Nieuwbouw brede school te Heino

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Deze duurzame brede school is gerealiseerd op de plaats van de oude openbare school. De school staat in een jarenzestigwijk met twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. Het gebouw moest ook ruimte gaan bieden aan kinderopvang, een peuterspeelzaal en kantoorruimte voor een zorgverlener. Via workshops zijn gebruikers en ouders met het architectenbureau aan de slag gegaan om deze nieuwe school vorm te geven.
Op de begane grond zijn de lokalen voor de onderbouw rond een centraal open leerplein gevestigd. Rechts van de entree zit het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Een tweede entree leidt naar het speellokaal, een handenarbeidlokaal, een keuken en de kantoren van de zorgverlener. De bovenverdieping heeft 6 bovenbouwlokalen rond een leerplein en kantoren.
Het gebouw bestaat uit een aantal op woningen gelijkende huisjes van verschillende hoogten met schuine kappen, met daartussen bouwdelen voorzien van vensters van uiteenlopende grootte en een plat dak. De buitengevel is bekleed met baksteenmetselwerk. De huisjes zelf hebben een lichtkleurige voeg, de tussenliggende bouwdelen een donkere. De binnenpuien zijn van robiniahout. Elk lokaal heeft een wisselende felle kleur, in de sanitaire ruimtes zijn felgekleurde tegels aangebracht. Het gebouw heeft vloerverwarming conform LTV, geïsoleerde warmwaterleidingen, warmtepompinstallatie met warmte- en koudeopslag, daglichtgeregelde armaturen, balansventilatie en warmteterugwininstallatie, 3-laags HR++ glas en zonnepanelen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Stichting de Mare te Raalte

Architect: 19 Het atelier architecten te Zwolle

Hoofdaannemer: Groothuis Bouwgroep te Genemuiden

 

Peildatum originele kosten: februari 2012

Start uitvoering: mei 2012

Oplevering: mei 2013

Bouwtijd: 12 maanden

Aanbestedingsvorm: onderhands met voorselectie

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 9.174 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 6,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 8,00 m2.K/W
Glas U = 0,80 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 9,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.374 m2
Maximale hoogte 9,50 m Dakoppervlakte 1.368 m2
Terrein Dakopeningen 6 m2
Terreinoppervlakte 4.367 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.321 m2 Gevelomtrek 187 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 3.046 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.235 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 895 m2
Aantal parkeerplaatsen 21 stuks Buitenwandopeningen 340 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.177 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.135 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.875 m2 Binnenwanden 1.682 m2
Installatieoppervlakte 31 m2 Binnenwandopeningen 453 m2
Verkeersoppervlakte 499 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.345 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 33 m
Tarra-oppervlakte 302 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.875 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 9.174 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 241 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 920 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.321 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 856 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.374 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.177 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.174 / 2.177 = 4,21
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.875 / 2.177 = 0,86
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 302 / 2.177 = 0,14
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.875 / 2.177 = 0,86
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.345 / 2.177 = 0,62
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.321 / 2.177 = 0,61
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.235 / 2.177 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.374 / 2.177 = 0,63
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.609 / 2.177 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.135 / 2.177 = 0,98
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.321 / 1.345 = 0,98
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.177 / 1.345 = 1,62
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.235 / 1.345 = 0,92
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.374 / 1.345 = 1,02
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.609 / 1.345 = 1,94
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.135 / 1.345 = 1,59
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.321 / 1.875 = 0,70
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.177 / 1.875 = 1,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.235 / 1.875 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.374 / 1.875 = 0,73
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.609 / 1.875 = 1,39
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.135 / 1.875 = 1,14


