Onderwijscentrum voor praktijkonderwijs te Leiden

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Praktijkfuncties met uitstraling en zichtbaarheid vanaf de straat is het credo van het praktijkonderwijs.
De locatie grenst aan de drukke spoorlijn Haarlem-Leiden. Langs dit spoor zijn de minder-geluidsgevoelige ruimten ondergebracht in gesloten gemetselde volumes. Deze weren het geluid voor de andere zijde van de school.
Op de andere zijde staan -op kolommen- de theorielokalen voor de verschillende clusters. Daaronder ontsluit een gekromde transparante wand verschillende praktijkruimten, zichtbaar en toegankelijk voor de buurt. Door de ronde onderbouw 'vloeit' de ruimte zonder hoeken om het gebouw en verbindt het formele voorplein met het achterliggende schoolplein. Een centrale hal, gerealiseerd over twee bouwlagen, vormt het kloppend hart van de school. Alle ruimten en functies grenzen hieraan. Het zorgt voor een overzichtelijke, goed te controleren ruimte.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wil Kuhlmann

Opdrachtgever: Vereniging tot instandhouding van het praktijkonderwijs in Leiden e.o. te Leiden

Architect: Topos Architecten B.V. te Waddinxveen

Hoofdaannemer: Blanksma Bouwbedrijf B.V. te Alphen aan den Rijn

 

Peildatum originele kosten: oktober 2007

Start uitvoering: juli 2008

Oplevering: juli 2009

Bouwtijd: 13 maanden

Aanbestedingsvorm: nationale openbare aanbesteding met voorafgaande selectie

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 18.423 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,86


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.419 m2
Maximale hoogte 10,70 m Dakoppervlakte 2.413 m2
Terrein Dakopeningen 6 m2
Terreinoppervlakte 4.221 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 2.091 m2 Gevelomtrek 241 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.130 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.110 m2
Oppervlakteverharding 1.919 m2 Buitenwanden 1.363 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 747 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.970 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 3.690 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.693 m2 Binnenwanden 3.065 m2
Installatieoppervlakte 61 m2 Binnenwandopeningen 625 m2
Verkeersoppervlakte 529 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.095 m2 Trappen en hellingen 6 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 8 m2 Balustrades en leuningen 90 m
Tarra-oppervlakte 277 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.414 m2 Klimaatinstallaties (koeling) (server) 6 kW
Bruto-inhoud (BI) 18.423 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 466 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.363 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 517 m2 Vloerverwarming 1.530 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 2.091 m2 Warmtelichamen 72 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.879 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 2.214 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 3.970 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 18.423 / 3.970 = 4,64
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.693 / 3.970 = 0,93
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 277 / 3.970 = 0,07
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.414 / 3.970 = 0,86
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.095 / 3.970 = 0,78
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.091 / 3.970 = 0,53
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.110 / 3.970 = 0,53
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.419 / 3.970 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.529 / 3.970 = 1,14
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.690 / 3.970 = 0,93
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 2.091 / 3.095 = 0,68
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.970 / 3.095 = 1,28
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.110 / 3.095 = 0,68
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.419 / 3.095 = 0,78
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.529 / 3.095 = 1,46
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.690 / 3.095 = 1,19
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 2.091 / 3.414 = 0,61
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.970 / 3.414 = 1,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.110 / 3.414 = 0,62
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.419 / 3.414 = 0,71
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.529 / 3.414 = 1,33
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.690 / 3.414 = 1,08


