de peuterspeelzaal en diensten als buurtbeheer, opbouwwerk, maatschappelijk werk en speeltuinbeheer een plaats gekregen. Niet de gehele eerste verdieping is bebouwd, maar de fundering is wel op volledige bebouwing berekend. De school kan daar in de toekomst uitbreiden. Elke gebruiker heeft eigen ruimten.
Het jongerencentrum heeft i.v.m. de geluidoverlast de kelder van het gebouw toegewezen gekregen.
Op de begane grond zijn in het brede deel van het wigvormig gedeelte de peuterspeelzaal, het speellokaal met speel-o-theek en het consultatiebureau te vinden, waar ze een gezamenlijke ingang hebben. Het speellokaal is onderdeel van de school maar is ook door anderen te gebruiken. Op de kop van het gebouw bevinden zich drie klaslokalen voor de onderbouw. Ze liggen rondom een centrale ruimte ter grootte van een klaslokaal waarin buiten-de-klas-werken mogelijk is.
Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de buitenschoolse opvang met een eigen opgang, het sociaal-maatschappelijk werk, de drie klassen van de bovenbouw –ook hier rond een centrale ruimte– en een cursusruimte.
Het resultaat is een veelhoekig gebouw waar geen gevel er hetzelfde uitziet, en met daardoor een heel speelse uitstraling.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Velp te Velp

Architect: Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen Architecten te Hengelo

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Goldewijk te Doetinchem

 

Peildatum originele kosten: november 2006

Start uitvoering: mei 2007

Oplevering: juli 2008

Bouwtijd: 14 maanden

Aanbestedingsvorm: openbaar

Risicoregeling van toepassing: nvt

 

Bruto-inhoud: 8.140 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.228 m2
Maximale hoogte 12,20 m Dakoppervlakte 1.227 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 2.096 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 957 m2 Gevelomtrek 143 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.139 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.476 m2
Oppervlakteverharding 968 m2 Buitenwanden 943 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 533 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.193 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.268 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.933 m2 Binnenwanden 1.846 m2
Installatieoppervlakte 45 m2 Binnenwandopeningen 422 m2
Verkeersoppervlakte 402 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.486 m2 Trappen en hellingen 6 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 82 m
Tarra-oppervlakte 260 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.983 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 8.140 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.159 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 256 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.165 m2 Warmtelichamen 71 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.028 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.228 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.193 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.140 / 2.193 = 3,71
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.933 / 2.193 = 0,88
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 260 / 2.193 = 0,12
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.983 / 2.193 = 0,90
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.486 / 2.193 = 0,68
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 957 / 2.193 = 0,44
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.476 / 2.193 = 0,67
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.228 / 2.193 = 0,56
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.704 / 2.193 = 1,23
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.268 / 2.193 = 1,03
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 957 / 1.486 = 0,64
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.193 / 1.486 = 1,48
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.476 / 1.486 = 0,99
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.228 / 1.486 = 0,83
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.704 / 1.486 = 1,82
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.268 / 1.486 = 1,53
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 957 / 1.983 = 0,48
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.193 / 1.983 = 1,11
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.476 / 1.983 = 0,74
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.228 / 1.983 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.704 / 1.983 = 1,36
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.268 / 1.983 = 1,14