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 19,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 13,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 62,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 34,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 2,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 109,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 28,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 62,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 13,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,8 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 2,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 109,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.321 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 1.321 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 3,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 241 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 920 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.321 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 856 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.374 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.177 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.374 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 6 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.368 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 895 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 340 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 895 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 13,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 805 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 453 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.345 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 26 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 5 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.321 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 882 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 33 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.925 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 62,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.177 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.177 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.177 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.177 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.177 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.177 9,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.177 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 20,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.177 9,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2 2.177 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.177 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.177 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 13,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 34,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.177 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.177 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.177 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.177 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 2.177 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 3.046 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 6,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 2,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 109,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput, afvoeren grond
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsstroken 200 mm, funderingsmetselwerk buitengevels en onder bgg vloeren, betonopstortingen en betonrib
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandstenen binnenspouwbladen E300, E214, E150
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandstenen binnenwand E214, E100
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer d = 200 mm, Rc = 6,5
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer d = 250 mm voor de eerste verdieping
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer, d = 250 mm. Geïsoleerde dakplaten, Rc = 9,0 op een prefab houten draagconstructie
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie met brandwerende bekleding. Gedeeltelijk houten balklagen (71 x 221 mm)
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten luifels, timmerwerk dakoverstekken en dakranden
(37) Dakopeningen Uitzettuimelvensters, daklichtbuizen, dakluik
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking incl. isolatie, Rc = 9,0. Betonpannen op hellend dak. Permanente valbeveiliging, dakgootbekleding
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk baksteen met mortel incl. isolatie, Rc = 8,0
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen, zonwerende screens. Kunststenen vensterbanken en dorpels, aluminium waterslagen, dagkantbetimmering, stalen lateien
(41) Buitenwandafwerkingen Timmerwerk boven kozijnen van geschaafd vurenhout
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud scheidingswanden en voorzetwanden. Timmerwerk meterkast en standleidingen. Aftimmering boven panelenwanden en hoofddraagconstructie
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen en HPL-deuren incl. hang- en sluitwerk. Beweegbare panelenwanden. Beglaasde binnenpuien, zonder eis en 30 min. brandwerend
(42) Binnenwandafwerkingen Scan- en sauswerk, wandtegelwerk incl. kitwerk, pleisterwerk wanden. Aftimmering wanden speellokaal
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab betonnen plaatvloer t.b.v. tribunetrap
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken, vloerroosters met benodigd metaalwerk
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer op isolatie, elastische vloerbedekking, zachte vloerbedekking, gietvloeren en schoonloopmatten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer, elastische vloerbedekking, zachte vloerbedekking. Aftimmering vloerranden en vloerplinten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Betontrap met tussenbordes. Houten tribunetrap
(34) Balustrades en leuningen Glazen balustrades
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Rigitone gipsplafond + sauswerk, systeemplafond. Stucwerk plafonds
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CV-ketels en warmtepomp, afgifte middels vloerverwarming
(52) Afvoeren Binnenriolering
(53) Water Waterinstallaties. Brandslanghaspels
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Koelinstallatie
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatie, luchtbehandelingskast incl. kanalen
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallaties
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen E-installatie incl. verlichting, armaturen en PV-panelen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Centrale antenne-installatie, audio-installatie, telefoon- en databekabeling, lestijd- en belinstallatie
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Inbraakbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Regelinstallaties
3C Lift en transport
(66) Transport Platformlift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Garderobestellingen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Baliemeubel
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukens
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Sleutelbuis
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Grondreiniging. Tijdelijke grondverharding. Reclamebord
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Afrastering bouwterrein
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 498,8 26,3
B Sanitaire ruimten 114,8 6,1
C Keukens 20,8 1,1
E Opslagruimten 104,9 5,5
F Administratieve ruimten 79,7 4,2
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 74,6 3,9
H Technische ruimten 25,487 1,3
J Technische werkruimten 18,3 1,0
K Verblijfs- en slaapruimten 21,2 1,1
L Educatieve ruimten 903,3 47,7
N (Para)medische behandelruimten 31,5 1,7
Totaal 1.893,387 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 25,1 25,1
A02 Hal 205,1 167,0 372,1
A03 Gang, overloop 23,3 23,3
A04 Garderobe 13,3 21,9 35,2
A05 Trap 25,2 25,2
A06 Lift 2,4 2,4 4,8
A07 Schalmgat, vide 13,1 13,1
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 89,3 22,0 111,3
B06 Werkkast 1,5 2,0 3,5
C Keukens
C01 Keuken 20,8 20,8
E Opslagruimten
E01 Archief 55,6 55,6
E02 Berging 44,5 4,8 49,3
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 23,1 56,6 79,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 12,6 12,6 25,2
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 49,4 49,4
H Technische ruimten
H01 Meterkast 2,0 2,0
H02 Installatieruimte 16,5 16,5
H05 Leidingschacht 1,2 5,8 7,0
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 10,3 10,3
J02 Reproruimte 8,0 8,0
K Verblijfs- en slaapruimten
K02 Slaapkamer 21,2 21,2
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 401,3 355,2 756,5
L02 Speellokaal 118,5 118,5
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 28,3 28,3
N (Para)medische behandelruimten
N01 Behandelruimte 31,5 31,5


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.