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 22,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,2 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 13,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 69,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,6 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 26,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 30,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 13,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 20,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 69,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 13,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,6 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.091 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 2.091 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 2.091 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.363 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 517 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 2.091 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.879 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.214 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.970 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 23,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 2.419 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 6 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 2.413 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,2 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.363 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 747 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.363 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 13,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 3.065 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 625 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 8.527 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.091 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.879 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 6 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 90 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 6 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3.299 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 69,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 3.970 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 3.970 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.970 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.970 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 3.970 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 3.970 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.970 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.970 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 12,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.970 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 3.970 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 3.970 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.970 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.970 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 3.970 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 26,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.970 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.970 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.970 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.130 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,6 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 113,8 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Maatvoering, tijdelijke bemaling ontgraven en aanvullen van de bouwput
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsbalken in het werk gestort, deels met tijdelijke en deels met PS-bekisting
(17) Paalfunderingen Paalfundering van geprefabriceerde betonnen heipalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Buitenblad strengpers baksteen. Binnenblad kalkzandsteenlijmblokken
(22) Binnenwanden (constructief) Schoonwerk betonsteen en kalkzandsteenlijmblokken
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloeren, dikte 200 en 260 mm. Gedeelte in het werk gestort. Rc=3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 200, 260 en 320 mm, met druklaag. Staalplaatbetonvloer ten behoeve van een installatieruimte
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 260 en 320 mm, deels met druklaag. Dakgedeelte gymzaal stalen dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, kolommen, liggers en windverbanden als gebouwskelet. Gedeeltelijk brandwerend bekleed. Kolommen deels rond uitgevoerd met betonvulling
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Enkele in hout uitgevoerde dakopstanden
(37) Dakopeningen Daklichtkoepels, diameter 1.200 mm, polycarbonaat, driewandig
(47) Dakafwerkingen Ter plaatse van de sportkooi op het betondak een Betopor afschotisolatielaag met een tweelaagse APP dakbedekking waarop een Bolidrain toplaag met sportveld-belijning
Betondaken EPS afschotisolatieplaten met daarop een EPDM dakbedekking, Rc = 2,5 m2 K/W
Stalen dak gymzaal, steenwol afschotplaten met EPDM dakbedekking, Rc = 2,5 m2 K/W
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwblad van baksteen
Op het eerste verdiepingsniveau gedeeltelijk een zinken felsbekleding op houten delen tegen een kalkzandstenen binnenblad
(31) Buitenwandopeningen Buitenkozijnen, houtsoorten oregonpine, meranti en merbau. Beglazing HR++, deels gelaagd veiligheidsglas. Gedeelten met gekleurd glas
Kunststenen buitendeurdorpels. Kunststenen vensterbanken
(41) Buitenwandafwerkingen Geprofileerde zinken gevelbeplating
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud binnenwanden, MS125 ECO RD/2.75.2.A en MS 125 ECO RD/2.75*75.2.A
Kalkzandstenen lijmelementen, 150 mm dik. MBI betonsteen 100 mm dik. Volkern sanitaire binnenwanden
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen, houtsoorten oregonpine en meranti. Beglazing deels gelaagd veiligheidsglas. Kunststenen dorpels
Deuren met HPL toplaag en massieve oregonpine deuren. Draaideuren en in-de-wand-schuivende deuren. Stalen kanteldeur t.p.v. de toestellenberging van de gymzaal
(42) Binnenwandafwerkingen Scan en sauswerk. Wandtegelwerk sanitaire ruimtes. HPL wandbekleding. Diverse aftimmeringen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer, dikte 50 mm. Kunstharsgebonden vloerafwerking met kunststofplint. Meranti plint bij andersoortige vloerafwerkingen. Houten vloerdelen in het restaurant. Schoonloopmatten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer, dikte 50 mm. Kunstharsgebonden vloerafwerking met kunststofplint. Meranti plint bij andersoortige vloerafwerkingen. Houten vloerdelen op loopbrug
Multifunctionele elastische sportvloer in de gymzaal
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betontrappen en -bordessen. Stalen hoofdtrap met betonnen treden. Inschuifbare vlieringtrap naar installatieruimte
Verzinktstalen buitentrap vanaf maaiveld naar sportkooi op dak
(34) Balustrades en leuningen Trap- en videhekken van stalen strippen met hardhouten handleuning. Muur- handleuningen op leuningdragers
(44) Trap- en hellingafwerkingen Betontreden gestraald. Buitentrap met persroostertreden
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafond Resoplan. Systeemplafond Rockfon Krios 600 x 600 mm. Systeemplafond gipsvinyl 600 x 600 mm. Plafonds geschilderd multiplex
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Centrale verwarming met 5 ketels in cascade geschakeld, fabr. Remeha capaciteit van 580 KW
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren en binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie en brandblusinstallatie d.m.v. brandslanghaspels
(54) Gassen Gasleiding
(55) Koude-opwekking en -distributie Splitsysteem t.b.v. serverruimte
(56) Warmtedistributie Warmtedistributie middels radiatoren, vloerverwarming, wandconvectoren en stralingspanelen
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandelingskasten, afzuigventilatoren, kanalensysteem
(58) Regeling klimaat en sanitair Schakelkasten en regelapparatuur
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale E-installatie. Gebouwaansluiting elektra
(62) Krachtstroom Krachtinstallatie
(63) Verlichting Armaturen
(64) Communicatie Data- en telefooninstallatie. CAI installatie. Intercom / belinstallatie. Lestijdensignalering
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie. Ontruimingsinstallatie. Inbraakbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Elektra t.b.v. elektrische zonwering
3C Lift en transport
(66) Transport Kleine personenlift met hefvermogen van 400 kg
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 3 balie/uitgifteloketten. Lockers voor leerlingen. Wandgarderobes. Garderoberek / zitbankcombinaties in de kleedruimten
Betonnen zittribune in de centrale hal op de begane grond
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keuken- en pantryblokken in diverse ruimten
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Schoolplein met standaard betontegels
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Zitbank op het schoolplein. Afvalcontainers. Rijwielrekken. Vlaggenmast
Een voetbal- / basketbalkooi op het dak met sportbelijning op de dakvloer, 2 basketbalborden
In de hemelwaterriolering is onder de bestrating een ondergrondse zinkafscheider opgenomen