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 19,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 17,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 3,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 72,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 10,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,4 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 25,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,6 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 14,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 36,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,2 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 14,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 72,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 14,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 957 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 323 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 957 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 957 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.159 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 256 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.165 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.028 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.228 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.193 9,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 19,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.228 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.227 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 943 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 533 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 943 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 17,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.767 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 422 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.989 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 23 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.488 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.028 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 3,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 6 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.181 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 73,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.193 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.193 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.193 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.193 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.193 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.193 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.193 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.193 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.193 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.193 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.193 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 10,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 24,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.193 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.193 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.193 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.193 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.139 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 13,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 115,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Keldervloer, dikte 300 mm. Vloer liftput
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken, EPS bekisting, wapening 60 kg/m3. 1-laags funderingsmetselwerk. Stiepen 300 x 300 en 500 x 500 mm
(17) Paalfunderingen Boorpalen, paallengte 7,50 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kelderwanden, hollewandsysteem, dikte 300 mm. Betonwand, dikte 300 mm, onder buitentrap. Kalkzandsteen, dikte 150 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen, dikte 120 - 214 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm, met druklaag. Breedplaatvloer kelderdekvloer, dikte 320 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 - 260 mm met druklaag. Balkonplaten
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 - 260 mm met druklaag. Balklagen, luifels en platdak
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie. Brandwerende bekleding staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakranden, aansluiting met opgaand werk. Constructie dakoverstek. Boeiboorden, WRC-delen
(37) Dakopeningen Dakluik. Daklichtkoepel
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking. Aluminium afdekprofielen. Kunststenen muurafdekkers
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk, spouwisolatie Rockwool 433 duo Rc=3,5 m².K/W. Stalen lateien en geveldragers
Houtskeletbouw binnenspouwbladen. Timmerwerk kozijnkaders
(31) Buitenwandopeningen Houten kozijnen, HR++-beglazing. Vensterbanken geschilderd MDF. Hardstenen dorpels. Zonwering, screens
(41) Buitenwandafwerkingen Western red cedar rabatdelen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstudwanden. Sanitaire wanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, inclusief beglazing. Houten binnendeurkozijnen met stompe deuren. Houten panelenwand
(42) Binnenwandafwerkingen Stukadoorswerk. Scan + Saus. Wandtegelwerk. Diverse aftimmeringen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Randafwerking vide
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Isolatie + dekvloer op keldervloer. Anhydrietvloer dikte 50 - 60 mm
Marmoleum vloerbedekking. Gietvloer t.p.v. toiletten. Schoonloopmatten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Anhydrietvloer, dikte 50 - 60 mm
Marmoleum vloerbedekking. Gietvloer t.p.v. toiletten. Schoonloopmatten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betonnen trappen, stripstaal balustrades
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Binnenplafonds spuitwerk en systeemplafonds. Buitenplafonds WRC-delen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking 2 CV-ketels, warmteafgifte middels radiatoren
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren, pluvia-systeem. Binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie. Grijswaterinstallatie. Brandslanghaspels
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskast
(58) Regeling klimaat en sanitair Meet- en regelinstallatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Bouwkundige voorzieningen. Licht- en krachtinstallatie. Kabel- en wandgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Armaturen en decentrale noodverlichting
(64) Communicatie Telematica. Centrale antenne installatie
(65) Beveiliging Signaleringsinstallatie. Brand- en ontruimingsinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Voorzieningen elektrische deuren
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie, 4 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Naam-nummer-symboolplaten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Wandgarderobes
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblokken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Bloktreden trappenput
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 402,3 20,7
B Sanitaire ruimten 91,1 4,7
C Keukens 20,2 1,0
D Restauratieve ruimten 2,8 0,1
E Opslagruimten 144,1 7,4
F Administratieve ruimten 127,8 6,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 364,9 18,8
H Technische ruimten 45,1 2,3
J Technische werkruimten 6,7 0,3
L Educatieve ruimten 661,4 34,1
N (Para)medische behandelruimten 76 3,9
Totaal 1.942,4 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingKelderBegane grond1e verdieping2e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 5,7 28,7 34,4
A02 Hal 100,2 100,2
A03 Gang, overloop 13,5 54,9 82,2 39,8 190,4
A04 Garderobe 1,7 4,3 6,0
A05 Trap 7,3 25,3 6,9 39,5
A06 Lift 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4
A07 Schalmgat, vide 0,8 23,8 0,8 25,4
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 9,6 27,9 23,7 5,2 66,4
B04 Was- en toiletruimte 13,1 13,1
B06 Werkkast 3,4 3,4 2,4 2,4 11,6
C Keukens
C01 Keuken 8,0 7,6 15,6
C02 Pantry 2,3 2,3 4,6
D Restauratieve ruimten
D03 Bar 2,8 2,8
E Opslagruimten
E01 Archief 0,4 0,4
E02 Berging 44,2 77,0 16,8 138,0
E05 Afval 5,7 5,7
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 6,5 35,1 50,2 36,0 127,8
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 55,3 55,3
G02 Wachtruimte 11,2 11,2
G05 Recreatieruimte 92,6 118,2 55,4 266,2
G06 Multifunctionele zaal 32,2 32,2
H Technische ruimten
H01 Meterkast 1,8 1,8
H02 Installatieruimte 1,7 32,2 33,9
H04 Liftschacht 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2
H05 Leidingschacht 0,8 0,9 1,9 2,6 6,2
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 6,7 6,7
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 222,1 222,7 444,8
L02 Speellokaal 188,2 188,2
L03 Crèche 28,4 28,4
N (Para)medische behandelruimten
N01 Behandelruimte 34,4 10,3 31,3 76,0


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
D03 Bar
E01 Archief
E02 Berging
E05 Afval
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G02 Wachtruimte
G05 Recreatieruimte
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L03 Crèche
N01 Behandelruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.