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 640,6 15,8
B Sanitaire ruimten 140,36 3,5
C Keukens 31 0,8
D Restauratieve ruimten 87,8 2,2
E Opslagruimten 126,72 3,1
F Administratieve ruimten 214,63 5,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 544,55 13,4
H Technische ruimten 63,75 1,6
K Verblijfs- en slaapruimten 42,6 1,1
L Educatieve ruimten 1.719 42,4
Q Sportruimten 258,86 6,4
X Diverse onbenoembare ruimten 186,4 4,6
Totaal 4.056,27 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 69,2 69,2
A03 Gang, overloop 104,3 283,9 388,2
A05 Trap 22,4 41,4 63,8
A06 Lift 2,2 2,2 4,4
A07 Schalmgat, vide 93,8 93,8
A24 Laad- en losruimte 21,2 21,2
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 31,6 39,3 70,9
B02 Doucheruimte 24,8 24,8
B04 Was- en toiletruimte 2,6 2,6
B05 Kleedruimte 36,5 36,5
B06 Werkkast 3,1 2,4 5,5
C Keukens
C01 Keuken 25,1 25,1
C02 Pantry 4,7 1,2 5,9
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 87,8 87,8
E Opslagruimten
E01 Archief 1,5 1,5
E02 Berging 43,0 43,0
E03 Magazijn 75,2 75,2
E07 Kluis 7,0 7,0
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 107,3 66,8 174,1
F02 Automatiseringsruimte 12,6 12,6
F04 Receptie 28,0 28,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 31,3 15,4 46,7
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 43,0 43,0
G06 Multifunctionele zaal 454,8 454,8
H Technische ruimten
H01 Meterkast 2,6 2,6
H02 Installatieruimte 54,9 54,9
H05 Leidingschacht 1,5 4,8 6,3
K Verblijfs- en slaapruimten
K24 Patio 42,6 42,6
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 853,0 866,0 1.719,0
Q Sportruimten
Q01 Sportzaal 258,9 258,9
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 186,4 186,4


Afbeeldingen

Begane grond
1e Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
A24 Laad- en losruimte
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
D01 Eetzaal
E01 Archief
E02 Berging
E03 Magazijn
E07 Kluis
F01 Kantoorruimte
F02 Automatiseringsruimte
F04 Receptie
G01 Overlegruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
K24 Patio
L01 Leslokaal
Q01 Sportzaal
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.